Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 1090394243

life guard tower on the beautiful beach of Westerland on a sunny evening in summer - Kuva