Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 377230828

Knip Beach - On the Caribbean Island of Curacao in the Dutch Antilles - Kuva