Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 493360558

Flock Of Chickens Including Hens And Roosters In Open Grassy Field On A Farm In The Mountains Of Virginia - Kuva