SFX


Editorial image
Jin Wei, Zhao Jingbin, Yu Chenggang, and Wang Tiexin, of China, compete in the men's rowing lightweight four semifinal heat during the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016
Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016

See more

5826097h

See more

5826097h
5826097e

Stock Image ID: 5826097e

Rio 2016 Olympic Games, Rowing, Lagoa Stadium, Brazil - 09 Aug 2016

Jin Wei, Zhao Jingbin, Yu Chenggang, and Wang Tiexin, of China, compete in the men's rowing lightweight four semifinal heat during the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil

Important information

Image Formats

  • 4192 × 2741 pixels • JPG

Image Contributor

Luca Bruno/AP/Shutterstock