Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 48880903

Weaver Ants repairing their nest in the Australian outback - Kuva