Σύμβαση(εις) Άδειας Χρήσης Shutterstock

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Οι τρέχοντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών αναφέρονται παρακάτω με κεφαλαία γράμματα. Για προβολή των προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, κάντε κλικ εδώ.

Αυτή η μετάφραση στα Ελληνικά παρέχεται αποκλειστικά ως ανεπίσημη μετάφραση και δεν αποτελεί νομικά δεσμευτικό έγγραφο. Ανατρέξτε στο πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά. Με τη λήψη οιασδήποτε εικόνας από τον ιστότοπο της Shutterstock συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην έκδοση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών στην αγγλική γλώσσα.

Αγαπητέ Πελάτη της Shutterstock:

Οι ακόλουθοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών («Terms of Service», εφεξής [σύμβαση] «TOS») είναι μια νόμιμη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς ή στον εργοδότη ή άλλη οντότητα για λογαριασμό της οποίας συνάπτετε την παρούσα σύμβαση («εσείς» ή «Πελάτης») και τη Shutterstock (όπως ορίζεται αυτός ο όρος στο Μέρος V Ενότητα 24 παρακάτω) και ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με οιοδήποτε Περιεχόμενο για το οποίο παραχωρείτε εσείς άδεια χρήσης.

Παρακαλούμε, διαβάζετε και πάλι την παρούσα TOS όταν αγοράζετε οιεσδήποτε άδειες χρήσης Περιεχομένου. Η Shutterstock διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την TOS οιαδήποτε στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της. Προτού τεθούν σε ισχύ οι προειρηθείσες τροποποιήσεις, η Shutterstock θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να σας ειδοποιήσει για οιαδήποτε τέτοια τροποποίηση. Η ειδοποίηση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση email που υπάρχει αρχειοθετημένη στον λογαριασμό σας στη Shutterstock, μια ανακοίνωση σε αυτή τη σελίδα, στη σελίδα σύνδεσής σας ή/και με άλλα μέσα. Οι τροποποιήσεις στην παρούσα TOS θα ισχύουν αποκλειστικά για τις δυνητικές αγορές (συμπεριλαμβανομένων τυχών αυτόματων ανανεώσεων). Με την παραχώρηση άδειας χρήσης Περιεχομένου μετά από οιεσδήποτε τέτοιου είδους τροποποιήσεις, αποδέχεστε να δεσμευτείτε από την TOS, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ ΈΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ) ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΜΑΔΑΣ» Ή «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PREMIER».

ΕΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΜΙΑ «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΜΑΔΑΣ» ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΜΑΔΑΣ. Η «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ PREMIER» ΤΗΣ SHUTTERSTOCK ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Εάν απαιτείτε δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης για περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών ή με την Ομάδα Premier). Για λόγους σαφήνειας, εάν ένας χρήστης ενεργεί με ιδιότητα υπαλλήλου, για τους σκοπούς της άδειας χρήσης δικαιοδόχος θα θεωρηθεί ο εργοδότης.

 • Ως «Περιεχόμενο» νοείται το σύνολο του περιεχομένου που διατίθεται για παραχώρηση άδειας χρήσης από τον ιστότοπο της Shutterstock, συμπεριλαμβανομένων Εικόνων, Βίντεο, Editorial και Μουσικής (όπως ορίζεται στην παρούσα).

 • Ως «Βίντεο» νοούνται τυχόν κινούμενες εικόνες, κινήσεις, ταινίες, βίντεο ή άλλες οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις, στοιχεία βίντεο, στοιχεία οπτικών εφέ, πρότυπα, πακέτα γραφικών και έργα σχεδίασης κινήσεων, εξαιρουμένων σταθερών εικόνων, που έχουν εγγραφεί σε οιαδήποτε μορφή.

 • Ως «Εικόνα(ες)» νοείται(ούνται) οι σταθερές φωτογραφίες, τα vector, τα σχέδια, τα γραφικά και τα παρόμοια.

 • Ως «Μουσική» νοούνται οιεσδήποτε μουσικές συνθέσεις, ηχογραφήσεις master και οιεσδήποτε άλλες ηχογραφήσεις που περιέχουν ήχους ή σειρές ήχων, σε όλες τις μορφές, που είναι γνωστές αυτή τη στιγμή και θα αναπτυχθούν εφεξής.

 • Ως «Editorial» νοούνται σταθερές φωτογραφίες και βίντεο που εμφανίζονται στην καρτέλα/ενότητα Editorial.

 • Ο όρος «Οπτικό Περιεχόμενο» θα αναφέρεται από κοινού σε Editorial, Εικόνες και Βίντεο.

ΜΕΡΟΣ I – ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 1. Δια της παρούσας η Shutterstock σάς παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης, τροποποίησης (εξαιρουμένων όσων απαγορεύονται ρητώς στην παρούσα) και αναπαραγωγής Οπτικού Περιεχομένου παγκοσμίως, στο διηνεκές, όπως επιτρέπεται ρητώς από την ισχύουσα άδεια χρήσης και τηρουμένων των περιορισμών που περιγράφονται στην παρούσα:
  1. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

   1. Μια ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ σάς παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε Εικόνες:

    1. Ως ψηφιακή αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων σε ιστοτόπους, σε διαδικτυακές διαφημίσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε διαφημίσεις για κινητές συσκευές, σε «εφαρμογές» για κινητές συσκευές, σε λογισμικό, σε ηλεκτρονικές κάρτες, σε ηλεκτρονικές εκδόσεις (ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, ιστολόγια κ.λπ.), σε προώθηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε διαδικτυακά μέσα (συμπεριλαμβανομένων σε υπηρεσίες κοινοποίησης βίντεο, όπως οι YouTube, Dailymotion, Vimeo κ.λπ., τηρουμένων των περιορισμών προϋπολογισμού που ορίζονται στην υπο-ενότητα I.α.i.4 παρακάτω),

    2. Τυπωμένες σε φυσική μορφή ως μέρος της συσκευασίας και της σήμανσης προϊόντων, επιστολόχαρτων και εταιρικών καρτών, διαφημίσεων σημείων πώλησης, δημιουργικού εξωφύλλου σε θήκες CD και DVD ή στις διαφημίσεις και στα αντίτυπα ενσώματων μέσων, μεταξύ των οποίων περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία, με την προϋπόθεση ότι καμία εικόνα δεν αναπαράγεται περισσότερες από 500.000 φορές αθροιστικά,

    3. Ως μέρος μιας διαφημιστικής εκστρατείας «εξωτερικού χώρου», συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών πινακίδων, οδικής επίπλωσης κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι το προοριζόμενο κοινό της εκστρατείας αυτής θα είναι λιγότερες από 500.000 αδρών εντυπώσεων.

    4. Ενσωματωμένες σε ταινίες, βίντεο, τηλεοπτικές σειρές, διαφημίσεις ή άλλες οπτικοακουστικές παραγωγές για διανομή σε οιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό αυτή τη στιγμή ή θα προκύψει εφεξής, ανεξαρτήτως από το πλήθος του κοινού, με την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός για οιαδήποτε τέτοια παραγωγή δεν θα υπερβαίνει τα 10.000 $ Η.Π.Α.,

    5. Για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση (όχι για πώληση, λήψη, διανομή ή οιαδήποτε εμπορική χρήση οιουδήποτε είδους)

   2. Μια ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ σάς παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε Εικόνες (τα οποία δικαιώματα είναι επιπλέον των 1-5 παραπάνω και αποκλειστικά για τις Ενισχυμένες Άδειες Χρήσης Εικόνας):

    1. Με οιονδήποτε τρόπο που επιτρέπεται στο πλαίσιο της Απλής Άδειας Χρήσης Εικόνας, χωρίς οιονδήποτε περιορισμό επί του πλήθους των αναπαραγωγών, των εντυπώσεων ή του προϋπολογισμού,

    2. Ενσωματωμένες στο εμπόρευμα που προορίζεται για χρήση ή για διανομή στο πλαίσιο προώθησης (από κοινού «Εμπόρευμα»), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, υφασμάτων, δημιουργικού, μαγνητών, έργων τέχνης για τον τοίχο, ημερολογίων, παιχνιδιών, γραφικής ύλης, ευχετήριων καρτών, καθώς και οιασδήποτε άλλης φυσικής αναπαραγωγής προς μεταπώληση ή διανομή, υπό την προϋπόθεση ότι το προειρηθέν Εμπόρευμα ενσωματώνει ουσιαστικά δημιουργικά ή λειτουργικά στοιχεία, εκτός από την(τις) Εικόνα(ες).

    3. Σε έργα τέχνης για τον τοίχο (και χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω δημιουργικά ή λειτουργικά στοιχεία) για διακοσμητικούς σκοπούς σε εμπορικό χώρο που ανήκει σε εσάς ή στον πελάτη σας και όχι προς πώληση.

    4. Ενσωματωμένες ως στοιχεία ψηφιακών προτύπων προς πώληση ή διανομή.

   3. Εάν η Τυπική Άδεια Χρήσης ή η Ενισχυμένη Άδεια Χρήσης Εικόνας δεν παραχωρούν τα δικαιώματα που απαιτείτε, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών)

  2. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ

   1. Μια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ σάς παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε Βίντεο:

    1. σε μια παραγωγή πολυμέσων που προβάλλεται ή διανέμεται μέσω του web, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη χρήση των αποκαλούμενων «Εφαρμογών» ή διανεμόμενο με διαφορετικό τρόπο σε συμμόρφωση με την παρούσα (βλ. περιορισμοί για τα όρια διανομής), υπό την προϋπόθεση ότι το κοινό για την προειρηθείσα παραγωγή δεν υπερβαίνει τις 500.000 άτομα,

    2. σε σχέση με ζωντανή εκτέλεση, υπό την προϋπόθεση ότι το κοινό για όλες τις προειρηθείσες εκτελέσεις δεν υπερβαίνει τα 500.000 άτομα,

    3. σε ιστοτόπους.

   2. Εάν η Άδεια Χρήσης Βίντεο δεν παραχωρεί τα δικαιώματα που απαιτείτε, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών)

   3. Μια ΑΔΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ σάς παραχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε Βίντεο με υδατογράφημα, χαμηλής ανάλυσης, ως δείγμα (το «Δείγμα Βίντεο») αποκλειστικά για δοκιμαστικά, δείγματα ή υλικά αξιολόγησης πρώτου μοντάζ. Οι Άδειες Δείγματος Βίντεο δεν σας επιτρέπουν να προβάλλετε ή να διανέμετε τέτοιου είδους Βίντεο στο κοινό ή να το ενσωματώνετε σε οριστικό υλικό. Το Δείγμα Βίντεο μπορεί να υποβάλλεται σε μοντάζ, αλλά δεν επιτρέπεται να καταργείτε ή να αλλοιώνετε το υδατογράφημα του Shutterstock. Το Δείγμα Βίντεο διατίθεται προς παραχώρηση στο πλαίσιο Άδειας Χρήσης Βίντεο κατά τον χρόνο λήψης του ως Δείγμα Βίντεο, αλλά η Shutterstock δεν παρέχει καμιά εγγύηση και δεν θα έχει καμία υποχρέωση να διασφαλίσει ότι το Δείγμα Βίντεο θα είναι διαθέσιμο προς παραχώρηση με άδεια χρήσης οιαδήποτε στιγμή εφεξής.

  3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ EDITORIAL

   1. Μια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ EDITORIAL σάς παραχωρεί το δικαίωμα να κάνετε μία μεμονωμένη χρήση για editorial ενός στοιχείου από το περιεχόμενο Editorial, η οποία μεμονωμένη χρήση μπορεί να διανέμεται παγκοσμίως, στο διηνεκές.

   2. «Μία μεμονωμένη χρήση» για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης επιτρέπει τη χρήση περιεχομένου Editorial σε ένα μεμονωμένο γενικό πλαίσιο (δηλαδή, ένα ειδησεογραφικό άρθρο, μια ανάρτηση ιστολογίου, μια σελίδα μιας δημοσίευσης) μία και μόνο φορά, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε το δικαίωμα διανομής της συγκεκριμένης χρήσης εντός του γενικού πλαισίου σε απεριόριστα πολυμέσα και κανάλια διανομής. Για παράδειγμα, η χρήση περιεχομένου Editorial για την απεικόνιση ενός τυπωμένου άρθρου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε ένα ιστολόγιο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται εντός του ίδιου γενικού πλαισίου με το αρχικό, τυπωμένο άρθρο. Οιαδήποτε χρήση που δεν είναι εντός του γενικού πλαισίου του αρχικού τυπωμένου άρθρου θα απαιτούσε πρόσθετη άδεια χρήσης.

   3. Μια «χρήση για editorial» για τους σκοπούς της παρούσας άδειας χρήσης θα είναι μια χρήση που γίνεται για περιγραφικούς σκοπούς σε γενικό πλαίσιο που έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον ή είναι ανθρώπινη ιστορία και εξαιρεί ρητώς τις εμπορικές χρήσεις όπως η διαφήμιση ή τα εμπορεύματα.

   4. Οιαδήποτε χρήση Περιεχομένου Editorial για το οποίο παραχωρείται άδεια χρήσης στο πλαίσιο της παρούσας υπόκειται περαιτέρω στους ρητούς περιορισμούς που ορίζονται στο Μέρος I, Ενότητα 4 (η οποία απαγορεύει οιαδήποτε χρήση που διανέμεται μέσω τηλεοπτικών εκπομπών/καλωδιακών δικτύων/OTT, σε εξώφυλλα δημοσιεύσεων και σε τιράζ εκτύπωσης που υπερβαίνουν τα 500.000 αντίτυπα), καθώς και σε οιουσδήποτε «ειδικούς περιορισμούς» (π.χ. γεωγραφικοί περιορισμοί ή περιορισμοί που αφορούν χρήση για συγκεκριμένους κλάδους) που υποδεικνύονται στη σελίδα των λεπτομερειών της εικόνας ή/και περιλαμβάνονται στα μεταδεδομένα που επισυνάπτονται σε ένα στοιχείο Περιεχομένου Editorial.

   5. Το σύνολο του περιεχομένου Editorial θα πρέπει να θεωρείται ότι προορίζεται για «Χρήση Editorial Μόνο» για τους σκοπούς της παρούσας TOS.

   6. Δεν είναι διαθέσιμο το σύνολο του περιεχομένου Editorial για παραχώρηση άδειας χρήσης από τον ιστότοπο της Shutterstock ούτε μπορεί να είναι διαθέσιμο από όλες τις συνδρομές. Κατανοείτε ότι το περιεχόμενο Editorial που είναι διαθέσιμο για παραχώρηση άδειας χρήσης μπορεί να τροποποιηθεί οιαδήποτε στιγμή και δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να απαιτήσετε να σας παραχωρηθεί άδεια χρήσης για οιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο περιεχόμενου Editorial. Εάν θέλετε να σας παραχωρηθεί άδεια χρήσης για οιοδήποτε περιεχόμενο Editorial που δεν είναι διαθέσιμο για παραχώρηση άδειας χρήσης από τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών)

 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

  1. Η χρήση Οπτικού Περιεχομένου, παρά μόνον όπως προβλέπεται ρητώς από την άδεια χρήσης που αγοράσατε αναφορικά με το προειρηθέν Οπτικό Περιεχόμενο.

  2. Η αναπαράσταση οιουδήποτε προσώπου που εικονίζεται στο Οπτικό Περιεχόμενο (ένα «Μοντέλο») κατά τρόπο που ένας λογικός άνθρωπος θα θεωρούσε προσβλητικό, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αναπαράστασης ενός Μοντέλου: α) σε σχέση με πορνογραφία, «βίντεο για ενηλίκους», χώρους διασκέδασης ενηλίκων, υπηρεσίες συνοδών, υπηρεσίες ραντεβού ή τα παρόμοια, β) σε σχέση με τη διαφήμιση ή την προώθηση προϊόντων καπνού, γ) σε πολιτικό γενικότερο πλαίσιο, για παράδειγμα για την προώθηση ή την υποστήριξη των θέσεων οιουδήποτε κόμματος, υποψηφίου ή εκλεγμένου αξιωματούχου ή σε συνδυασμό με οιαδήποτε πολιτική στάση ή άποψη, δ) ως πάσχοντα ή λαμβάνοντα φάρμακα για φυσική ή διανοητική πάθηση ή ε) ως εμπλεκόμενο σε ανήθικες ή εγκληματικές πράξεις.

  3. Η χρήση οιουδήποτε Οπτικού Περιεχομένου με πορνογραφικό, συκοφαντικό ή παραπλανητικό γενικό πλαίσιο ή με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί δόλιος, χυδαίος ή παράνομος.

  4. Η τροποποίηση του Οπτικού Περιεχομένου που προορίζεται για «Χρήση για Editorial μόνο» με τρόπο που τροποποιήσει το γενικό πλαίσιο όσων απεικονίζονται.

  5. Η τροποποίηση του Οπτικού Περιεχομένου που προορίζεται για «Χρήση για Editorial μόνο» (συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, περιεχομένου Editorial) για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς, σε οιαδήποτε διαφήμιση, εμπόρευμα ή άλλα γενικά πλαίσια, εκτός editorial.

  6. Η μεταπώληση, αναδιανομή, παροχή πρόσβασης, κοινοποίηση ή μεταβίβαση οιουδήποτε Οπτικού Περιεχομένου, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται συγκεκριμένα στην παρούσα. Για παράδειγμα, και όχι ως περιορισμό, τα προειρηθέντα απαγορεύουν την προβολή Περιεχομένου ως ή ως μέρος, «γκαλερί» περιεχομένου διαμέσου της οποίας τρίτα μέρη μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν από αυτό το περιεχόμενο.

  7. Η χρήση Οπτικού Περιεχομένου με τρόπο που παραβιάζει εμπορικά σήματα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία οιουδήποτε τρίτου μέρους ή θα αποτελούσε βάση για την έγερση αξίωσης για παραπλανητική διαφήμιση ή αθέμιτο ανταγωνισμό.

  8. Η χρήση οιουδήποτε Οπτικού Περιεχομένου (εν όλω ή εν μέρει) ως εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσίας, λογότυπο ή άλλη ένδειξη προέλευσης ή ως μέρος αυτών.

  9. Η ψευδής δήλωση, ρητώς ή ως εύλογο υπονοούμενο, ότι οιοδήποτε Οπτικό Περιεχόμενο είχε δημιουργηθεί από εσάς ή από άλλο άτομο εκτός από τον(τους) κάτοχο(ους) των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτού του Οπτικού Περιεχομένου.

 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ
  1. Η χρήση οιουδήποτε Βίντεο σε παραγωγή πολυμέσων που διανέμεται μέσω τηλεοπτική μετάδοσης, καλωδιακού δικτύου, υπηρεσίας βίντεο OTT (π.χ. Netflix, Hulu, Amazon) ή στους κινηματογράφους.

  2. Η χρήση «σταθερών εικόνων» που προέρχονται από Βίντεο, εξαιρουμένης αποκλειστικά σε σχέση με ενέργειες μάρκετινγκ, προώθησης και διαφήμισης εντός γενικού πλαισίου των παράγωγων έργων σας που ενσωματώνουν το Βίντεο.

 4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ EDITORIAL
  1. Η χρήση οιουδήποτε περιεχομένου Editorial σε παραγωγή πολυμέσων που διανέμεται μέσω τηλεοπτική μετάδοσης, καλωδιακού δικτύου, υπηρεσίας βίντεο OTT (π.χ. Netflix, Hulu, Amazon) ή στους κινηματογράφους ή σε σχετικά υλικά προώθησης.

  2. Η χρήση οιουδήποτε περιεχομένου Editorial σε εξώφυλλο ή ζακέτα δημοσίευσης ή σε άλλη συσκευασία που σχετίζεται με την υποκείμενη χρήση.

  3. Η χρήση οιουδήποτε περιεχομένου Editorial σε μια δημοσίευση με τιράζ εκτύπωσης που υπερβαίνει τα 500.000 αντίτυπα.

 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  1. Η χρήση των Εικόνων και του Βίντεο σε σύνδεση με ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, σχολιασμό, δημοσίευση ή άλλο γενικό πλαίσιο «editorial», θα συνοδεύεται με παρακείμενη αναφορά πηγής στον συνεργάτη της Shutterstock και στη Shutterstock, ουσιαστικά με την ακόλουθη μορφή:

   «Όνομα Καλλιτέχνη/Shutterstock.com»

  2. Οι πηγές Editorial θα έχουν την ακόλουθη μορφή:

   «Όνομα Καλλιτέχνη/Πρακτορείου/Shutterstock»

  3. Εάν και όπου είναι εμπορικώς εύλογο, η χρήση Εικόνων ή Βίντεο σε Εμπορεύματα ή σε οπτικοακουστική παραγωγή θα συνοδεύεται από αναφορά πηγής στη Shutterstock, ουσιαστικά με την ακόλουθη μορφή:

   «Οι Εικόνα(ες) ή το Βίντεο (κατά περίπτωση), χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας χρήσης από το Shutterstock.com»

  4. Δεν απαιτούνται αναγνωρίσεις συμβάλλοντος σε σύνδεση με οιαδήποτε άλλη χρήση Βίντεο ή Εικόνων, παρά μόνον εάν γίνεται αναφορά πηγής σε άλλο περιεχόμενο το οποίο παρέχεται σε σύνδεση με την ίδια χρήση. Για σαφήνεια, απαιτείται πάντοτε αναγνώριση για το περιεχόμενο Editorial.

  5. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αναφορά πηγής και η αναγνώριση θα έχει τέτοιο μέγεθος, χρώμα και προβολή ώστε να είναι απολύτως ευανάγνωστη, χωρίς βοήθημα όρασης.

ΜΕΡΟΣ II - ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 1. Για τους σκοπούς του Μέρους II αυτών των Όρων παροχής υπηρεσιών, οι παρακάτω όροι θα νοούνται ως εξής:
  1. Ως «Διαφήμιση» νοείται η Παραγωγή μέγιστης διάρκειας τριών λεπτών που μεταφέρει ένα ανοιχτά χορηγούμενο, μη προσωπικό μήνυμα για την προώθηση ή πώληση ενός προϊόντος ή/και υπηρεσίας.

  2. Ως «Παραγωγή ψυχαγωγικού περιεχομένου» νοείται μια Παραγωγή που δεν αφορά Διαφημιστικό περιεχόμενο και προορίζεται για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

  3. “DVD” means any tangible device now or hereafter devised, including without limitation, DVDs and Blu-ray discs, on which is recorded the Production and which can be accessed through a DVD or Blu-ray player or other hardware capable of playing such tangible device.

  4. Ως «Παραγωγή» νοείται: (i) ένα (1) οπτικοακουστικό έργο στο οποίο η Μουσική με άδεια χρήσης συγχρονίζεται σε συσχετισμό με κινούμενες ή σταθερές εικόνες ή (ii) ένα (1) αποκλειστικά ηχητικό έργο στο οποίο η Μουσική με άδεια χρήσης συγχρονίζεται με αφήγηση, στο πλαίσιο ενός επεισοδίου podcast, ενός ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ ή μιας ραδιοφωνικής διαφήμισης (κάθε τέτοια επιτρεπόμενη χρήση περιλαμβάνει και τις συντετμημένες εκδοχές των ανωτέρω).

  5. “Licensed Music” means the Music made available as part of the Content and accessible via https://www.shutterstock.com/music/search

  6. «Προσωπική χρήση» νοείται σε σχέση με μια Παραγωγή που διανέμεται μέσω κάποιας Πλατφόρμας κοινοποίησης βίντεο και για την οποία δεν έχουν ξοδευτεί αθροιστικά περισσότερα από 4.999 $ (δολάρια ΗΠΑ) για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή/και μάρκετινγκ.

  7. “PRO-free Music” means those selections of Licensed Music tagged as “PRO-free”.

  8. Ως «Ιστότοποι» νοούνται όλες οι διαδικτυακές χρήσεις (προσβάσιμες μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web και όχι, για λόγους σαφήνειας, μέσω κάποιας εφαρμογής). Εξαιρούνται οι Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (και παρόμοιες ή ανάλογες πλατφόρμες που δεν αναφέρονται ρητώς στο παρόν), καθώς και οι Πλατφόρμες κοινοποίησης βίντεο (και παρόμοιες ή ανάλογες πλατφόρμες που δεν αναφέρονται ρητώς στο παρόν).

  9. Ως «Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης» νοούνται τα Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, καθώς και ανάλογες πρόσθετες πλατφόρμες, όπως θα προσδιοριστούν από τη Shutterstock, κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

  10. Ως «Τηλεόραση» νοείται γραμμικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που διανέμεται μέσω τηλεοπτικής μετάδοσης, δορυφορικής μετάδοσης, μετάδοσης μέσω διαδικτύου (γνωστή ως «IPTV») ή/και καλωδιακής μετάδοσης. Εξαιρούνται ρητά οι διαδικτυακές υπηρεσίες βίντεο τύπου OTT (π.χ. Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+, καθώς και παρόμοιες ή ανάλογες υπηρεσίες).

  11. Ως «Πλατφόρμα κοινοποίησης βίντεο» νοείται το YouTube (www.youtube.com), το Vimeo (www.vimeo.com), καθώς και ανάλογες πρόσθετες διαδικτυακές πλατφόρμες κοινοποίησης, όπως θα προσδιοριστούν από τη Shutterstock, κατά την απόλυτη και αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

  12. Ως «Πιλότος» νοείται μια Παραγωγή που δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα 44 λεπτά και αποτελεί το αρχικό επεισόδιο μιας δυνητικής σειράς.

  13. Ως «Δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός» νοείται μια επιχείρηση τηλεοπτικών μεταδόσεων που χρηματοδοτείται κυρίως από κρατικές ή κυβερνητικές πηγές ή/και το κοινό σε μη κερδοσκοπική βάση, όπως, ενδεικτικά, το PBS στις ΗΠΑ.

  14. Ως «Πλατφόρμα διανομής podcast» νοείται μια διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας είναι δυνατή η προσπέλαση, ροή ή/και λήψη podcast.

  15. Ως «Μαθητικό/σπουδαστικό έργο» νοείται, σε σχέση με οποιαδήποτε Παραγωγή ή άλλη επιτρεπόμενη βάσει του παρόντος χρήση (εξαιρουμένης της Διαφήμισης), ένα έργο μη εμπορικής φύσεως, το οποίο έχει αναλάβει κάποιος μαθητής/σπουδαστής/φοιτητής στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος από κάποιο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

  16. Ως «Χρήση για παρουσίαση σε αίθουσες» νοείται η έκθεση σε εμπορικούς κινηματογράφους.

 2. ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Η Shutterstock σάς παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να συγχρονίζετε Μουσική με άδεια χρήσης σε μια Παραγωγή, η οποία Παραγωγή μπορεί να διανέμεται παγκοσμίως, στο διηνεκές, σύμφωνα με την άδεια που αγοράζετε (επιλέγοντας μεταξύ δύο τύπων άδειας που ορίζονται παρακάτω) και σε συμμόρφωση με τους περιορισμούς που ορίζονται στο Μέρος II Ενότητα 3 της παρούσας:

  1. ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Μια «Απλή άδεια χρήσης μουσικής» σάς παραχωρεί τα ακόλουθα δικαιώματα (για λόγους σαφήνειας, όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται λεπτομερώς στην Ενισχυμένη άδεια χρήσης εξαιρούνται ρητώς από την Απλή άδεια χρήσης μουσικής):

   1. το μη αποκλειστικό δικαίωμα συγχρονισμού Μουσικής με άδεια χρήσης σε συσχετισμό με μια Παραγωγή, η οποία διανέμεται ή άλλως διατίθεται ή φιλοξενείται μέσω των εξής:

    1. Ιστότοποι

    2. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

    3. Πλατφόρμες κοινοποίησης βίντεο, υπό την προϋπόθεση ότι η διανομή αφορά μόνο Προσωπική χρήση και

    4. Πλατφόρμες διανομής podcast, αλλά αποκλειστικά σε σχέση με Παραγωγές ήχου και μόνο, υπό τη μορφή podcast.

    5. Χρήση για παρουσίαση σε αίθουσες, αλλά αποκλειστικά σε σχέση με Μαθητικά/σπουδαστικά έργα

   2. Το μη αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής και εκτέλεσης Μουσικής με άδεια χρήσης σε, και σε σύνδεση με, παραστάσεις και παρόμοιες ζωντανές εκτελέσεις, αλλά αποκλειστικά στον βαθμό που αυτές αποτελούν Μαθητικά/σπουδαστικά έργα.

  2. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Μια «Ενισχυμένη άδεια χρήσης μουσικής» σάς παραχωρεί τα ίδια δικαιώματα με μια «Απλή άδεια χρήσης μουσικής» μαζί με το μη αποκλειστικό δικαίωμα συγχρονισμού Μουσικής με άδεια χρήσης σε συσχετισμό με μια Παραγωγή, περιλαμβανομένων όλων των μορφών Διαφήμισης, η οποία διανέμεται μέσω των εξής:

   1. Τηλεόραση, σε μια μεμονωμένη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε διανομή μιας Παραγωγής ψυχαγωγικού περιεχομένου μέσω Τηλεόρασης θα περιορίζεται, περαιτέρω, μόνο σε έναν Πιλότο ή ότι έχει παραγγελθεί και θα διατίθεται αποκλειστικά από Δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό.

   2. Ραδιόφωνο, με μια μεμονωμένη χώρα

   3. Φυσικά σημεία πώλησης, εμπορικές εκθέσεις, εκθέσεις εντός καταστημάτων και βιομηχανικά event, υπό την προϋπόθεση ότι σε όλες τις περιπτώσεις τέτοιου είδους χρήση περιορίζεται σε μία και μόνο χώρα.

   4. DVD, αλλά όχι σε περισσότερα από 1000 αντίτυπα

   5. Εφαρμογές λογισμικού υπολογιστών (περιλαμβανομένων εφαρμογών για κινητές συσκευές ή «apps», καθώς και βιντεοπαιχνιδιών), αλλά όχι σε περισσότερα από 1000 αντίγραφα ή λήψεις (αθροιστικά).

  3. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: Μια Άδεια Χρήσης Δείγματος Μουσικής σάς παραχωρεί το δικαίωμα να συγχρονίζετε Μουσική με υδατογράφημα, αποκλειστικά για δοκιμαστικά, δείγματα ή υλικά αξιολόγησης πρώτου μοντάζ που σχετίζονται με μια Παραγωγή. Η Άδεια Χρήσης Δείγματος Μουσικής απαγορεύει ρητώς τη διανομή Μουσικής στο κοινό με οιαδήποτε μορφή ή την ενσωμάτωση Μουσικής σε οιαδήποτε οριστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται να καταργείτε ή να αλλοιώνετε το υδατογράφημα του Shutterstock από τη Μουσική, υπό οιεσδήποτε συνθήκες

 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

  1. Η περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης, η μεταπώληση, η ενοικίαση, ο δανεισμός, η εκχώρηση, η παραχώρηση ως δώρο ή με άλλον τρόπο μεταφορά ή διανομή σε οιοδήποτε τρίτο μέρος της Μουσικής με άδεια χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης της Μουσικής με άδεια χρήσης ξεχωριστά και αποσπασμένη από την Παραγωγή στην οποία έχει ενσωματωθεί (σύμφωνα με την άδεια χρήσης σας)

  2. Η μεταπώληση, αναδιανομή, παροχή πρόσβασης, κοινοποίηση ή μεταβίβαση οιασδήποτε Μουσικής με άδεια χρήσης, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται συγκεκριμένα στην παρούσα

  3. Η κατασκευή, η διανομή ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση «δίσκων», CD, mp3 ή οιουδήποτε άλλου προϊόντος ήχου το οποίο ενσωματώνει μόνον ήχο το οποίο ενσωματώνει Μουσική με άδεια χρήσης, εκτός από Παραγωγή αποκλειστικά ήχου που περιγράφεται ρητώς στον ανωτέρω ορισμό του όρου «Παραγωγή». Για τους σκοπούς της παρούσας υπο-ενότητας, με τον όρο «δίσκοι» εννοούνται όλες οι μορφές αναπαραγωγής, είτε είναι γνωστοί αυτή τη στιγμή είτε θα επινοηθούν, θα κατασκευαστούν ή θα διανεμηθούν εφεξής κυρίως για οικιακή χρήση, σχολική χρήση ή χρήση σε τζουκ μποξ και θα ενσωματώνουν αποκλειστικά ήχο (εξαιρουμένου του συγχρονισμένου υλικού

  4. Η χρήση της Μουσικής με άδεια χρήσης σε σύνδεση με άλλο υλικό που είναι πορνογραφικό, συκοφαντικό, δόλιο, χυδαίο, ανήθικο, παράνομο ή παραβιάζει με άλλον τρόπο οιο(α)δήποτε δικαίωμα(τα) οιου(ων)δήποτε τρίτου(ων) μέρους(ών)

  5. Η παραβίαση της νομοθεσίας, των περιορισμών ή των εξαγωγών περί εξαγωγών, με την αποστολή, τη μεταφορά ή την εξαγωγή Μουσικής σε οιαδήποτε χώρα, κατά παραβίαση οιασδήποτε νομοθεσίας, περιορισμών ή κανονισμού περί εξαγωγών

  6. Η χρήση, η πώληση, η περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης, η αναπαραγωγή, η διανομή, η προβολή, η ενσωμάτωση ή η με άλλον τρόπο δημιουργία Μουσικής με άδεια χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, η οποία διατίθεται ως ή ως μέρος, περιεχομένου βιβλιοθήκης παραγωγής ή αρχείων με δυνατότητα λήψης ή οιουδήποτε παράγωγου έργου που ενσωματώνει τη Μουσική με άδεια χρήσης σε οιοδήποτε άλλο προϊόν, βιβλιοθήκη ή συλλογή στοκ

  7. Το ρεμιξάρισμα, η μίξη μουσικών στυλ ή η με άλλον τρόπο αλλοίωση της Μουσικής με άδεια χρήσης, εξαιρουμένης της πιθανότητας να εμπλακείτε στη βασική επεξεργασία της Μουσικής με άδεια χρήσης (π.χ. ορισμός σημείων έναρξης/λήξης, ορισμός σημείων σταδιακής εισόδου/σταδιακής εξόδου κ.λπ.) σε σύνδεση με την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την άδεια χρήσης που παραχωρείται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης

  8. Η χρήση της Μουσικής με άδεια χρήσης σε Παραγωγή αποκλειστικά ήχου, στην οποία η μουσική είναι το κυρίως περιεχόμενο.

 4. Εξαιρουμένης εκείνης της μουσικής που προσδιορίζεται ως «Μουσική PRO δωρεάν», σε περίπτωση που απαιτούνται οιεσδήποτε άδειες χρήσης δημόσιας εκτέλεσης σε σύνδεση με την εκ μέρους σας χρήση της Μουσικής με άδεια χρήσης η οποία εξουσιοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας TOS, την ευθύνη για τη λήψη αυτών των αδειών χρήσης φέρετε εσείς, με αποκλειστικά δική σας δαπάνη. Παρά οιαδήποτε προειρηθέντα περί του αντιθέτου στην παρούσα TOS: (α) στην περίπτωση που η νομοθεσία οιασδήποτε δικαιοδοσίας προβλέπει ότι, προκειμένου να αποτραπεί παράβαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων οιωνδήποτε τρίτων μερών, πρέπει να λαμβάνονται άδειες από ενώσεις συλλογής ή παρόμοιες οντότητες ή σε σύνδεση με δραστηριότητες που κατά τα άλλα επιτρέπονται στο πλαίσιο της παρούσας TOS, την ευθύνη για τη λήψη και την πληρωμή για αυτές τις άδειες χρήσης φέρετε εσείς, με αποκλειστικά δική σας δαπάνη και (β) η παρούσα σύμβαση δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε καλούμενα «ηθικά δικαιώματα» ή παρόμοια δικαιώματα. Θα υποβάλλετε πλήρη και ακριβή «φύλλα ροής» στους αρμόδιους Οργανισμούς Δικαιωμάτων Εκτέλεσης και θα προσκομίζετε ένα αντίγραφο του κάθε φύλλου ροής στη Shutterstock μέσω email στη διεύθυνση cuesheets@shutterstock.com. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για οποιαδήποτε Μουσική με άδεια χρήσης, εξαιρουμένης της Μουσικής PRO δωρεάν.
 5. Παρά οτιδήποτε περί του αντιθέτου περιέχεται στο παρόν, και σε σχέση με τη Μουσική PRO δωρεάν, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι κανένα σημείο του παρόντος δεν εμποδίζει τη Shutterstock να αξιώσει μερίδιο από τα λεγόμενα «μαύρα κουτιά» (αλγοριθμικές συναλλαγές) ή από οιαδήποτε κεφάλαια που καταβάλλονται ή είναι πληρωτέα από οποιονδήποτε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή άλλως πως, μέσω γενικής διανομής ανά χώρα. Επιπλέον, σε περίπτωση που οιαδήποτε Μουσική PRO δωρεάν ερμηνεύεται δημοσίως (ή διατίθεται προς ερμηνεία) από οιαδήποτε οντότητα που ασχολείται με την προβολή ή άλλη μετάδοση προγραμμάτων (η καθεμία «Μεταγενέστερος Διανομέας») και η εν λόγω προβολή αποτελεί έναυσμα καταβολής από τον εν λόγω Μεταγενέστερο Διανομέα αμοιβών ή δικαιωμάτων σε οργανισμό δικαιωμάτων εκτέλεσης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, κανένα σημείο του παρόντος δεν εμποδίζει τη Shutterstock να αξιώσει μερίδιο των εν λόγω χρηματικών ποσών, καθώς αναγνωρίζεται ότι, όταν ένας μεταγενέστερος διανομέας δεν είναι κάτοχος αδείας για την ερμηνεία της Μουσικής μέσω εκχώρησης αδειών από οργανισμούς δικαιωμάτων εκτέλεσης, τότε η χρήση της Μουσικής PRO δωρεάν, όπως ενσωματώνεται σε μια Παραγωγή η οποία διανέμεται, παρουσιάζεται ή/και μεταδίδεται από τον εν λόγω Μεταγενέστερο Διανομέα, θεωρείται ότι είναι άμεση και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αδειοδότησης (που δημιουργείται εδώ) για τον εν λόγω Μεταγενέστερο Διανομέα να αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια από οποιονδήποτε οργανισμό δικαιωμάτων εκτέλεσης σε σχέση με την εν λόγω χρήση.
 6. Μπορείτε να δημοσιεύετε Παραγωγές που ενσωματώνουν Μουσική σε πλατφόρμες διανομής περιεχομένου τρίτων μερών που «δημιουργούνται από χρήστες» (π.χ. YouTube) (η καθεμία «Πλατφόρμα UGC»). Δεν επιτρέπεται να αξιώνετε την κατοχή της Μουσικής ή να εγγράφετε με οιονδήποτε άλλον τρόπο οιαδήποτε Μουσική σε οιαδήποτε Πλατφόρμα UGC, ακόμα και ως συγχρονισμένη στη δική σας Παραγωγή. Εάν αντιληφθείτε ότι οιοδήποτε τρίτο μέρος αξιώνει οιαδήποτε κατοχή επί οιασδήποτε Μουσικής, συμφωνείτε να ειδοποιείτε εγκαίρως τη Shutterstock για κάθε τέτοια αξίωση.
 7. Όταν ενσωματώνετε τη Μουσική στον τύπο Παραγωγής στον οποίο συνηθίζεται να περιλαμβάνεται αναγνώριση πνευματικών δικαιωμάτων, θα παρέχετε αναφορά πηγής, ουσιαστικά με την ακόλουθη μορφή:

  «'[Τίτλος Μουσικής]' εκτελείται από τον/την [Καλλιτέχνης], χρησιμοποιείται κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης από τη Shutterstock»

ΜΕΡΟΣ III - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 1. Η Shutterstock εγγυάται και δηλώνει τα εξής:
  1. Οι συνεργάτες της Shutterstock έχουν παραχωρήσει στη Shutterstock όλα τα απαραίτητα δικαιώματα σε και επί του Περιεχομένου για παραχώρηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στο Μέρος I ή στο Μέρος II, όπως εφαρμόζεται.

  2. Το Βίντεο και οι Εικόνες, στην πρωτότυπη, αναλλοίωτη μορφή τους και χρησιμοποιούμενα σε πλήρη συμμόρφωση με την παρούσα TOS και την ισχύουσα νομοθεσία: i) δεν θα παραβιάζουν οιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ii) δεν θα παραβιάζουν οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων μερών σχετικά με απόρρητο ή δημοσιότητα, iii) δεν θα παραβιάζουν οιαδήποτε νομοθεσία, θεσμό, διάταγμα ή κανονισμό των Η.Π.Α. ή iv) δεν θα είναι συκοφαντικά, δόλια, πορνογραφικά ή χυδαία.

  3. Το περιεχόμενο στην πρωτότυπη, αναλλοίωτη μορφή και χρησιμοποιούμενο σε πλήρη συμμόρφωση με την παρούσα TOS και την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτου μέρους, ενώ θα είναι κατανοητό ότι η ανωτέρω εγγύηση δεν ισχύει για τα στοιχεία που απεικονίζονται στο περιεχόμενο Editorial.

 2. Παρότι η Shutterstock καταβάλλει εμπορικώς εύλογες προσπάθειες να διασφαλίσει την ακρίβεια των λέξεων-κλειδιών και των περιγραφών, καθώς και την ακεραιότητα του Οπτικού Περιεχομένου που χαρακτηρίζεται για «Χρήση για Editorial μόνο»,Η SHUTTERSTOCK ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: I) ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ, ΤΙΤΛΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Ή II) ΗΧΟ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ. Για λόγους σαφήνειας, η Shutterstock δεν θα αποζημιώσει ούτε θα φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με αξιώσεις που θα εγερθούν από μη ακριβείς λέξεις-κλειδιά, τίτλους ή περιγραφές ή οιοδήποτε ήχο σε Βίντεο.
 3. Η SHUTTERSTOCK ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ».

ΜΕΡΟΣ IV - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχετε παραβιάσει τους όρους της παρούσας και οιασδήποτε άλλης σύμβασης με τη Shutterstock, η Shutterstock θα σας υπερασπιστεί, θα σας αποζημιώσει και θα σας απαλλάξει από κάθε ευθύνη το ισχύον «Όριο Ευθύνης» που ορίζεται παρακάτω. Αυτή η αποζημίωση περιορίζεται αποκλειστικά στις άμεσες ζημίες με τις οποίες θα επιβαρυνθεί ο Πελάτης και θα προκύψουν από αξίωση τρίτου μέρους που θα μπορεί να αποδοθεί απευθείας σε παραβίαση εκ μέρους της Shutterstock των ρητών εγγυήσεων και δηλώσεων που αναφέρονται στο Μέρος III της παρούσας, μαζί με τις σχετικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης εύλογης αμοιβής δικηγόρου). Η αποζημίωση βασίζεται στην εκ μέρους σας ειδοποίηση της Shutterstock, γραπτώς, για οιαδήποτε τέτοιου είδους αξίωση ή επαπειλούμενη αξίωση, όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ενημερωθήκατε ή που θα έπρεπε ευλόγως να είχατε ενημερωθεί σχετικά με την αξίωση ή την επαπειλούμενη αξίωση. Αυτή η ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των λεπτομερειών που αφορούν την αξίωση που είναι τότε γνωστή σε εσάς (π.χ. τη χρήση του Περιεχομένου που αφορά, του ονόματος και των πληροφοριών επικοινωνίας του προσώπου ή/και της οντότητας που εγείρει την αξίωση, αντίγραφα οιασδήποτε αλληλογραφίας που έχει ληφθεί ή/και σταλεί σε σύνδεση με την αξίωση). Η ειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλεται μέσω email στη Shutterstock στη διεύθυνση legal-notices@shutterstock.com, και ένα έντυπο αντίγραφο μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: General Counsel, με συστημένη αποστολή, με αίτημα απόδειξης παραλαβής ή ii) με υπηρεσία ταχυμεταφοράς με παράδοση την επόμενη ημέρα, με απαιτούμενη την υπογραφή του παραλήπτη. Η Shutterstock θα έχει το δικαίωμα να αναλάβει τον χειρισμό, τον συμβιβασμό ή την υπεράσπιση οιασδήποτε αξίωσης ή δικαστικής διαφοράς την οποία αφορά αυτή η αποζημίωση. Αποδέχεστε να συνεργαστείτε με τη Shutterstock για την υπεράσπιση οιασδήποτε τέτοιας αξίωσης και θα έχετε το δικαίωμα να συμμετάσχετε σε οιαδήποτε δικαστική διαφορά με δικές σας δαπάνες. Συμφωνείτε ότι η Shutterstock δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τυχόν νόμιμες αμοιβές ή/και άλλες δαπάνες με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε εσείς ή για λογαριασμό σας, προτού δοθεί εύλογη δυνατότητα στη Shutterstock να αναλύσει την εγκυρότητα της αξίωσης αυτής.
 2. Η Shutterstock δεν θα έχει την υποχρέωση κάλυψης οιωνδήποτε ζημιών, δαπανών ή απωλειών ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων που θα γίνουν στο Περιεχόμενο ή λόγω του γενικού πλαισίου εντός του οποίου χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο.
 3. Όρια Ευθύνης: Η συνολική, μέγιστη, αθροιστική υποχρέωση και ευθύνη της Shutterstock (το «Όριο Ευθύνης») που προκύπτει από κάθε μία από τις άδειες χρήσης του Πελάτη, ως εξής:
  1. Οι Απλές Άδειες Χρήσης Εικόνας θα είναι 10.000 $ Η.Π.Α.

  2. Οι Ενισχυμένες Άδειες Χρήσης Εικόνας θα είναι 250.000 $ Η.Π.Α.

  3. Οι Άδειες Χρήσης Βίντεο θα είναι 10.000 $ Η.Π.Α.

  4. Οι Άδειες Χρήσης Editorial θα είναι 25.000 $ Η.Π.Α.

  5. Οι Απλές ή Ενισχυμένες Άδειες Χρήσης Μουσικής θα είναι 10.000 $ Η.Π.Α.

  Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα ανωτέρω, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών)

 4. Θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε από κάθε ευθύνη τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους διευθυντές, τους προϊσταμένους και τους προμηθευτές της Shutterstock και την ίδια έναντι οιωνδήποτε ζημιών ή υποχρεώσεων οιουδήποτε είδους οι οποίες θα προκύψουν από οιαδήποτε χρήση του Οπτικού Περιεχομένου, εκτός των χρήσεων που επιτρέπονται από την παρούσα TOS. Επιπλέον, αποδέχεστε να αποζημιώσετε τη Shutterstock για το σύνολο του κόστους και των δαπανών με τις οποίες θα επιβαρυνθεί η Shutterstock στην περίπτωση που θα παραβιάσετε οιουσδήποτε από τους όρους της παρούσας και οιασδήποτε άλλης σύμβασης με τη Shutterstock.

ΜΕΡΟΣ V - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται από τον νόμο, η Shutterstock δεν θα φέρει καμία υποχρέωση να προβεί σε επιστροφές χρημάτων, υπό οιεσδήποτε περιστάσεις. Το σύνολο των τελών είναι μη επιστρέψιμα, ακόμα και εάν η συνδρομή σας τερματιστεί πριν τη λήξη της. Εξουσιοδοτείτε τη Shutterstock να σας χρεώνει το σύνολο των τελών συνδρομής για όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί κατά τον χρόνο αγοράς. Σε περίπτωση που η Shutterstock προσδιορίσει ότι έχετε το δικαίωμα σε επιστροφή του συνόλου ή μέρους των τελών που έχετε καταβάλλει, αυτή η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με τη χρήση της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από εσάς για να κάνετε την αγορά σας. Εάν διαμένετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακυρώσετε τον λογαριασμό σας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την καταβολή πληρωμής στη Shutterstock, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε ακόμα κάνει λήψη ή δεν σας έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης για οιοδήποτε Οπτικό Περιεχόμενο, η Shutterstock θα επιστρέψει τα χρήματα που έχετε καταβάλει σε σύνδεση με τον λογαριασμό που ακυρώθηκε. Για να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών).
 2. Μετά τη λήξη του πλάνου συνδρομής σας, το πλάνο αυτό θα ανανεωθεί αυτόματα με τους ίδιους όρους με το αρχικό πλάνο που αγοράσατε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ανανέωση, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Παραχωρείτε ρητώς στη Shutterstock το δικαίωμα να σας χρεώσει για κάθε αυτόματη ανανέωση, ωσότου απενεργοποιήσετε εγκαίρως την αυτόματη ανανέωση.
 3. Εάν απαιτείται να εισπράττει η Shutterstock έμμεσους φόρους ή/και φόρους συναλλαγών (όπως φόρο πωλήσεων, φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο αγαθών και υπηρεσιών κ.λπ.) σύμφωνα με τους όρους της πολιτείας ή της χώρας διαμονής σας, θα είστε εσείς υπόχρεος/η για την καταβολή οιουδήποτε έμμεσου φόρου. Όπου η Shutterstock ή εσείς απαιτείται να εισπράττετε ή να καταβάλλετε άμεσους ή έμμεσους φόρους, ενδέχεται να χρειαστεί να επιβάλλετε τον φόρο αυτόν οι ίδιοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας διαμονής σας.
 4. Με τον όρο «Μη μεταβιβάσιμο», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα, εννοείται ότι, εξαιρουμένων όσων προβλέπονται ρητώς στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, δεν επιτρέπετε να πωλείτε, να ενοικιάζετε, να φορτώνετε, να δίνετε, να πραγματοποιείτε περαιτέρω παραχώρηση άδειας χρήσης ή να μεταφέρετε Περιεχόμενο ή την άδεια χρήσης Περιεχομένου σε οιονδήποτε και με οιονδήποτε άλλον τρόπο. Έχετε το δικαίωμα, ωστόσο, να κάνετε μία εφάπαξ μεταφορά Περιεχομένου σε τρίτο μέρος για τον αποκλειστικό σκοπό να εκτυπώσει ή/και να κατασκευάσει τα αγαθά σας, ενσωματώνοντας το Περιεχόμενο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. Εάν αντιληφθείτε ότι οιοσδήποτε ιστότοπος μέσου κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί οιοδήποτε Περιεχόμενο κατά τρόπο που υπερβαίνει την άδεια χρήσης σας στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχεστε να καταργήσετε το σύνολο των παράγωγων έργων που ενσωματώνουν το Περιεχόμενο από αυτόν τον Ιστότοπο Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και να ειδοποιήσετε εγκαίρως τη Shutterstock σχετικά με τη χρήση που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμφωνείτε να ακολουθήσετε όλα τα εμπορικώς εύλογα βήματα για να αποτρέψετε την δημιουργία διπλότυπων οιουδήποτε Περιεχομένου από τρίτα μέρη. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. (Τηλέφωνο: Εντός Η.Π.Α. 1-866-663-3954, Εκτός Η.Π.Α. 1-646-419-4452 Email: Υποστήριξη Πελατών).
 5. Κατόπιν ειδοποίησης από τη Shutterstock ή εάν μάθετε ότι οιοδήποτε Περιεχόμενο υπόκειται σε επαπειλούμενη ή πραγματική αξίωση παράβασης, παραβίασης άλλου δικαιώματος ή οιαδήποτε άλλη αξίωση για την οποία ενδέχεται να φέρει ευθύνη η Shutterstock ή εάν η Shutterstock καταργήσει οιοδήποτε Περιεχόμενο λόγω θεωρούμενου επιχειρηματικού κινδύνου, όπως προσδιορίζεται κατά την εύλογη ευχέρεια της Shutterstock και σας παρέχει ειδοποίηση σχετικά με την κατάργηση, θα καταργήσετε το Περιεχόμενο από τα συστήματα υπολογιστή σας και τις συσκευές αποθήκευσης (ηλεκτρονικές ή φυσικές) και, εάν είναι δυνατόν, θα πάψετε κάθε μελλοντική χρήση του καταργηθέντος Περιεχομένου, με δικές σας δαπάνες. Η Shutterstock θα σας παρέχει συγκρίσιμο Περιεχόμενο (η συγκρισιμότητα του οποίου θα προσδιορίζεται από τη Shutterstock κατά την εύλογη εμπορική κρίση της) δωρεάν, αλλά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας TOS.
 6. Εάν χρησιμοποιήσετε οιοδήποτε περιεχόμενο ως μέρος προϊόντος έργου που θα δημιουργηθεί για να παραδοθεί ή θα παραδοθεί σε πελάτη, θα αποκαλύψετε την ταυτότητα των πελατών αυτών στη Shutterstock, κατόπιν ευλόγου αιτήματος της Shutterstock.
 7. Διαιτησία.
  1. Οιαδήποτε διένεξη ή αξίωση η οποία θα εγερθεί από ή σχετικά με την παρούσα TOS ή την παραβίαση αυτής, θα διευθετηθεί με δεσμευτική ατομική (όχι κλαδική) διαιτησία, η οποία θα χορηγηθεί στο πλαίσιο των Κανόνων Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας ή του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Διενέξεων, όπως θα ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της διαιτησίας, και όχι στο δικαστήριο, και η απόφαση που θα ληφθεί από τον ή τους διαιτητές μπορεί να επικυρωθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο που διαθέτει δικαιοδοσία για το θέμα ή που διαθέτει δικαιοδοσία επί του σχετικού συμβαλλόμενου μέρους ή των παγίων του. Ο τόπος διαιτησίας θα είναι η πολιτεία και η κομητεία της Νέας Υόρκης. Η γλώσσα της διαιτησίας θα είναι τα Αγγλικά. Θα υπάρξει ένας διαιτητής, ο οποίος θα συμφωνηθεί από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα καλύπτει τις δικές του δαπάνες κατά τη διαιτησία. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες αξιώσεις αποτελούν εξαιρέσεις από την Συμφωνία Διαιτησίας και θα υποβληθούν ενώπιον δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας στο πλαίσιο έννομης προσφυγής: (i) οιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με πραγματική ή επαπειλούμενη παράβαση, κακή χρήση ή παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε μέρους, (ii) οιαδήποτε αξίωση που απαιτεί την επιβολή άμεσων ασφαλιστικών μέτρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος (π.χ. άμεσος κίνδυνος ή εκτέλεση εγκληματικής ενέργειας, παραβίαση ασφάλειας, επίθεσης στον κυβερνοχώρο), (iii) οιαδήποτε αξίωση που εγείρεται αποκλειστικά από τη φερόμενη μη καταβολή εκ μέρους του Πελάτη τελών που οφείλονται στη Shutterstock. Η παρούσα διάταξη περί διαιτησίας θα παραμείνει σε ισχύ μετά τον τερματισμό της παρούσας δήλωσης TOS.

  2. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η SHUTTERSTOCK ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ Ή ΜΕΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΛΑΔΟΥ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ. Εκτός εάν συμφωνηθεί από εσάς και από τη Shutterstock, κανείς διαιτητής ή δικαστής δεν έχει το δικαίωμα να συμψηφίσει τις αξιώσεις περισσότερων από ενός ατόμου ή να δικάσει με οιονδήποτε τρόπο οιαδήποτε προσφυγή εκπροσώπων ή κλαδική προσφυγή. Ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διατάξει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων αποκλειστικά υπέρ μεμονωμένου μέρους που ζητά την επιβολή τους και αποκλειστικά στην έκταση που απαιτείται για την παροχή ασφαλιστικών μέτρων όπως προκύπτουν από την μεμονωμένη αξίωση του συγκεκριμένου μέρους. Εσείς και η Shutterstock αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο καθένας αποποιείται το δικαίωμα προσφυγής σε δίκη με σώμα ενόρκων, όπως ισχύει για το σύνολο των διαφορών με δυνατότητα διευθέτησης με διαιτησία στο πλαίσιο της παρούσας TOS.

  3. Εάν κάποιο δικαστήριο αποφασίσει ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει την επιβολή οιωνδήποτε από τους περιορισμούς που προβλέπονται στο παρόν Μέρος V, Ενότητα 7 ως προς μια συγκεκριμένη αξίωση επιβολής ασφαλιστικών μέτρων, τότε η συγκεκριμένη αξίωση (και μόνον η συγκεκριμένη αξίωση) πρέπει να διαχωριστεί από τη διαιτησία και να κριθεί από δικαστήριο.

 8. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση του έτερου συμβαλλόμενου μέρους, με την εξαίρεση ότι η Shutterstock έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση σε θυγατρική, συνδεδεμένη εταιρεία εντός του ομίλου Shutterstock, στην οντότητα που θα προκύψει από συγχώνευση ή άλλη εταιρική αναδιοργάνωση στην οποία εμπλέκεται η Shutterstock ή σε οντότητα που θα αποκτήσει το σύνολο ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή του μετοχικού κεφαλαίου της Shutterstock.
 9. Η παρούσα TOS δεν θα ερμηνεύεται ούτε υπέρ κατά ούτε υπέρ οιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, αλλά μάλλον σύμφωνα με το ορθό νόημα της διατύπωσής της. Η παρούσα TOS θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ισχύουσας δικαιοδοσίας που ορίζεται στην Ενότητα 5.24, χωρίς να γίνονται σεβαστές οι αρχές της περί σύγκρουσης νομοθεσιών.
 10. Εάν συνάπτετε την παρούσα TOS για λογαριασμό του εργοδότη σας ή άλλης οντότητας, εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε πλήρη δικαιώματα και εξουσία για να το πράξετε. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε τέτοιου είδους εξουσία, συμφωνείτε ότι δεν φέρετε προσωπικά ευθύνη έναντι της Shutterstock για οιεσδήποτε παραβιάσεις των όρων της παρούσας TOS. Δια της παρούσας, παραχωρείτε στη Shutterstock μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, περιορισμένη άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων που υπάρχουν στο προωθητικό υλικό της Shutterstock, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας λίστας πελατών. Η χρήση των δικών σας εμπορικών σημάτων από τη Shutterstock θα συμμορφώνεται πάντοτε με τις δικές σας πολιτικές χρήσης εμπορικών σημάτων που θα βρίσκονται σε ισχύ τη δεδομένη χρονική στιγμή, όπως καθίστανται διαθέσιμες στη Shutterstock και θα γίνεται πάντοτε με γνώμονα το δικό σας όφελος. Η Shutterstock αποδέχεται περαιτέρω ότι θα καταβάλλει εμπορικές εύλογες προσπάθειες να τερματίζει οιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση του εμπορικού σήματός σας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τη Shutterstock του σχετικού αιτήματός σας μέσω email στη διεύθυνση legal-notices@shutterstock.com.
 11. Το πλήθος των λήψεων Περιεχομένου που είναι διαθέσιμο σε εσάς προσδιορίζεται από το προϊόν που αγοράζετε. Για τους σκοπούς της παρούσας TOS, μία ημέρα ορίζεται ως χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, αρχής γενομένης από τον χρόνο αγοράς του προϊόντος σας. Ένας μήνας ορίζεται ως ένας ημερολογιακός μήνας, ο οποίος αρχίζει από και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας που αγοράζετε το προϊόν σας και λήγει σε οποιαδήποτε ημερομηνία επέρχεται συντομότερα μεταξύ των εξής: (i) την ίδια ημερομηνία με την ημερομηνία αγοράς τον επόμενο μήνα ή (ii) την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα. Παραδείγματος χάριν, αν αγοράσετε μια μηνιαία συνδρομή στις 5 Μαρτίου, θα ανανεωθεί στις 5 Απριλίου. Εάν αγοράσετε μια μηνιαία συνδρομή στις 31 Αυγούστου, η συνδρομή σας θα ανανεωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.
 12. Εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά στο κουπόνι, οιοδήποτε κουπόνι ή εκπτωτικός κωδικός που εφαρμόζεται σε μια αγορά στο πλαίσιο της παρούσας θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στην πρώτη πληρωμή που θα γίνει σε σύνδεση με την αγορά αυτή.
 13. Εάν οιοσδήποτε όρος της παρούσας TOS διαπιστωθεί ότι είναι άκυρος ή ανεφάρμοστος από οιονδήποτε νομικό ή κανονιστικό φορέα αρμόδιας δικαιοδοσίας, το εύρημα θα περιορίζεται αποκλειστικά στο προειρηθέν άκυρο ή ανεφάρμοστο μέρος, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα μέρη του προειρηθέντος συγκεκριμένου όρου ή οιοδήποτε άλλο μέρος της παρούσας TOS, έτσι ώστε η παρούσα TOS να παραμείνει κατά τα άλλα σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
 14. Αποδέχεστε ρητώς ότι οιαδήποτε σχόλια που θα παρασχεθούν σε εσάς από τη Shutterstock ή τους εκπροσώπους της αναφορικά με οιεσδήποτε απορίες που ενδεχομένως έχετε αναφορικά με την παρούσα TOS ή την εκ μέρους σας χρήση του Περιεχομένου για το οποίο παραχωρείται άδεια χρήσης στο πλαίσιο της παρούσας, προορίζονται αποκλειστικά για τον σκοπό της ερμηνείας της παρούσας TOS και δεν συνιστούν νομικές συμβουλές. Η Shutterstock δεν είναι σε θέσει να παρέχει νομικές συμβουλές σε εσάς και αποποιείται ρητώς οιαδήποτε ευθύνη οιουδήποτε είδους που σχετίζεται με οιαδήποτε σχόλια που παρέχονται από τη Shutterstock ή τους εκπροσώπους της.
 15. Γίνεται ρητώς κατανοητό και αποδεκτό ότι η σύναψη της παρούσας TOS γίνεται αποκλειστικά προς αμοιβαίο όφελος των συμβαλλομένων μερών στην παρούσα και ότι δεν προβλέπονται στην παρούσα TOS οιαδήποτε οφέλη, δικαιώματα, καθήκοντα ή υποχρεώσεις αναφορικά με τρίτα μέρη.
 16. Σε περίπτωση που θα παραβιάζετε οιουσδήποτε από τους όρους της παρούσας ή οιασδήποτε άλλης σύμβασης με τη Shutterstock, η Shutterstock θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τον λογαριασμό σας άνευ ετέρας ειδοποίησης, επιπλέον των ετέρων δικαιωμάτων της Shutterstock στο πλαίσιο του νόμου και της ισονομίας. Η Shutterstock δεν θα φέρει καμία ευθύνη επιστροφής τυχόν τελών που θα καταβληθούν από εσάς σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας θα τερματιστεί λόγω παραβίασης.
 17. Εξαιρουμένων όσων ορίζονται ρητώς στην ισχύουσα άδεια χρήσης και στις ενότητες εγγυήσεων της παρούσας, η Shutterstock δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα και καμία περαιτέρω εγγύηση. Η Shutterstock διαθέτει άδειες μοντέλου ή ακινήτου μόνον όπου υποδεικνύεται ρητώς στον ιστότοπο της Shutterstock.
 18. Η ευθύνη της Shutterstock στο πλαίσιο οιασδήποτε μεμονωμένης άδειας χρήσης που αγοράζεται στο πλαίσιο της παρούσας δεν θα υπερβαίνει το «Όριο Ευθύνης» που ισχύει για την άδεια χρήσης που τελεί σε ισχύ κατά τον χρόνο που γνωστοποιείται ή θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί σε εσάς η αξίωση και δεν αφορά το πλήθος των φορών που παραχωρείται άδεια χρήσης για το υποκείμενο Περιεχόμενο ή χρησιμοποιείται αυτό από εσάς.
 19. Εξαιρουμένων όσων προβλέπονται συγκεκριμένα στο Μέρος IV της παρούσας, σε καμία περίπτωση το συνολικό άθροισμα της υποχρέωσης της Shutterstock προς εσάς ή οιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο αξιώνει μέσω εσάς, η οποία εγείρεται από ή σε σύνδεση με την εκ μέρους σας χρήση ή αδυναμία χρήσης των ιστότοπων της Shutterstock ή/και του Περιεχομένου που περιέχουν αυτοί (συμβατικά, ως αδικοπραξία ή άλλως πως) δεν θα υπερβεί το χρηματικό ποσό που έχει πραγματικά εισπράξει η Shutterstock από εσάς για την ισχύουσα άδεια χρήσης Περιεχομένου.
 20. Ούτε η Shutterstock ούτε οιαδήποτε στελέχη, υπάλληλοι, προϊστάμενοι, μέλη, μέτοχοι, διευθυντές ή προμηθευτές αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα για οιεσδήποτε γενικές, τιμωρητικές, ειδικές, έμμεσες, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, δαπάνες ή απώλειες οι οποίες θα προκύψουν από την εκ μέρους σας χρήση του Περιεχομένου, την παραβίαση της παρούσας σύμβασης εκ μέρους της Shutterstock ή άλλως πως, παρά μόνο εφόσον προβλέπεται ρητώς στην παρούσα, ακόμα και εάν η Shutterstock έχει ενημερωθεί σχετικά με το ενδεχόμενο να επισυμβούν οι προειρηθείσες ζημίες, οι δαπάνες ή οι απώλειες.
 21. Εξαιρουμένων όσων ορίζονται ρητώς στο Μέρος III, το σύνολο του Περιεχομένου παρέχεται «ως έχει» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, είτε ρητή είτε έμμεση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των έμμεσων εγγυήσεων μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ορισμένο Περιεχόμενο ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που απαιτούν πρόσθετες άδειες, εφόσον το Περιεχόμενο τροποποιηθεί ή χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένο γενικό πλαίσιο. Αν κάνετε τέτοιου είδους τροποποιήσεις ή χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο σε αυτό το γενικό πλαίσιο, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λήψη οιωνδήποτε πρόσθετων αδειών που απαιτούνται σε αυτήν την περίπτωση.
 22. Η Shutterstock δεν εγγυάται ότι το Περιεχόμενο, οι ιστότοποι της Shutterstock ή τα άλλα υλικά θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή ότι η χρήση τους θα είναι απρόσκοπτη ή ελεύθερη σφαλμάτων. Ο κίνδυνος αναφορικά με την ποιότητα, την απόδοση και τη χρήση του Περιεχομένου βαρύνει αποκλειστικά εσάς.
 23. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε ψευδή στοιχεία πιστωτικής κάρτας για να ανοίξετε λογαριασμό ή εμπλακείτε με άλλον τρόπο σε εγκληματικές ενέργειες που θα επηρεάσουν τη Shutterstock, η Shutterstock θα υποβάλλει εγκαίρως παράπονο στο www.ic3.gov, το κέντρο παραπόνων διαδικτυακού εγκλήματος, μια αρχή στην οποία συμπράττουν το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) και το National White Collar Crime Center.
 24. Συμβαλλόμενο μέρος Shutterstock και επιλογή εφαρμοστέου δικαίου. Για συνδρομές και αγορές που πραγματοποιήθηκαν προ 26 Ιανουαρίου 2022, συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης είναι η Shutterstock, Inc., συμπεριλαμβανομένων και όλων των πληρωμών επόμενων δόσεων, καθώς και αυτόματων ανανεώσεων, έως ότου υπάρξει ακύρωση. Για νέες συνδρομές και αγορές από 26 Ιανουαρίου 2022, η χώρα διαμονής σας είναι η ίδια με τη διεύθυνση χρέωσής σας, όπως αυτή έχει παρασχεθεί από εσάς στη Shutterstock σε σύνδεση με τον λογαριασμό σας.
  Η Χώρα Διαμονής σαςΣυμβαλλόμενο μέρος Shutterstock και «Shutterstock» στην παρούσαΕπιλογή Εφαρμοστέου ΔικαίουΤοποθεσία Διαιτησίας
  Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ινδία, Βραζιλία

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Ηνωμένες Πολιτείες.

  Νέα ΥόρκηΚομητεία Νέας Υόρκης, Νέα Υόρκη
  Λοιπές Χώρες

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Ιρλανδία.

  ΙρλανδίαΔουβλίνο, Ιρλανδία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ: 26 Ιανουαρίου 2022