Täytyykö minun mainita Shutterstock tai kuvaaja, kun käytän kuvia tai videoita?

Kyllä, on tilanteita, joissa sinun pitää mainita Shutterstock-sisällön tekijätiedot (lähdemaininta): kaikenlainen käyttö toimituksellisessa yhteydessä sekä kauppatavaroissa ja videotuotannoissa. Ei huolta, se on helppoa! Tässä tiedot:

Sisällön käyttäminen "toimituksellisessa" yhteydessä
Kun kuvia tai videoita (visuaalista sisältöä) käytetään "toimituksellisessa" yhteydessä, kuvan tai videon yhteydessä pitää mainita lähde seuraavassa muodossa:

  • "Taitelijan nimi/Shutterstock.com"

Sisällön käyttäminen kauppatavarassa tai videotuotannossa
Jos se on kaupallisesti järkevää, käytettäessä sisältöä kauppatavaran (Merchandise) tai tuotannon (Production) yhteydessä lähde pitää mainita seuraavalla tavalla:

  • "Kuvaa/kuvia tai videota/videoita (tilanteen mukaan) käytetään yrityksen Shutterstock.com myöntämän lisenssin perusteella" 

Tämä lähdemaininta voi sisältyä filmin lopussa lueteltuihin tekijätietoihin tai se voidaan painaa mainosmukin pohjaan.

Mitä "toimituksellinen yhteys (konteksti)" tarkkaan ottaen tarkoittaa?
Toimituksellinen käyttö tarkoittaa käyttämistä artikkeleissa, joilla on uutisarvoa tai yleistä kiinnostavuutta. Esimerkkejä ovat uutisjutut, dokumentit ja kaikki kirjat. Kaikkea visuaalista sisältöä voidaan käyttää toimituksellisissa yhteyksissä (riippumatta siitä, onko siinä merkintä "vain toimitukselliseen käyttöön" ("Editorial Use Only") vai eikö sitä ole). Kuitenkaan sisältöä, jossa on merkintä "vain toimitukselliseen käyttöön" ("Editorial Use Only"), ei saa käyttää mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. Tässä on lisää tietoa.

Muut käytöt
Missään muussa käytössä ei tarvita lähdemainintaa, ellei sitä tarvita muulle saman projektin yhteydessä käytetylle sisällölle.

Kaikissa tapauksissa lähdemainintojen pitää olla väreiltään, kooltaan ja näkyvyydeltään sellaisia, että ne ovat 
helposti luettavissa ilman apuvälineitä.

  • Oliko tästä artikkelista apua?

Etkö löydä etsimääsi?