Täytyykö minun mainita Shutterstock tai kuvaaja, kun käytän kuvia tai videoita?

Kyllä, on tilanteita, joissa sinun pitää mainita Shutterstock-sisällön tekijätiedot (lähdemaininta): kaikenlainen käyttö toimituksellisessa yhteydessä sekä kauppatavaroissa ja videotuotannoissa. Ei huolta, se on helppoa! Tässä tarkemmat tiedot:

Kun ostat käyttöoikeuden kuvaan tai videoon Shutterstockin tekijänoikeusvapaan sisällön luettelosta, voit käyttää sitä laillisesti kaikilla palveluehdoissa ilmoitetuilla tavoilla. Useimmissa tapauksissa sinun ei tarvitse maksaa mitään artistille eikä Shutterstockille. On kuitenkin muutamia tapauksia, joissa sinun pitää maksaa kuvasta tai videosta. Näissä tapauksissa sinun pitää lisätä krediitit (lähdemaininnat), joiden pitää olla tarpeeksi suuret ja sijoitetut niin, että katsojien on helppo lukea ne ilman apuvälineitä.

Käyttö toimituksellisessa sisällössä 
Jos käytät kuvia tai videoita toimituksellisessa sisällössä, sinun pitää laittaa mukaan oikeanlaiset krediitit (lähdemaininnat). Mitä on toimituksellinen sisältö? Se tarkoittaa olennaisesti kaikkea sellaista, jolla on yleisöä kiinnostavaa uutisarvoa. Kirjat, uutisartikkelit ja dokumentit ovat tyypillisintä toimituksellista sisältöä. Kun Shutterstockin kuvia tai videoita käytetään toimituksellisessa sisällössä, niihin pitää liittää krediittitiedot (lähdemaininnat).

  • Oikea muoto näyttää tältä: "Artistin nimi/Shutterstock.com"

Kun käytät sisältöä toimituksellisesti, voit käyttää Shutterstock-kirjaston mitä tahansa kuvia tai videoita. Kuitenkin on tärkeä muistaa, että sisältöä, jossa on merkintä "Editorial Use Only"/ "Vain toimitukselliseen käyttöön", saa käyttää vain toimituksellisiin tarkoituksiin. Toimituksellista sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin kuten mainoksissa, verkkosivustoilla tai käyntikorteissa.
 
Kauppatavaroihin liittyvä käyttö
Yleisesti ottaen sinun pitää mainita Shutterstock, kun käytät kuvia kauppatavaroiden yhteydessä, mikäli se on "kaupallisesti kohtuullista" ("commercially reasonable"). Joidenkin tuotteiden osalta voi olla haastavaa päätellä, kuinka nämä krediitit (lähdemaininnat) pitää merkitä. Krediittejä ei kuitenkaan tarvitse liittää suoraan kuvaan. Voit liittää krediitin esimerkiksi mainostarkoituksessa annetun hiirimaton alareunaan.

  • Krediitin (lähdemaininnan) pitää olla tällainen: "Image(s) used under license from Shutterstock.com" / "Kuvaa/kuvia käytetään Shutterstock.com -palvelun luvalla".

Käyttö videotuotannoissa
Kun Shutterstockin kuvia tai videoita käytetään videotuotannossa, siihenkin pitää merkitä oikeanlaiset krediitit. Krediitit voivat sisältyä elokuvan lopussa näytettyihin listoihin.

  • Krediitit ovat muodoltaan samanlaiset kuin kauppatavaroissa: "Image(s) and/or Footage used under license from Shutterstock.com" / "Kuvaa/kuvia ja/tai video(i)ta käytetään Shutterstock.com -palvelun luvalla".

Käyttö muun krediitit (lähdemaininnat) sisältävän sisällön kanssa
Yleisesti ottaen kauppatavarat, videotuotannot ja toimitukselliset sisällöt ovat ainoita käyttötapoja, joihin vaaditaan edellä kuvatut krediitit. Kuitenkin jos projektisi sisältää muualta peräisin olevaa krediitit vaativaa sisältöä, myös Shutterstock-krediitit on laitettava mukaan. 
 
Shutterstockin kuvia ja videoita käyttämällä on helppo luoda häikäisevä projekti. On vain muutamia tapauksia, joissa Shutterstock-sisältöön on merkittävä krediitit edellä ja palveluehdoissa kuvatulla tavalla.

Mitä "toimituksellinen yhteys (konteksti)" tarkkaan ottaen tarkoittaa?
Toimituksellinen käyttö tarkoittaa käyttämistä artikkeleissa, joilla on uutisarvoa tai yleistä kiinnostavuutta. Esimerkkejä ovat uutisjutut, dokumentit ja kaikki kirjat. Kaikkea visuaalista sisältöä voidaan käyttää toimituksellisissa yhteyksissä (riippumatta siitä, onko siinä merkintä "vain toimitukselliseen käyttöön" ("Editorial Use Only") vai eikö sitä ole). Kuitenkaan sisältöä, jossa on merkintä "vain toimitukselliseen käyttöön" ("Editorial Use Only"), ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Tässä on lisää tietoa.

Kaikissa tapauksissa lähdemainintojen pitää olla väreiltään, kooltaan ja näkyvyydeltään sellaisia, että ne ovat helposti luettavissa ilman apuvälineitä.

  • Oliko tästä artikkelista apua?

Etkö löydä etsimääsi?