Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 234017356

Plastic bags on white background - Kuva