Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 795302161

Three dogs of dachshunds of rare colors - Kuva