Allekirjoitettu mallin kuvankäyttölupa Shutterstock Inc:n arkistossa.

Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 1027563301

Smiling aged businesswoman in glasses looking at colleague at team meeting, happy attentive female team leader listening to new project idea, coach mentor teacher excited by interesting discussion - Kuva