Allekirjoitettu mallin kuvankäyttölupa Shutterstock Inc:n arkistossa.

Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 345605207

Solar panel technician with drill installing solar panels on roof - Kuva