A jelenlegi Szolgáltatási Feltételek alább nyomtatottak. A Szolgáltatási Feltételek korábbi verzióinak megtekintéséhez kattintson ide.
Ez a magyar nyelvű fordítás kizárólag az ön kényelmét szolgálja és nem egy jogi dokumentum. Tájékozódjon az eredeti angol nyelvű szövegalapján. Egy képnek a Shutterstock honlapról való letöltésével beleegyezik az Üzletszabályzat angol nyelvű változatában leírt feltételekbe.
SHUTTERSTOCK
Felhasználási feltételek
Shutterstock Licencszerződés(ek)

Tisztelt Shutterstock vásárló:

Az alábbi Üzletszabályzat olyan jogi megállapodást jelent Ön vagy munkaadója – illetve a jogi személy, akinek képviseletében Ön a jelen megállapodást megköti – („Ön” vagy „ügyfél”), valamint (az alábbi 22. szakasz meghatározása szerinti) Shutterstock között, amely az Ön által licencelt Tartalmakkal összefüggő jogokat és kötelességeket írja elő. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy tartózkodási helye és számlázási címe ugyanabban az országban van.

Tartalom vásárlásakor szíveskedjék a jelen Üzletszabályzat szövegét ismét elolvasni. A Shutterstock fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos döntése alapján bármikor módosítsa a jelen Üzletszabályzatot. A módosítások életbelépése előtt azokról a Shutterstock észszerű mértékben igyekszik Önnek tájékoztatást adni. Az értesítés történhet a Shutterstock-fiókban megadott címre küldött e-mail-üzenetben, a jelen oldalon, illetve az Ön kezdőlapján megjelenített hirdetményben, illetőleg egyéb módon. A jelen Üzletszabályzat módosításai csak a változást követő időpontú vásárlásokra (és esetleges automatikus megújításokra) vonatkoznak. Ha Ön az Üzletszabályzat módosítását követően bármilyen Tartalmat licencel, azzal automatikusan elfogadja az ilyen módosítások betartását.

EZ EGY EGYPARTNERES LICENC, AMELY EGYETLEN TERMÉSZETES SZEMÉLYT JOGOSÍT FEL TARTALOM LICENCELÉSÉRE, LETÖLTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA. „CSOPORTOS ELŐFIZETÉS” ÉS „PREMIER PLATFORM” FIÓK KIVÉTELÉVEL MÁS SZEMÉLY (PÉLDÁUL AZ ÖN ALKALMAZOTTJA, MUNKATÁRSA VAGY FÜGGETLEN ALVÁLLALKOZÓJA) NEM FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN FIÓKJÁHOZ, ÉS AZON KERESZTÜL NEM HASZNÁLHATJA A LICENCELT TARTALMAT.

„CSOPORTOS ELŐFIZETÉS” VÁSÁRLÁSAKOR A TARTALOM LICENCELÉSÉRE, LETÖLTÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG AZ ADOTT CSOPORTOS ELŐFIZETÉSBEN ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÓSZÁMRA KORLÁTOZÓDIK. A SHUTTERSTOCK „PREMIER PLATFORM” EGYÉB JOGOK MELLETT KORLÁTLAN SZÁMÚ FELHASZNÁLÓNAK BIZTOSÍT HOZZÁFÉRÉST ÉS FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁGOT.

Ha Ön egynél több természetes személynek kíván hozzáférést és felhasználási jogot biztosítani, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz (tel.: 1-646-419-4452, az USA-n belülről 1-866-663-3954; e-mail-cím: Ügyfélszolgálat vagy Premier csoport). Pontosításként: ha egy felhasználónk munkavállalói minőségében lép fel, akkor a licencünk licencbirtokosa az illető munkaadója lesz.

 • A „Tartalom” jelentése a Shutterstock webhelyen licencelhető összes anyag, tehát Kép, Videó, Szerkesztői tartalom és Zene (az itt közölt definíciók szerint).

 • A „Videó” jelentése minden formátumú mozgókép, animáció, film, videó vagy más audiovizuális prezentáció, videoelem, vizuális hatáselem, sablon, grafikai csomag és mozgó grafikai projekt, amely nem állókép.

 • A „Kép(ek)” jelentése fénykép, vektorkép, rajz, grafikon és hasonló anyag.

 • A „Zene” jelentése bármilyen jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő formátumban rendelkezésre álló zenei kompozíció, mesterfelvétel, illetve hangot vagy hangsorozatot tartalmazó egyéb felvétel.

 • A „Szerkesztői” kifejezés a Szerkesztői fül, illetve szakasz alatt megjelenő álló- és mozgóképeket jelenti.

 • A „Vizuális tartalom” kifejezés egyszerre jelenti a Szerkesztői tartalmakat, a Képeket és a Videókat.

I. VIZUÁLIS TARTALOMRA VONATKOZÓ LICENCEK
 1. A Shutterstock nem kizárólagos és nem átruházható (az alább kifejezetten tiltott dolgokra nem vonatkozó) jogot biztosít Önnek arra, hogy a világ bármely részén, időbeli korlátozás nélkül használja, módosítsa és lemásolja a Vizuális tartalmat az arra vonatkozó licencben kifejezetten megengedett feltételek szerint, az alábbi korlátozásokkal:

  1. KÉPLICENCEK

   1. A STANDARD KÉPLICENC a Képek alábbiak szerinti felhasználására biztosít Önnek jogosultságot:

    1. Digitális reprodukció formájában, beleértve weboldalakon, online hirdetésekben, közösségi médiában, mobilhirdetésekben, mobilalkalmazásokban, szoftverekben, elektronikus kártyákon, elektronikus kiadványokban (e-könyv, elektronikus magazinok, blogok stb.) e-mail-marketingben és online médiában (pl. YouTube, Dailymotion, Vimeo stb.) való megjelenést, az alábbi, I.a.i.4 albekezdésben foglalt költségvetési korlátozásokkal.

    2. Fizikai formában kinyomtatva, termékcsomagolás és címke, cégjelzések és névjegykártyák, eladáshelyi reklámeszközök, hirdetőtáblák, CD- és DVD-borítók részeként, vagy a nyomtatott médiában, köztük magazinokban, újságokban, és könyvekben megjelenő reklámokban, azzal a feltétellel, hogy egy adott Kép legfeljebb 500 000 példányban másolható le összesen.

    3. Közterületi reklámkampány – például óriásplakát vagy utcai bútorzat – részeként, feltéve hogy a kampány célközönsége nem éri el az 500 000 összmegtekintést.

    4. Filmben, videóban, televíziós sorozatban, reklámokban vagy más audiovizuális produkciókban való felhasználás jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő médiumban való terjesztés céljából, függetlenül a közönség számától, feltéve hogy az adott produkció költségvetése nem haladja meg a 10 000 USD összeget.

    5. Kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra (nem viszonteladásra, letöltésre, forgalmazásra vagy bármely egyéb jellegű, kereskedelmi célú felhasználásra).

   2. BŐVÍTETT KÉPLICENC feljogosítja a Képek felhasználására (mely jog kiegészít a fenti 1–5. pontot, és csak a Bővített képlicencekre vonatkozik):

    1. A Standard képlicenc által megengedett bármely módon, a másolatok számára, az összbenyomás terjedelmére és a költségvetésre vonatkozó korlátozás nélkül.

    2. Eladási vagy promóciós céllal forgalomba hozott áruba (a továbbiakban együttesen: Áru) beépítve, korlátozás nélkül ideértve a textiltermékeket, grafikai anyagokat, mágneseket, fali dekorációkat, naptárakat, játékokat, irodaszereket, üdvözlőlapokat és bármely egyéb, viszonteladásra vagy forgalmazásra szánt fizikai másolást, azzal a feltétellel, hogy az adott Áru más anyagi, kreatív vagy funkcionális elemet is tartalmaz a Képe(ke)n kívül.

    3. Nem eladásra szánt fali dekorációhoz (további kreatív vagy funkcionális elemek beépítése nélkül) az Ön vagy valamely ügyfele tulajdonában lévő üzlethelyiségben.

    4. Eladásra vagy forgalmazásra szánt digitális sablonok elemeként.

   3. Ha a Standard vagy a Bővített képlicenc nem biztosítja az Ön által igényelt jogokat, forduljon az Ügyfélszolgálathoz. (Telefon: 1-646-419-4452, az USA-n belülről 1-866-663-3954; e-mail-cím: Ügyfélszolgálat)

  2. VIDEÓLICENCEK

   1. A VIDÓHASZNÁLATI LICENC alapján Ön jogosulttá válik a Videó felhasználására az alábbiak szerint:

    1. az interneten, illetve közösségi oldalon megjelenített vagy terjesztett multimédiás produkcióban, úgynevezett „alkalmazások” segítségével, vagy más itt tárgyalt módon terjesztve (lásd a terjesztési korlátozásokat), feltéve hogy a közönség nem haladja meg az 500 000 főt;

    2. élő előadáshoz kötődően, feltéve hogy az illető előadás közönsége nem haladja meg az 500 000 főt;

    3. weboldalakon.

   2. Ha a Videóhasználati licenc nem biztosítja az Ön által igényelt jogokat, szíveskedjék az Ügyfélszolgálathoz fordulni. (Telefon: 1-646-419-4452, az USA-n belülről 1-866-663-3954; e-mail-cím: Ügyfélszolgálat)

   3. A VIDEÓ-ELŐNÉZETI LICENC alapján Ön jogosulttá válik vízjellel ellátott, alacsony felbontású, előnézeti Videók (a továbbiakban: Videó-előnézet) használatára kizárólag teszt-, minta-, előnézeti vagy nem véglegesre vágott, nyers munkaanyag készítése céljából. A Videó-előnézeti licenc nem jogosítja fel Önt a Videó nyilvános megjelenítésére, terjesztésére vagy bármilyen végleges anyagba történő beépítésére. A Videó-előnézet szerkeszthető, azonban a Shutterstock vízjel nem módosítható és nem távolítható el. A Videó-előnézetek letöltésük időpontjában mindig licencelhetők a Videóhasználati licenc feltételei szerint, de a Shutterstock nem vállal garanciát azzal kapcsolatban, és nem köteles biztosítani, hogy a Videó-előnézet a későbbiekben is licencelhető marad.

  3. SZERKESZTŐI LICENC

   1. A SZERKESZTŐI LICENC a Szerkesztői tartalom egy tételére vonatkozólag egyszeri szerkesztői felhasználási jogot biztosít, amely egyszeri felhasználás világszerte terjeszthető, időbeli korlátozás nélkül.

   2. A jelen licenc vonatkozásában az „egyszeri felhasználás” a Szerkesztői tartalom egyetlen kontextusban (például híradásban, blogbejegyzésben vagy kiadványban) való egyszeri alkalmazását jelenti, azzal, hogy Ön jogosult az adott kontextusú felhasználás terjesztésére korlátlan számú médiumban és terjesztési csatornán keresztül. Például egy nyomtatásban megjelenő cikkben felhasznált Szerkesztői tartalom felhasználható egyebek mellett blogbejegyzésben vagy közösségi oldalon, ha annak kontextusa nem tér el az eredeti nyomtatott cikkétől. Az eredeti nyomtatott cikk kontextusától eltérő esetleges más felhasználáshoz további licenc volna szükséges.

   3. A jelen licenc vonatkozásában a „szerkesztői felhasználás” hírértékű vagy emberi érdeklődést kielégítő, eseményleíró kontextust jelent, tehát ez kifejezetten ellentétes az olyan kereskedelmi felhasználással, mint a reklám vagy árucikk-felhasználás.

   4. A jelen feltételek szerint licencelt Szerkesztői tartalomra vonatkoznak továbbá az I. rész 4. szakaszában ismertetett (adásban, kábelen vagy OTT rendszerben, kiadvány címlapján való, illetve az 500 000-es nyomdai példányszám feletti terjesztésre vonatkozó) kifejezett tilalmak is.

   5. A jelen Üzletszabályzat szempontjából minden Szerkesztői tartalom „Csak szerkesztői felhasználásra” besorolású.

   6. Nem minden Szerkesztői tartalom licencelhető a Shutterstock webhelyen, és nem mindegyik áll rendelkezésre az összes előfizetésben. Ön tudomásul veszi, hogy a licencelésre elérhető Szerkesztői tartalom bármikor módosulhat, és nem jogosult bármely adott szerkesztői tartalomelem licencelésének követelésére. Ha olyan Szerkesztői tartalmat kívánt licencelni, amely a webhelyen nem licencelhető, akkor szíveskedjék ügyfélszolgálatunkhoz fordulni. (Telefon: 1-646-419-4452, az USA-n belülről 1-866-663-3954; e-mail-cím: Ügyfélszolgálat)

 2. VIZUÁLIS TARTALOM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

  NEM MEGENGEDETT AZ ÖN SZÁMÁRA:

  1. Vizuális tartalomnak az Ön által megvásárolt licenc alapján kifejezetten előírt móddal ellentétes használata.

  2. Vizuális tartalomban ábrázolt bármely személy (a továbbiakban: Modell) olyan módon történő megjelenítése, amelyet egy józanul gondolkodó ember sértőnek találna, ideértve többek között a Modell alábbi összefüggésekben történő megjelenítését a) pornográfia, „felnőtt filmek”, csak felnőttek által látogatható szórakozóhelyek, eszkortszolgáltatások, randevúszolgáltatások és más hasonló összefüggések; b) dohánytermékek reklámozása vagy promóciója; c) politika, pl. párt, jelölt, választott tisztviselő, politikai irányelv vagy nézet támogatása, reklámozása, elfogadása; d) fizikai vagy mentális betegségben való szenvedés vagy ennek kezelése; vagy e) erkölcsbe ütköző tevékenységben vagy bűncselekményben való részvétel.

  3. Vizuális tartalom pornográf, becsületsértő vagy megtévesztésre alkalmas összefüggésben, illetve olyan módon való felhasználása, amely rágalmazónak, obszcénnak vagy illegálisnak tekinthető.

  4. Úgy módosítani egy „Csak szerkesztői felhasználásra” megjelölésű Vizuális tartalmat, hogy az a megjelenített kontextust megváltoztassa.

  5. A „Csak szerkesztői felhasználásra” besorolású tartalmak (tehát – esetleg egyebek mellett – a Szerkesztői tartalmak) kereskedelmi célú, például reklámban, árucikken vagy más nem szerkesztői kontextusban történő használata.

  6. Bármely Vizuális tartalom viszonteladása, továbbforgalmazása, elérhetővé tétele vagy átadása harmadik személy részére, illetve harmadik személlyel való megosztása a jelen megállapodásban kifejezetten megengedett esetek kivételével. A fentiek alapján tilos például, a felsorolás teljességének igénye nélkül, Tartalom megjelenítése olyan „tartalomgaléria” formájában vagy annak részeként, amelyben harmadik személyek kereshetnek, és a tartalomból választhatnak.

  7. Vizuális tartalom olyan módon történő használata, amely sérti harmadik személy védjegyét vagy más szellemi tulajdonhoz való jogát, illetve megtévesztő hirdetéssel vagy tisztességtelen versennyel kapcsolatos követelés alapjául szolgálhat.

  8. Vizuális tartalom (részben vagy egészben) védjegyként, szolgáltatási névként, logóként vagy más eredetmegjelölésként, illetve annak részeként való használata.

  9. Olyan kifejezett vagy észszerűen vélelmezhető formában tett megtévesztő állítás, amely szerint valamely Vizuális tartalmat Ön, illetve az adott Vizuális tartalomhoz fűződő szerzői jog tulajdonosán kívüli személy készített.

 3. CSAK VIDEÓKRA VONATKOZÓ MEGKÖTÉSEK

  1. Minden Videó csak műsorszórás, kábelhálózat, OTT-videószolgáltatás (pl. Netflix, Hulu, Amazon) vagy filmszínház által közvetített multimédia gyártásában használható fel.

  2. A Videóból származó „állóképek” felhasználhatók, kivéve az adott Videóból készített, származtatott művekkel közvetlen összefüggésben végzett marketing-, promóciós és reklámtevékenységet.

 4. CSAK SZERKESZTŐI TARTALOMRA VONATKOZÓ TILALMAK

  1. Nem engedélyezett a Szerkesztői tartalom felhasználása műsorszórás, kábelhálózat, OTT-videószolgáltatás (pl. Netflix, Hulu, Amazon) vagy filmszínház által közvetített multimédia, illetve az ezekhez kötőtő promóciós anyagok gyártásában.

  2. Nem engedélyezett a Szerkesztői tartalom felhasználása kiadványok címlapján, külső borítóján vagy más csomagoláson.

  3. Nem engedélyezett a Szerkesztői tartalom felhasználása 500 000 feletti példányszámú nyomdai anyagon.

 5. SZERZŐI JOG TULAJDONOSÁNAK MEGJELÖLÉSE ÉS SZERZŐI JOGI FIGYELMEZTETÉS

  1. A Képek és Videók híradással, kommentárral, közzététellel vagy bármely „szerkesztői” kontextussal összefüggésben való felhasználásakor minden esetben fel kell tüntetni egymás mellett a Shutterstock azon tartalomszállítójának nevét, aki a művet alkotta, valamint a Shutterstock nevét is olyan módon, amely lényegileg megfelel a következő hivatkozási formának:

   „Művész neve/Shutterstock.com”

  2. A szerkesztői közleményben az alábbiakat kell feltüntetni:

   „Művész neve / ügynökség / Shutterstock”

  3. Ha kereskedelmileg észszerű és kivitelezhető, a Képek és Videók Áruban vagy valamely Produkcióban való felhasználásakor minden esetben fel kell tüntetni a Shutterstock nevét, olyan módon, amely lényegileg megfelel a következő hivatkozási formának:

   „A Shutterstock.com licence alapján felhasznált Kép(ek), illetve Videó(k)”.

  4. A forrás helyének megadása nem kötelező a Videók és Képek bármely más felhasználásával kapcsolatosan, hacsak egy másik stocktartalom nem szolgált ugyanezen felhasználás forrásául. A pontosság kedvéért: minden Szerkesztői tartalom esetében kötelező a forrásmegjelölés.

  5. A forrást minden esetben olyan méretben, színben és láthatósággal kell feltüntetni, hogy szabad szemmel tisztán és könnyedén olvasható legyen.

II. ZENEI LICENCEK
 1. Produkció: minden olyan egyedi audiovizuális projekt, valamint minden olyan egyedi, kizárólag hangfelvételt tartalmazó projekt valamennyi verziója, amelyben a Zene narrátorszöveggel kerül szinkronizálásra egy podcastepizóddal, rádiós dokumentum-hanganyaggal, rádióban elhangzó reklámmal vagy más hasonló, kizárólag hangfelvételt tartalmazó produkcióval összefüggésben.

 2. ZENEI LICENCEK

  A Shutterstock nem kizárólagos, és nem átruházható jogot ad Önnek a Zene más elemekkel történő szinkronizálására egy adott Produkcióban (az alább felsorolt két licenctípus közül) Ön által megvásárolt licenc feltételei szerint, a jelen megállapodás II.3 részében foglalt korlátozásokkal.

  1. STANDARD ZENEI LICENC: A Standard zenei licenc nem kizárólagos jogot ad Önnek a Zene más elemekkel történő szinkronizálására olyan Produkcióban (valamint azzal összefüggő előzetesekben és promóciós anyagokban), amelynek forgalmazására webalapú platformmal biztosított megtekintés útján kerül sor, vagy amely nem webalapú, „ipari” összefüggésben kerül felhasználásra, ideértve a sajtóbemutatókat, konferenciákat, vállalati rendezvényeket, valamint zárt körben történő, vállalati felhasználást és az eladóhelyi felhasználást is.

  2. BŐVÍTETT ZENEI LICENC: A Bővített zenei licenc nem kizárólagos jogot biztosít a Zene más elemekkel történő szinkronizálására egy adott Produkcióban (valamint azzal összefüggő előzetesekben és promóciókban, kizárólag a jelen megállapodás II.3 részében foglalt korlátozásokkal.

  3. ZENEI ELŐZETESRE VONATKOZÓ LICENC: A Zenei előzetesre vonatkozó licenc feljogosítja Önt vízjellel ellátott Zene más elemekkel történő szinkronizálására a Produkcióval kapcsolatos teszt-, minta-, előnézeti vagy vágott, nyers munkaanyag készítése céljából. A Zenei előzetesre vonatkozó licenc kifejezetten megtiltja a Zene bármilyen formában történő, nyilvános forgalmazását vagy végleges anyagokba történő beépítését. Ön semmilyen esetben sem jogosult eltávolítani vagy módosítani a Shutterstock vízjelét a Zenéből.

 3. A ZENE FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK.

  NEM MEGENGEDETT AZ ÖN SZÁMÁRA:

  1. A Zene vagy a Zene felhasználására vonatkozó jog harmadik személy részére történő allicencbe adása, továbbértékesítése, kölcsönadása, engedményezése, elajándékozása vagy egyéb módon történő átadása, illetve forgalmazása azon Produkció keretein kívül, illetve attól függetlenül, amelybe (az Ön által vásárolt licenc alapján) beépítésre került.

  2. A Zene viszonteladása, továbbforgalmazása, elérhetővé tétele vagy átadása harmadik személy részére, illetve harmadik személlyel való megosztása a jelen megállapodásban kifejezetten megengedett esetek kivételével.

  3. A Zenét magában foglaló „hangfelvételek”, CD-k, mp3-fájlok vagy más, kizárólag hangfelvételt tartalmazó hanganyagok gyártása, forgalmazása, értékesítése, illetve egyéb formában történő hasznosítása, a Produkció fogalmának fenti értelmezésekor kifejezetten meghatározott, kizárólag hangfelvételt tartalmazó Produkció kivételével. A jelen albekezdés alkalmazásában a „hangfelvétel” fogalma minden olyan jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő formátumban készített másolatot magában foglal, amely kizárólag hangfelvételt tartalmaz, és amelyet elsősorban otthoni, iskolai vagy pénzbedobós zenegépben való felhasználásra gyártottak vagy forgalmaznak (szinkronizált anyagok kivételével).

  4. A Zene egyéb olyan anyaggal összefüggésben való felhasználása, amely pornográfnak, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnak, erkölcstelennek, törvénytelennek minősül, vagy más módon sérti harmadik személy(ek) jogát, illetve jogait.

  5. Exportra vonatkozó törvények, korlátozások vagy szabályozások megsértése a Zenének olyan országba történő átvitelével vagy exportálásával, amely ellentétes bármely exportra vonatkozó törvénnyel, korlátozással vagy szabályozással.

  6. A Zene felhasználása, értékesítése, allicencbe adása, másolása, forgalmazása, lejátszása, részben vagy egészben való beépítése, illetve bármely más módon elérhetővé tétele produkciós könyvtártartalom vagy letölthető fájl formájában, illetve azok részeként, továbbá, a Zene vagy a zenét magában foglaló származtatott mű beillesztése bármely egyéb stocktermékbe, könyvtárba vagy gyűjteménybe.

  7. A Zene remixelése, más hanganyaggal való összeolvasztása (mashup) vagy bármely egyéb módon történő módosítása, azzal a kivétellel, hogy Önnek jogában áll a jelen megállapodásban foglalt licenc gyakorlásának keretében elvégezni a Zene szerkesztésével kapcsolatos alapvető műveleteket (pl. indítási/leállítási, fokozatos hangerősítési/lehalkítási pontok meghatározása stb.).

  8. A Zene olyan, kizárólag hangfelvételt tartalmazó Produkcióban való felhasználása, amelyben a zenei tartalom az elsődleges.

 4. A „PRO-free” megjelölésű Zenék kivételével, ha a Zenének a jelen Üzletszabályzat szerint Ön által történő felhasználásával összefüggésben engedély szükséges a zene nyilvános előadásához, az Ön felelőssége, hogy a saját költségén beszerezzen minden ilyen engedélyt. A jelen Üzletszabályzatban foglalt ellentétes értelmű rendelkezésekre való tekintet nélkül: (a) amennyiben harmadik személy tulajdonát képező jog megsértésének elkerülése érdekében bármely joghatóság előírása szerint szerzői jogkezelő egyesülettől vagy más hasonló szervezettől kell beszerezni az egyébként a jelen Üzletszabályzat szerint engedélyezett tevékenységekhez vagy azokkal kapcsolatosan szükséges engedélyeket, az Ön felelőssége, hogy a saját költségén beszerezzen minden ilyen engedélyt; (b) a jelen megállapodás nem tartalmaz ún. „személyhez fűződő” vagy más hasonló jogokat. Az Ön kötelezettsége, hogy benyújtsa a megfelelő előadóművészi jogvédő szervezet(ek)hez a hiánytalan és pontos zenei „forgatókönyveket”, és továbbítsa azok egy-egy példányát a Shutterstock számára is a „cuesheets@shutterstock.com” címre küldött e-mail útján. Ez a kötelezettség a „PRO-free” megjelölésű Zenék kivételével valamennyi Zenére érvényes.

 5. Önnek jogában áll közzétenni Zenét magában foglaló Produkciókat harmadik személy „felhasználói tartalmakat” (user generated content – UGC) forgalmazó platformjain (mint pl. a YouTube) (a továbbiakban együttesen: UGC-platform). Ön nem formálhat tulajdonjogot a Zenére és más módon sem regisztrálhatja az adott UGC-platformon sajátjaként a Zenét, abban az esetben sem, ha szinkronizálta azt a saját Produkciójával. Ha tudomására jut, hogy harmadik személy tulajdoni igényt jelent be bármely Zenére, köteles haladéktalanul értesíteni a Shutterstockot minden ilyen követelésről.

 6. Amikor a Zenét olyan produkcióban használja fel, melyben szükséges a szerzői jogok feltüntetése, az alábbi formában kell az adatokat megadnia:

  „»[zene címe]«, előadó [művész neve], a Shutterstock licence alapján”

III. KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOK ÉS JOGNYILATKOZATOK
 1. A Shutterstock kijelenti és szavatolja a következőket:

  1. A Shutterstock tartalomszolgáltatói átruházták a Shutterstockra az I., illetve a II. részben felsorolt Tartalmakhoz fűződő, és az azok átruházásához szükséges valamennyi jogot.

  2. A Vizuális tartalom eredeti, módosítatlan formájában, a jelen Üzletszabályzatnak és az irányadó jognak minden tekintetben megfelelő felhasználása i) nem sért szerzői jogot, védjegyet vagy szellemi tulajdonjogot; ii) nem sérti harmadik személy magánélethez vagy nyilvánossághoz való jogát; iii) nem ütközik az Amerikai Egyesült Államok törvényébe, rendeletébe vagy más jogszabályába; és iv) nem becsületsértő, rágalmazó, pornográf vagy obszcén.

  3. A Szerkesztői tartalom eredeti, módosítatlan formájában, a jelen Üzletszabályzatnak és az irányadó jognak minden tekintetben megfelelő felhasználása nem sérti harmadik fél szerzői jogait, azzal, hogy a fenti garancia nem vonatkozik a Szerkesztői tartalomban megjelenő elemekre.

 2. Bár a Shutterstock megteszi az üzletileg észszerű erőfeszítéseket a Zenékhez tartozó kulcsszavak és leírások pontosságáért, illetve a „Csak szerkesztői felhasználásra” megjelölésű Vizuális tartalom torzítatlanságának biztosítására, A SHUTTERSTOCK NEM GARANTÁLJA, ILLETŐLEG NEM JELENTI HIVATALOSAN KI AZ ALÁBBIAK HELYESSÉGÉT: I) KULCSSZÓ, CÍM VAGY LEÍRÁS; ILLETVE II) VIDEÓBELI HANGANYAG. Az egyértelműség kedvéért hangsúlyozzuk, hogy a Shutterstock nem nyújt kártalanítást vagy vállal egyéb felelősséget pontatlan kulcsszavakból, címekből vagy leírásokból, illetve Videóbeli hanganyagból eredő kárigények esetén.

 3. A SHUTTERSTOCK NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ÉS NEM TESZ JOGNYILATKOZATOT A JELEN „KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOK ÉS JOGNYILATKOZATOK” C. RÉSZBEN FOGLALTAKON TÚL.

IV. KÁRTALANÍTÁS ÉS FELELŐSSÉG
 1. A jelen megállapodás rendelkezései szerint, feltéve továbbá, hogy Ön nem szegte meg a jelen megállapodást vagy a Shutterstockkal kötött esetleges egyéb szerződést, a Shutterstock megvédi, kártalanítja és mentesíti Önt minden követeléssel szemben, az alábbi „Felelősségi korlát” erejéig. E kártalanítás kizárólag az Ügyfél által elszenvedett olyan közvetlen károkra, valamint az azokkal kapcsolatos járulékos kiadásokra (az ügyvédi díjakat is ideértve) korlátozódik, amelyek közvetlenül a Shutterstock által a III. részben foglalt kötelező biztosítékok és jognyilatkozatok megszegése miatt harmadik személy által benyújtott követelésből erednek. A kártalanítás további feltétele, hogy Ön írásban értesíti a Shutterstockot valamennyi ilyen követelésről vagy annak veszélyéről, 5 (öt) munkanapon belül azt követően, hogy tudomást szerez az adott követelésről vagy annak veszélyéről. Az értesítésnek tartalmaznia kell a követelés minden Ön által ismert részletét (pl. vitatott Tartalom használata, a követeléssel élő természetes vagy jogi személy neve és elérhetőségi adatai, a követeléssel kapcsolatos teljes bejövő és/vagy kimenő levelezés másolata). Az értesítést e-mailben kell elküldeni a legal-notices@shutterstock.com címre, i) a Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel postacímre tértivevényes ajánlott levélként feladott, vagy ii) expressz futárszolgálat által, a címzett aláírásával igazolt módon kézbesített, nyomtatott másolattal együtt. A Shutterstock fenntartja a jogot minden olyan követelés vagy peres eljárás kezelésére, rendezésére, illetve az azokkal kapcsolatos védekezésre, amelyre ez a kártalanítás vonatkozik. Ön elfogadja, hogy az ilyen jellegű követelésekkel kapcsolatos védekezés során együttműködik a Shutterstockkal, és saját költségén van joga részt venni valamennyi peres eljárásban. Ön elfogadja, hogy a Shutterstock nem felelős az Ön, illetve az Ön által képviselt személy terhére azt megelőzően felmerülő ügyvédi díj és/vagy egyéb költségek megfizetésért, hogy a Shutterstock észszerűen elvárható lehetőséget kapna megvizsgálni az adott követelés érvényességét.

 2. A Shutterstock nem tehető felelőssé olyan kárért, költségért vagy veszteségért, amely a Tartalom módosításából vagy a Tartalom használatának körülményeiből eredően következik be.

 3. Felelősségkorlátozás: A Shutterstock egyes Ügyfelekkel kötött megállapodásból eredő kötelezettségeinek és felelősségének teljes maximális összege (a továbbiakban: Felelősségi korlát)

  1. Standard képlicenc esetén 10 000 USD,

  2. Bővített képlicenc esetén 250 000 USD,

  3. Videó használatára vonatkozó licenc esetén 10 000 USD,

  4. Szerkesztői licenc esetén 25 000 USD,

  5. Standard és Bővített zenei licenc esetén 10 000 USD.

 4. A fentiekkel kapcsolatos esetleges kérdésével szíveskedjék az Ügyfélszolgálathoz fordulni. (Telefon: 1-646-419-4452, az USA-n belülről 1-866-663-3954; e-mail-cím: Ügyfélszolgálat)

 5. Ön köteles kártalanítani, és mentesíteni a Shutterstock vállalatot, valamint annak tisztviselőit, alkalmazottait, részvényeseit, igazgatóit, menedzsereit, tagjait és beszállítóit minden olyan kár és felelősség tekintetében, amely a Vizuális tartalomnak a jelen Üzletszabályzatban kifejezetten engedélyezett módtól eltérő felhasználásából ered. Ön kötelezi magát továbbá arra, hogy kártalanítja a Shutterstockot valamennyi olyan költség és kiadás tekintetében, amely abban az esetben lép fel, ha Ön megszegi a jelen megállapodás vagy a Shutterstockkal kötött esetleges egyéb szerződés feltételeit.

V. TOVÁBBI FELTÉTELEK
 1. Hacsak törvény nem kötelezi arra, a Shutterstock semmilyen esetben sem köteles díj-visszatérítésre. Valamennyi díj vissza nem térítendő díjnak minősül, abban az esetben is, ha lejárat előtt szűnik meg az Ön előfizetése. Ön felhatalmazza a Shutterstockot arra, hogy kirója Önre a vásárlás idején elfogadott futamidőre járó összes előfizetési díjat. Ha a Shutterstock azt állapítja meg, hogy Ön jogosult az Ön által megfizetett díjak teljes vagy részleges visszatérítésére, a visszatérítést a vásárlásra eredetileg használt fizetési módon kell megtenni. Ha Önnek az Európai Unión belül van a lakhelye, és a Shutterstock Netherlands, B.V. részére teljesített fizetést követő 14 (tizennégy) napon belül megszünteti a fiókját, és még nem töltött le vagy licencelt Vizuális tartalmat, a Shutterstock Netherlands, B.V. visszafizeti a megszüntetett fiókkal kapcsolatban Ön által fizetett összeget. Fiókja megszüntetését ügyfélszolgálatunknál kezdeményezheti. (Telefon: 1-646-419-4452, az USA-n belülről 1-866-663-3954; e-mail-cím: Ügyfélszolgálat)

 2. Előfizetési konstrukciója lejártakor konstrukcióját automatikusan meghosszabbítjuk az eredeti megkötéskor alkalmazott időtartammal. Az automatikus megújítást a meghosszabbítás megtörténte előtt fiókbeállításaiban bármikor kikapcsolhatja. Azzal, hogy az automatikus megújítás funkciót bekapcsolva hagyja, kifejezetten jogot biztosít a Shutterstock számára, hogy automatikus megújításkor a fizetendő díjat kirója.

 3. Ha a Shutterstock az Ön lakhelye szerinti állam vagy ország jogszabályai alapján közvetett adók (forgalmi adó, hozzáadottérték-adó, áruk és szolgáltatások után fizetendő adó stb.) beszedésére köteles, Ön felel az ilyen jellegű közvetett adók megfizetéséért. Ha a Shutterstock vagy Ön köteles közvetlen vagy közvetett adókat felszámolni vagy levonni, előfordulhat, hogy ezt az adót önbevallás alapján Önnek kell a lakhelye szerinti országban hatályos jogszabályok szerint befizetni.

 4. A „nem átruházható” a jelen megállapodásban azt jelenti, hogy hacsak nincs kifejezett rendelkezés erre vonatkozóan az Üzletszabályzatban, akkor Ön nem adhatja el, adhatja bérbe, terhelheti meg, licencelheti tovább, vagy ruházhatja át más módon a Tartalmat vagy a Tartalom használatára vonatkozó jogot. Önnek jogában áll azonban egyszeri alkalommal átadni a Tartalmat harmadik személynek azzal a kizárólagos céllal, hogy a jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint kinyomtassa vagy legyártsa Önnek a Tartalom felhasználásával készített árukat. Ha tudomására jut, hogy egy közösségi weboldal olyan módon használ valamely Tartalmat, ami meghaladja az Ön számára a jelen megállapodás szerint nyújtott licenc kereteit, köteles eltávolítani az adott közösségi weboldalról minden olyan származtatott művet, amely magában foglalja a Tartalmat, és azonnal értesíteni a Shutterstockot valamennyi ilyen közösségi weboldalon való felhasználásról. Ön kötelezi magát arra, hogy megtesz minden kereskedelmi szempontból észszerűen elvárható lépést annak megakadályozására, hogy harmadik személyek sokszorosítsanak bármely Tartalmat. Ha tudomást szerezne bármely Tartalom jogosulatlan sokszorosításáról, szíveskedjék e-mail-értesítést küldeni a support@shutterstock.com címre.

 5. A Shutterstocktól kapott értesítést követően, vagy ha tudomást szerez valamely Tartalom bitorlásával kapcsolatos tényleges követelésről, illetve annak veszélyéről, harmadik személy jogainak megsértéséről, vagy bármely egyéb olyan követelésről, amelyért a Shutterstock felelőssé tehető, továbbá ha a Shutterstock bármely okból eltávolít valamely Tartalmat, és értesíti Önt erről a tényről, Ön köteles eltávolítani az adott Tartalmat a számítógépes rendszereiből és az (elektronikus vagy fizikai) tárolóeszközeiből, és lehetőség szerint megszüntetni a saját költségén az eltávolított Tartalom további használatát. A Shutterstock díjmentesen ellátja Önt (a Shutterstock által saját észszerű üzleti döntése szerint meghatározott) hasonló Tartalommal a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételek szerint.

 6. Ha Ön egy ügyfél vagy vevő részére készített vagy leszállított munkatermék részeként használja a Tartalmat, köteles a Shutterstock indokolt kérése alapján közölni a Shutterstockkal az adott ügyfél vagy vevő nevét.

 7. A jelen megállapodásból eredő, illetve a jelen megállapodással vagy annak megszegésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát és követelést az Amerikai Választottbírósági Egyesületnek vagy a Nemzetközi Vitarendezési Központnak a választottbírósági eljárás kezdetekor hatályos Kereskedelmi Eljárásai Szabályai szerint végrehajtott, kötelező érvényű választottbírósági eljárás keretében, és nem rendes bíróság előtt kell rendezni, és a választottbíró (választottbírói testület) által hozott döntés a választottbíróság székhelye vagy az érintett fél lakóhelye/székhelye szerint illetékes bármely egyéb bíróság elé vihető. A választottbírósági eljárás helye a New York állambeli New York megye. A választottbírósági eljárás nyelve az angol. Az eljárásban egy választottbíró jár el. Mindkét fél maga fizeti a választottbírósági eljárás során felmerülő költségeit. A Shutterstock jogosult továbbá arra, hogy bármilyen jogi vagy méltányossági keresetet nyújtson be, vagy eljárást kezdeményezzen bármely illetékes bíróságon azért, hogy felfüggesztő végzést vagy más ideiglenes intézkedést kérjen Önnel szemben a Shutterstock által szükségesnek vagy célszerűnek ítélt esetben.

 8. A jelen Üzletszabályzat kizárólag az abban foglaltak korrekt jelentése szerint értelmezhetők, és nem használhatók fel kizárólag az egyik fél érdekeivel szemben vagy kizárólag az egyik fél javára. A jelen Üzletszabályzatra és annak értelmezésére New York állam joga irányadó, a kollíziós szabályokkal kapcsolatos elvekre való tekintet nélkül.

 9. Ha Ön a munkaadója vagy más jogi személy nevében írja alá a jelen Üzletszabályzatot, akkor Ön kijelenti és szavatolja, hogy teljes körű felhatalmazással rendelkezik erre vonatkozóan. Ha Ön nem rendelkezik ilyen felhatalmazással, akkor elfogadja, hogy személyesen Önt terheli a felelősség a Shutterstockkal szemben a jelen Üzletszabályzatban foglaltak megszegése esetén. Ön ezennel globális, nem kizárólagos, korlátozott licencet ad a Shutterstock számára ahhoz, hogy felhasználja az Ön védjegyeit saját promóciós anyagaiban, beleértve a nyilvános ügyféllistát is. A Shutterstock köteles az Ön mindenkor érvényes, és a Shutterstock számára elérhetővé tett védjegyhasználati irányelveinek megfelelően, az Ön érdekeinek figyelembevétel használni az Ön védjegyeit. A Shutterstock kötelezi magát továbbá arra, hogy megtesz minden, kereskedelmi szempontból észszerűen elvárható erőfeszítést annak érdekében, hogy megszüntesse az Ön védjegyének bármely konkrét célra való használatát legkésőbb az Ön által a legal-notices@shutterstock.com e-mail-címre küldött kérés beérkezésének napjától számított 30 (harminc) napon belül.

 10. Az Ön számára rendelkezésre álló Tartalom letöltéseinek számát az Ön által vásárolt előfizetés határozza meg. A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában „egy nap” az előfizetés megvásárlásának időpontjától számított, huszonnégy (24) órás időtartamot jelent. Egy hónap azt a naptári hónapot jelenti, amely a termék megvásárlásának napján kezdődik (ezt a napot is beleértve), és az alábbiak közül a korábbi napon végződik: (i) a vásárlás napjával megegyező nap a következő hónapban vagy (ii) a következő hónap utolsó napja. Például havi előfizetés március 5-i vásárlása esetén a megújításra április 5-én kerül sor. Havi előfizetés augusztus 31-i vásárlása esetén a megújításra szeptember 30-án kerül sor.

 11. Ha a kupon másként nem jelöli, a kupon vagy kedvezménykód vásárlás alkalmával csak az illető vásárláshoz tartozó első befizetett összegre fog vonatkozni.

 12. Ha a jelen Üzletszabályzatban foglalt bármely önálló feltételt érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak talál az illetékes joghatóság valamely jogi vagy szabályozó testülete, ezt a határozatot kizárólag az érvénytelen vagy végrehajthatatlan részre kell alkalmazni, az adott feltétel további részeinek, vagy a jelen Üzletszabályzat bármely egyéb részének módosítása nélkül annak érdekében, hogy a jelen Üzletszabályzat további korlátozás nélkül hatályban maradjon.

 13. A felek tudomásul veszik, és kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen Üzletszabályzat kizárólag a jelen megállapodásban részes felek kölcsönös érdekeit szolgálják, és nem céljuk semmiféle előnyt, jogot, kötelességet vagy kötelezettséget keletkeztetni harmadik személy részére.

 14. Egyéb törvényes és/vagy a jogegyenlőségen alapuló jogain túlmenően a Shutterstock jogosult további értesítés nélkül megszüntetni az Ön fiókját abban az esetben, ha Ön megszegi a jelen megállapodás vagy Shutterstockkal kötött esetleges egyéb megállapodás bármely feltételét. A Shutterstock nem kötelezhető az Ön által bármely címen megfizetett díj visszatérítésére, ha fiókját szerződésszegés miatt szüntettük meg.

 15. Hacsak a jelen megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, a Shutterstock nem biztosít jogokat, és nem vállal szavatosságot olyan, személyazonosításra alkalmas adatok tekintetében, amelyek szerepelhetnek valamely Tartalomban, Zenében vagy Videóbeli egyéb hanganyagban, továbbá védjegyen, formaruhán, szerzői jogi védelem alá eső formatervezési mintán, műalkotáson, illetőleg Vizuális tartalomban esetleg megjelenő építészeti alkotáson. A Shutterstock csak azokban az esetekben rendelkezik modellengedéllyel, illetve tulajdon-közzétételi engedéllyel, amikor ezt a Shutterstock weboldala kifejezetten feltünteti.

 16. A Shutterstock felelőssége a jelen megállapodás szerint megvásárolt egyetlen licenc esetében sem haladhatja meg az adott licencre vonatkozóan abban az időpontban hatályban lévő „Felelősségi korlátot”, amikor a vásárló tudomást szerez, vagy tudomást kellett volna szereznie a követelésről, az adott Tartalom Ön általi licenceléseinek vagy felhasználásainak számára való tekintet nélkül.

 17. Hacsak a jelen Megállapodás IV. része kifejezetten másként nem rendelkezik, a Shutterstock Önnel vagy a követelését Ön által benyújtó harmadik személlyel szemben (szerződés, magánjogi vétkes cselekmény alapján, vagy egyébként) abból eredően vagy azzal kapcsolatosan fennálló teljes felelősségének összege, hogy Ön használja, illetve képtelen használni a Shutterstock weboldalait és/vagy az ott található Tartalmakat, semmilyen esetben sem haladhatja meg az Ön által az adott Tartalomra vonatkozó licencért a Shutterstocknak ténylegesen megfizetett pénzösszeget.

 18. Hacsak a jelen megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, sem a Shutterstock, sem bármelyik képviselője, alkalmazottja, menedzsere, tagja, részvényese, igazgatója vagy beszállítója nem felelős Önnel, illetve bármely más természetes vagy jogi személlyel szemben semmilyen általános, megtorló jellegű, speciális, illetve közvetett, következményes vagy járulékos káron alapuló kártérítési követelésért, kiesett bevételért, továbbá bármely egyéb olyan kárért, költségért vagy veszteségért, amely a Tartalom Ön által való használatából, a jelen megállapodás Shutterstock általi megszegéséből, vagy egyéb okból eredően keletkezik, abban az esetben sem, ha a Shutterstockot előre értesítették az ilyen kár, költség vagy veszteség felmerülésének lehetőségéről.

 19. Hacsak a jelen megállapodás III. része kifejezetten másként nem rendelkezik, valamennyi Tartalom „jelen formájában” kerül átadásra, bárminemű – akár kifejezett, akár vélelmezett – szavatosság nélkül, ideértve többek között a bitorlásmentességre, a kereskedelmi forgalomba bocsáthatóságra vagy valamely meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozóan vélelmezett szavatosságot. Egyes Tartalmak magukban foglalhatnak olyan elemeket, amelyek további engedélyezést igényelnek, ha a Tartalom módosítva lett vagy egy bizonyos összefüggésben kerül felhasználásra. Ha Ön ilyen jellegű módosítást hajt végre, vagy ilyen összefüggésben használ fel Tartalmat, kizárólag Ön felelős a szükséges további engedélyek beszerzéséért.

 20. A Shutterstock nem szavatolja, hogy a Tartalom, a Shutterstock weboldalai vagy más anyagok megfelelnek az Ön igényeinek, vagy hogy a használat zavartalan és hibamentes lesz. A Tartalom minőségével, előadásával és használatával kapcsolatos teljes kockázat kizárólag Önt terheli.

 21. Ha Ön csalással szerzett hitelkártyaadatok felhasználásával próbál fiókot nyitni, vagy egyéb olyan bűncselekményt követ el, amely a Shutterstockot érinti, a Shutterstock haladéktalanul panaszt tesz a www.ic3.gov címen elérhető internetes bűnözési panaszközpontnál, amely az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és a Nemzeti Fehérgalléros Bűnözési Központ partnerségével jött létre.

 22. A Shutterstock részéről megállapodást kötő fél:

  1. Vizuális tartalom.

   • Licenceléskor, ha lakhelye az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában található, vagy ha 2015. augusztus 3-a előtt hozta létre a fiókját, az Önnel kötött megállapodásban a „Shutterstock” a Delaware állam jogrendszere alapján bejegyzett Shutterstock, Inc. vállalatot jelenti, amelynek székhelye az alábbi címen található: Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Egyesült Államok.

   • Licenceléskor, ha lakhelye nem az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában található, és Ön 2015. augusztus 3-án vagy azt követően hozta létre a fiókját, az Önnel kötött megállapodásban a „Shutterstock” a holland jog szerint bejegyzett Shutterstock, Inc. vállalatot jelenti, amelynek fő tevékenységi helye az alábbi címen található: Herengracht 495, 1017 BT Amszterdam, Hollandia.

  2. Zene. Zene licencelésekor a „Shutterstock” a Shutterstock Music Canada ULC vállalatot jelenti, amelynek székhelye a 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Kanada címen található.

HATÁLYBALÉPÉS: 2018. október 15.