Allekirjoitettu mallin kuvankäyttölupa Shutterstock Inc:n arkistossa.

Tekijänoikeusvapaan varastovalokuvan tunniste: 530654533

Female doctor explaining situation to patient in hospital office during regular medical exam, healthcare and prevention concept - Kuva