Følgende licenser gælder for dit køb mellem 25. marts 2014 og 30. maj 2015. For at se de seneste licensaftaler, klik her. For at se hvilken licensaftale, der gælder for dig, klik her.
Denne danske tekst er udelukkende en oversættelse, som skal lette forståelsen af indholdet og er ikke et juridisk bindende dokument. Der henvises til den originale engelske tekst.Ved at downloade et billede fra Shutterstocks website accepterer du at være underlagt de vilkår og betingelser, der er anført i den engelske version af Terms of Service.
SHUTTERSTOCK, INC.
SERVICEVILKÅR
STANDARD LICENS FOR ENKELTBRUGER

Kære Shutterstock-kunde:

Det følgende er en juridisk aftale mellem dig eller den arbejdsgiver eller anden enhed på hvis vegne, du indgår i disse aftale ("du" eller "kunde"), og Shutterstock, Inc., en Delaware virksomhed med kontor på Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118 som licensgiver herunder ("Shutterstock"). Shutterstock salgskontor for modtagelse af betalinger, der ekspederes i britiske pund sterling (GBP) eller euro, vil være Shutterstock (UK) Limited, et anpartsselskab oprettet i England (CVR-nr. 08.443.009), med registreret kontoradresse på c / o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ ("Shutterstock UK").

Læs venligst disse servicevilkår omhyggeligt, før du downloader Shutterstock-billeder og/eller indhold ("billede" eller "billeder"). Ved at downloade et billede, accepterer du at være underlagt vilkårerne i denne aftale, Shutterstocks Fortrolighedserklæring og Vilkår for brug af Shutterstocks hjemmeside , hvis dokumenter er inkorporeret heri og gjort en del heraf ved denne henvisning. Ved at indgå i denne aftale, bekræfter du samtidigt, at dit bopælsland er det samme som din faktureringsadresse.

Shutterstock forbeholder sig retten til at ændre disse service​vilkår til enhver tid, og du accepterer at være underlagt sådanne ændringer. Hvis og når der foretages ændringer af disse servicevilkår vises en meddelelse på din loginside. Sørg for at læse og forstå sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer disse servicevilkår, som kan blive ændret fra tid til anden, må du ikke downloade eller bruge nogen billeder. De servicevilkår, der er gældende på det tidspunkt, du bliver faktureret, vil bestemme dine rettigheder og forpligtelser med hensyn til billeder, der downloades under hver faktureringsperiode. Hvis du har valgt et produkt med mulighed for "Automatisk fornyelse", vil ikræfttrædelsesdatoen for hver fornyelse afgøre hvilke servicevilkår, der bestemmer din brug af billeder. Hvis der er valgt Automatisk fornyelse for dit produkt, bliver produktet automatisk fornyet, og du vil blive opkrævet som angivet i henhold til beskrivelsen af dit produkt, når du foretager dit første køb, medmindre du deaktiverer Automatisk fornyelse, før din næste fornyelse sker.

Hvis formålet, du påtænker at anvende, ikke er tilladt ifølge denne licensaftale, bedes du gennemse vores udvidede licens, der giver dig flere brugsrettigheder. Billeder, der bliver downloadet som en del af din standardlicens, kan kun bruges i overensstemmelse med servicevilkårene i denne standardlicens, uanset hvilke andre produkter du måtte have købt.

DETTE ER EN ENKELTLICENS. DEN GIVER ÉN FYSISK PERSON LICENS TIL AT DOWNLOADE OG BRUGE BILLEDER.​ Dit Shutterstock-​brugernavn og din adgangskode må kun anvendes af dig. Hver enkelt person,​ der ønsker adgang til Shutterstocks websteder,​ skal have sit eget brugernavn og adgangskode.​ Vi forbeholder os retten til at overvåge konti og til at bruge foranstaltninger til at stoppe brugerne fra at dele deres login-​informationer.​ Fra Shutterstock kan man også få tilpassede produkter til flere brugere. Kontakt Shutterstock Support for yderligere oplysninger eller se Shutterstocks Multi-Share-produkt.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår heri, må du ikke direkte eller indirekte bruge, kopiere eller reproducere noget billede (helt eller delvist) mere end tohundrede og halvtres tusinde (250.000) gange.

Hvis du er bosat i EU, og du annullerer din konto inden for syv (7) dage, efter du har foretaget en betaling til Shutterstock Storbritannien, forudsat at du ikke har downloadet nogen billeder, vil Shutterstock Storbritannien refundere betalingen foretaget af dig forbundet med den annullerede konto. For at annullere din konto, bedes du kontakte support@shutterstock.com.

  DEL I
  BEGRÆNSET LICENS
 1. Alle billeder på Shutterstock.com og relaterede Shutterstock hjemmesider (samlet "Shutterstock Websites") er beskyttet af amerikanske og internationale love og traktater om ophavsret. Shutterstock og/eller de forskellige kunstnere, der leverer indhold og/eller billeder til Shutterstock ("Bidragsydere") ejer eller har kontrollen over alle rettigheder, herunder ophavsretten i og til billederne. Shutterstock og/eller dets Bidragydere forbeholder sig alle rettigheder i og til de billeder, der ikke er tildelt dig af vilkårene i disse servicevilkår. Din ret til at bruge ethvert billede er underlagt denne licensaftale og er betinget af, at du foretager betaling til Shutterstock for din brug af billederne. Hvis du undlader at foretage enhver betaling til Shutterstock, når en sådan forfalder, eller hvis en check er dækningsløs, et kreditkortgebyr afvist eller tilbageført, vil din konto blive anset for at være i restance. Forudsat at din konto var gældende på det tidspunkt, du hentede et billede, og du ellers ikke handlede i strid med nogen af ​​de vilkår herom (eller vilkårene fra andre aftaler mellem dig og Shutterstock), har du ret til at bruge det downloadede billede, dog underlagt vilkårene i disse servicevilkår. Hvis din konto bliver erklæret i restance, frafalder din ret automatisk til at bruge billeder downloadet på et hvilket som helst tidspunkt, medmindre alle betalinger sammen med eventuelle påløbne renter og Shutterstocks udgifter i forbindelse med opkrævning, bankgebyrer og kreditkortekspeditionsgebyrer modtages af Shutterstock senest femten (15 ) dage fra den dato, hvor din konto blev erklæret i restance.

 2. Shutterstock giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, verdensomspændende, evig ret til at bruge, redigere og gengive billeder på følgende måder, med de begrænsninger, der er fastsat heri og i Del II heraf:

  1. På websteder;

  2. I trykte medier,​ digitale medier,​ produktemballage og software,​ herunder tidsskrifter,​ aviser,​ bøger (herunder print-​on-​demand bøger),​ e-​bøger,​ yderligere reklamemateriale,​ brevhoveder,​ visitkort,​ produktmærkater,​ cd-​ eller dvd-​coverkunst,​ applikationer (herunder mobil-​"apps"),​ og tilladelsesmarketing,​ ​forudsat at et billede samlet set ikke gengives mere end tohundredeoghalvtrestusind (250.​000) gange, og forudsat at billedet/​billederne ikke let kan udtages fra sådanne digitale medier eller software.​

  3. Indarbejdet i film, video, multimedie-præsentationer, eller reklame til udsendelse, offentlig opførelse, eller streaming, forudsat at den tiltænkte målgruppe vil bestå af færre end tohundredeoghalvtres tusind (250.000) seere samlet set;

  4. Integreret i trykt eller digitalt materiale,​ der er tiltænkt offentlig fremvisning,​ herunder ved handelsmesser,​ som materiale ved salgssteder, undtagen reklameføring uden for hjemmet, forudsat at den tiltænkte målgruppe ikke samlet overstiger tohundredeoghalvtrestusind (250.000) seere.

  5. Kun til dekorative formål til egen personlig og ikke-kommerciel brug, ikke til videresalg, download eller distribuering, eller nogen anden kommerciel brug.

  6. Hvis din ønskede brug ikke er angivet ovenfor, eller hvis du har brug for at gengive et billede mere end 250.000 gange, henvises du til vores udvidede licens, eller også skal du kontakte kundesupport.

 3. I tilfælde af at du udarbejder et afledt arbejde baseret på, eller indeholdende et eller flere billeder, vil alle rettigheder til sådanne billeder fortsat være ejet af Shutterstock eller dets bidragsyder(e) og være med forbehold for dine rettigheder til at anvende sådanne billede(r) i henhold til vilkår og begrænsninger heri.

 4. Alle andre rettigheder til billederne er udtrykkeligt forbeholdt Shutterstock til Shutterstock selv og dets bidragsydere.

 5. DEL II
  BEGRÆNSNINGER

  DU MÅ IKKE:

 6. Brug af et billede, bortset fra som angivet i DEL I.

 7. Gør billeder tilgængelige for tredjemand på et digitalt arkivhåndteringssystem, delt drev eller lignende med henblik på at dele eller overføre sådanne billede(r).

 8. Du må ikke videresælge,​ omfordele,​ skabe adgang til,​ dele eller overføre billeder,​ undtagen hvad der udtrykkeligt er bestemt heri.​ Upload af ethvert billede til en webside i en opløsning,​ der overstiger skærmopløsningen for den tiltænkte visningsenhed,​ vil blive anset som et forsøg på at omfordele billedet.​

 9. Offentlig fremvisning af et billede:​ (a) som en enkeltstående fil i et hvilket som helst digitalt format på internettet; eller (b) i ethvert digitalt format,​ uden at man tager rimelige tekniske eller skriftlige forholdsregler for at forhindre,​ at billederne let kan bruges af tredjeparter, medmindre billedet inkorporeres i et design med tekst eller andet indhold,​ og den overlejrede eller indlejrede tekst eller andet indhold dækker et areal på mindst 33 %​ af den viste størrelse på billedet. Medmindre der er givet udtrykkelig tilladelse hertil i denne aftale,​ må ingen anden person anvende billeder,​ som du har licens til herunder.​

 10. Producere eller på anden måde udarbejde til videresalg eller distribution, trykte reproduktioner af et billede som tapet eller vægkunst, på plakattavler, eller på lærred, papir, plastik eller ethvert andet medium, medmindre det udtrykkeligt er tilladt ifølge DEL I.

 11. Brug eller visning af ethvert billede på hjemmesider eller i forbindelse med tjenester, der er beregnet til at sælge eller foranlediger til salg af brugertilpassede "on demand"-produkter af enhver art, der anvender eller inkorporerer billede(r), herunder, men kun som et eksempel, postkort, krus, t-shirts, plakater, Giclee-tryk, baggrundsbilleder, artwork og andre ting.

 12. Brug af et billede sammen med pornografisk, ærekrænkende eller på anden måde ulovligt eller umoralsk indhold.

 13. Brug af et billede på en sådan måde,​ at det krænker tredjeparts varemærke eller intellektuelle ejendom,​ eller forårsager påstået vildledende markedsføring eller illoyal konkurrence.​

 14. Bruge et billede på en måde, der viser personer afbildet på billedet på en måde, almindelige personer kan finde stødende - dette omfatter, men er ikke begrænset til brug af ​​billeder: a) i pornografi, "voksen-videoer" eller lignende, b) i reklamer for tobaksvarer, c) i reklamer eller salgsfremmende materialer til klubber med voksenunderholdning eller lignende steder, eller til escort-, dating- eller lignende tjenester, d) i forbindelse med politiske opfordringer, e) i reklamer eller salgsfremmende materialer til farmaceutiske produkter eller sundhedspleje, naturlægemidler eller medicinske produkter eller tjenester, herunder, men ikke begrænset til kosttilskud, fordøjelsesfremmende midler, naturlægemidler, personlig hygiejne eller præventionsprodukter, f) formål, der er krænkende eller indeholder ulovligt, stødende eller umoralsk indhold. Du må ikke anvende et billede, der indeholder en gengivelse af en person, hvis en sådan anvendelse indebærer, at den afbildede person engagerer sig i umoralsk eller ulovlig aktivitet eller lider af et fysisk eller psykisk handicap, lidelse eller tilstand. Shutterstock tilbyder licenser, der tillader en vis form for "følsom" brug, der er forbudt ifølge denne Standard licens. Kontakt venligst Shutterstock Support for flere oplysninger.

 15. Brugen af et billede på en social medieplatform eller andet tredjeparts websted, der som følge af sådan brug kræver rettigheder over et billede, som er i modstrid med disse betingelser og vilkår. På anmodning fra Shutterstock skal du omgående fjerne eventuelle billeder fra sådanne platforme eller websteder. Hvis det er nødvendigt med en sådan brug, skal du kontakte Shutterstock Support.

 16. Brug af Shutterstock-billeder på en måde, der konkurrerer med Shutterstocks forretning. Dette omfatter eksempelvis, men ikke begrænset hertil, at vise billeder i formater (herunder miniaturebilleder) til download på en hjemmeside eller på anden vis tilbyde Shutterstock-billeder til salg eller at inkludere Shutterstock-billeder i templates af enhver slags, herunder templates til hjemmesider, dokumenttemplates, projekter eller på anden vis til distribution og/eller salg til tredjeparter.

 17. Brug af et billede som grundlag for eventuelt enkeltstående eller en samling af fysiske eller digitale merchandise- eller reklameemner, som du tilbyder til salg, herunder oprettelsen af lykønskningskort baseret på billeder fra Shutterstock.

 18. Bruge et billede mærket "kun redaktionelt brug" i kommercielt øjemed.

 19. Brug af et billede (helt eller delvist) som et varemærke, servicemærke, logo eller anden angivelse af oprindelse, eller som en del heraf eller på anden måde bakke op om eller antyde til opbakning af varer og/eller tjenesteydelser.

 20. Fejlagtigt repræsentere, udtrykkeligt eller som rimelig hentydning, at ethvert billede blev skabt af dig eller en anden person end indehaveren af ​​ophavsretten til det pågældende billede.

 21. Oplagre, eller på anden måde gemme downloadede billeder, der ikke er blevet anvendt inden for tolv (12) måneder fra den dato, hvor du første gang downloadede et sådant billede. Hvis du ikke får brugt et billede inden for tolv (12) måneder fra den dato, hvor du første gang downloadede det, vil du miste alle rettigheder til at bruge billedet.

 22. Brug af automatiske programmer, applets, bots eller lignende til at få adgang til Shutterstock-hjemmesiden eller indholdet derpå til ethvert formål, herunder og kun ment som et eksempel; downloade billeder, indeksere eller cache indholdet fra Shutterstock-hjemmesiden.

 23. DEL III
  DIVERSE
 24. Shutterstock vil på ingen måde være forpligtet til tilbagebetalinger, med mindre dette kræves i følge lov. I tilfælde af, at Shutterstock vurderer, at du er berettiget til en tilbagebetaling af hele eller en del af de betalte gebyrer, vil en sådan tilbagebetaling kun ske til det kreditkort, hvormed du oprindeligt købte dit produkt. Hvis dit produkt er betalt med check, vil din refusion ske ved check.

 25. "Må ikke overføres" som anvendt her betyder, at medmindre det udtrykkeligt er nævnt i disse servicevilkår, må du ikke sælge, udleje, indlæse, give, give i underlicens eller på anden måde overføre retten til at anvende billedet til andre. Du må dog foretage en engangsoverførsel af billeder til en tredjepart til det ene formål at få en sådan tredjepart til at trykke og/eller fremstille dine varer og inkorporere billeder, der er underlagt betingelser og vilkår heri. Derudover skal det værk, du producerer med billedet være til eget brug for dig, din direkte arbejdsgiver eller kunde, der skal være slutbruger af dit værk. Du indvilliger i at tage alle kommercielt ansvarlige skridt for at forhindre tredjemand i at kopiere et billede. Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret kopiering af et eller flere Shutterstock-billeder, bedes du give os besked herom ved at sende en e-mail til <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com">support@shutterstock.com</a>.

 26. Hvis du planlægger at bruge eller bruger billeder som en del af arbejdet for en kunde, skal du lave og gemme nøjagtige og detaljerede registreringer over anvendelsen af ​​hvert billede. Disse registreringer skal indeholde navnet på kunden, Shutterstock-billednummer samt datoen eller datoerne for anvendelse af billederne. Du skal sende kopier af sådanne registreringer til Shutterstock, hvis vi beder om det.

 27. Du indvilliger i at kompensere Shutterstock og holde Shutterstock, dets ansatte, medarbejdere, aktionærer, direktører, ledere, medlemmer og leverandører skadesløse for skader eller ansvar af enhver art som følge af enhver brug af billedet, der ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse servicevilkår. Du accepterer desuden at friholde Shutterstock for alle omkostninger og udgifter, som Shutterstock pådrager sig i tilfælde af, at kunden overtræder nogen af ​​vilkårene i denne aftale eller enhver anden aftale med Shutterstock.

 28. Garantier og erklæringer

  1. Shutterstock garanterer og erklærer at:

   1. Uændrede billeder, som downloades og anvendes i fuld overensstemmelse med disse servicevilkår og med gældende lov, vil ikke krænke nogen ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendomsret, og sådanne uændrede billeder vil heller ikke krænke tredjemands rettigheder til privatliv eller omtale;

   2. Uændrede billeder krænker ikke og vil ikke krænke nogen amerikansk lovgivning, love, bestemmelser eller regulativer;

   3. Uændrede billeder er ikke og vil ikke være ærekrænkende, injurierende, pornografikse eller uanstændige.

  2. Mens Shutterstock gør kommercielt rimelige bestræbelser på at sikre nøjagtigheden af ​​søgeord og beskrivelser samt retskaffenheden af Shutterstocks redaktionelle billeder, fremsætter Shutterstock ingen garantier og/eller erklæringer vedrørende sådanne søgeord, billedfilbeskrivelser eller billeder, der er mærket "kun redaktionel brug".

  3. SHUTTERSTOCK FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER UD OVER DEM, SOM ER UDTRYKKELIGT GIVET I DETTE AFSNIT.

 29. Underlagt betingelserne heri og forudsat, at du ikke har handlet i strid med nogen af betingelserne i denne eller andre aftaler med Shutterstock, vil Shutterstock forsvare, sikre dig og holde dig skadesløs over for erstatningsgrænser (som defineres i det følgende). Denne skadesløsholdelse gælder kun for erstatningskrav, der er henførbare til Shutterstocks brud på ovennævnte erklæringer og garantier sammen med omkostningerne (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår ud fra eller i direkte forbindelse med faktisk eller overhængende retssag, krav eller sagsanlæg, der påstår, at besiddelse, distribution eller brug af billeder downloadet og anvendt af kunden ifølge disse servicevilkår overtræder Shutterstocks garantier heri. Denne erstatning er betinget af, at kunden sender en skriftlig meddelelse til Shutterstock om sådanne erstatningskrav eller overhængende erstatningskrav, senest fem (5) hverdage fra den dato, kunden ved eller med rimelighed burde have haft kendskab til sådanne erstatningskrav eller overhængende erstatningskrav. En sådan meddelelse skal indeholde alle oplysninger om kravet, som kunden kender til (f.eks Shutterstock billednummer, en kopi af billedet, som anvendt, navn og kontaktoplysninger på person og/eller virksomhed, som indbringer kravet, kravets art og dato, kopier af enhver korrespondance modtaget og/eller sendt i forbindelse med kravet) Meddelelsen skal sendes som e-mail eller faxes til Shutterstock på <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com">counsel@shutterstock.com</a> eller 1-646-786-4782 med en papirkopi til Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, Attention: General Counsel, via anbefalet brev med anmodning om returkvittering, eller kurer, modtagerens underskrift er påkrævet. Shutterstock har ret til at overtage håndtering, afvikling eller forsvar af krav eller tvister i forbindelse med dette erstatningskrav. Kunden accepterer at samarbejde med Shutterstock i forsvaret af et sådant krav og har ret til at deltage i enhver tvist for kundens egen regning. Shutterstock er ikke ansvarlig for eventuelle advokatsalærer og/eller andre omkostninger, der er afholdt før modtagelsen af fyldestgørende indbringelse af kravet, som det fremgår heri.

 30. Uanset andet, der modsiger indholdet heri, er Shutterstock ikke ansvarlig for eventuelle skader, omkostninger eller tab som følge af ændringer af billeder eller sammenhængen, hvori billederne anvendes af dig.

 31. Shutterstocks totale, maksimale og samlede forpligtelse og ansvar over for en enkelt kunde, hvad angår alle krav, er begrænset til titusind amerikanske dollars - US $ 10.000,00 - ("erstatningsgrænse").

 32. Alle retslige skridt vedrørende gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af ​​disse servicevilkår, der udspringer af eller i forbindelse med disse servicevilkår eller beslutningsprocesser, præstationer eller brud eller relaterede sager, skal føres udelukkende ved domstolene i staten New York i County of New York, eller i USA for Southern District of New York, og alle parter samtykker i den eksklusive jurisdiktion af disse domstole og giver afkald på enhver indsigelse mod lovligheden eller bekvemmeligheden af sådanne steder. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale løsørekøb gælder ikke for eller kan ikke på anden måde påvirke disse servicevilkår. Gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af ​​disse servicevilkår, og anliggender der udspringer af eller i forbindelse med disse servicevilkår eller deres beslutningsproces, præstationer eller brud på og relaterede spørgsmål, er omfattet af de interne love i staten New York (uden henvisning til valgt lovdoktrin). Du accepterer, at meddelelse af stævning i alle aktioner, kontroverser og tvister opstået af eller i forbindelse med disse servicevilkår kan ske ved at sende en kopi heraf via anbefalet post eller brev (eller væsentligt lignende form for post), frankeret til den anden part, og intet heri skal dog påvirke retten til at udføre processen på anden måde end tilladt ved lov.

 33. Disse servicevilkår skal hverken fortolkes imod eller til fordel for nogen af ​​parterne, men snarere i overensstemmelse med den rimelige mening heraf. Ugyldigheden eller uigennemførligheden af enhver del af disse servicevilkår vil ikke påvirke gyldigheden eller gennemførligheden af balancen heraf.

 34. Hvis du indgår i disse servicevilkår på vegne af din arbejdsgiver eller en anden enhed, erklærer og garanterer du, at du har den fulde ret og myndighed til at gøre dette. I tilfælde af at du ikke har en sådan myndighed, accepterer du, at du vil være personligt ansvarlig over for Shutterstock for eventuelle overtrædelser af bestemmelserne i disse servicevilkår.

 35. Antallet af downloads af billeder du har til rådighed bestemmes af det produkt, du køber. I forbindelse med denne aftale defineres en dag som firetyve (24) timer, der begynder på det tidspunkt, du foretager dit køb. En måned defineres som tredive (30) dage i træk begyndende på og inklusive datoen for dit køb.

 36. Kredittilskrivninger og ophavsretsmeddelelser til redaktionelt brug af billeder

  1. Du skal angive et link til www.shutterstock.com (i givet fald) -eller- give en kreditering til Shutterstocks bidragyder og Shutterstock i forbindelse med redaktionelt brug af et billede. En sådan kreditering skal være i følgende form: "Navn på kunstner/Shutterstock.com"

  2. I tilfælde af at et billede anvendes i forbindelse med en film, tv-udsendelse, dokumentar eller andet video- eller multimedie-projekt, skal du gøre rimelige kommercielle anstrengelser for at tildele Shutterstock-indsenderen og ​​Shutterstock en kreditering, som angivet ovenfor.

  3. Den utilsigtede udeladelse af ovennævnte kreditering vil ikke være et brud på betingelserne heri, forudsat at kunden bringer en sådan undladelse i orden efter e-mailmeddelelse fra Shutterstock.

HVIS DU OVERTRÆDER VILKÅRENE I DENNE ELLER ENHVER ANDEN AFTALE MED SHUTTERSTOCK, HAR SHUTTERSTOCK RET TIL AT LUKKE DIN KONTO UDEN YDERLIGERE VARSEL. EN SÅDAN LUKNING VIL VÆRE ET SUPPLEMENT TIL SHUTTERSTOCKS ANDRE RETTIGHEDER IFØLGE LOV OG/ELLER RIMELIGHED. SHUTTERSTOCK VIL PÅ INGEN MÅDE VÆRE FORPLIGTET TIL AT REFUNDERE NOGEN PENGEBELØB, DU HAR BETALT, HVIS DIN KONTO LUKKES PÅ GRUND AF EN SÅDAN OVERTRÆDELSE ELLER ANDRE OVERTRÆDELSER.

SHUTTERSTOCK FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER FORUDEN DEM, VI UDTRYKKELIGT FREMSÆTTER I AFSNIT 26 HERI, MED HENSYN TIL LOVLIGHEDEN OG GYLDIGHEDEN AF DIN BRUG AF BILLEDERNE ELLER TIL NOGEN UDGIVELSE FORBUNDET MED ET BILLEDE. BILLEDERNE OG LAGERMEDIER OG TILHØRENDE MATERIALER (HVIS RELEVANT) LEVERES "SOM DET ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTI FOR, AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

SHUTTERSTOCK YDER INGEN RETTIGHEDER OG FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVAD ANGÅR ANVENDELSEN AF NAVNE, VAREMÆRKER, SERVICEMÆRKER, LOGOER, OPHAVSRETSBESKYTTET DESIGN ELLER KUNSTVÆRKER ELLER ARKITEKTUR AFBILLEDET PÅ ET BILLEDE. DET ER DIT ANSVAR AT SIKRE, AT ALLE NØDVENDIGE RETTIGHEDER, SAMTYKKER ELLER TILLADELSER, SOM KAN KRÆVES FOR DIN ANVENDELSE AF BILLEDERNE, ER INDHENTET. SHUTTERSTOCKS INDSENDERE OVERFØRER BILLEDER TIL SHUTTETRSTOCKS WEBSTED OG GARANTERER, AT DE BESIDDER ALLE NØDVENDIGE RETTIGHEDER TIL AT GØRE DETTE, OG TIL AT SÆTTE SHUTTERSTOCK I STAND TIL AT TILDELE DE RETTIGHEDER, VI TILDELER I DENNE AFTALE.

SHUTTERSTOCK GARANTERER IKKE, AT BILLEDET/BILLEDERNE PÅ SHUTTERSTOCKS WEBSTEDER ELLER ANDRE MATERIALER OPFYLDER DINE FORVENTNINGER, ELLER AT BRUGEN VIL VÆRE FRI FOR FORSTYRRELSER ELLER FEJL. DEN FULDE RISIKO FOR KVALITET, YDELSER OG BRUG AF BILLEDET/BILLEDERNE PÅFALDER UDELUKKENDE DIG.

DU FORSTÅR, ​​AT DU SKAL SØGE KOMPETENT RÅDGIVNING INDEN BRUG AF BILLEDER PÅ, ELLER I FORBINDELSE MED VARER ELLER TJENESTEYDELSER ELLER TIL ALLE ANDRE KOMMERCIELLE FORMÅL.

UNDTAGEN SOM DET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF AFSNIT 27 HERI, KAN SHUTTERSTOCKS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG, ELLER ENHVER TREDJEMAND, SOM LÆGGER SAG AN GENNEM DIG SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SHUTTERSTOCKS HJEMMESIDE OG/ELLER BILLEDER INDEHOLDT DERPÅ (HVERKEN I FØLGE KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET) OVERSTIGE DET FAKTISKE PENGEBELØB SHUTTERSTOCK HAR MODTAGET FRA DIG FOR DIN BRUG AF DE(T) ANVENDELIGE BILLEDE(R).

HVERKEN SHUTTERSTOCK ELLER NOGEN AF DETS ANSATTE, LEDERE, MEDLEMMER, AKTIONÆRER, DIREKTØRER ELLER LEVERANDØRER KAN STILLES TIL ANSVAR OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ELLER ENHED FOR EVENTUELLE ALMINDELIGE, STRAFBARE, SÆRLIGE, INDIREKTE, FØLGELIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ELLER MISTET INDTJENING ELLER NOGEN ANDRE SKADER, OMKOSTNINGER ELLER TAB SOM FØLGE AF DIN BRUG AF BILLEDER, SHUTTERSTOCKS BRUD PÅ DENNE AFTALE ELLER ANDET, MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT ER ANFØRT HERI, SELVOM SHUTTERSTOCK ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OMKOSTNINGER ELLER TAB. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL SHUTTERSTOCKS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG, ELLER EVENTUEL TREDJEPART, SOM LÆGGER SAG AN GEMMEM DIG SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SHUTTERSTOCKS HJEMMESIDE OG/ELLER BILLEDE(R) INDEHOLDT HERPÅ (HVERKEN I IFØLGE ABONNEMENT, VED SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER ANDET) OVERSTIGE ERSTATNINGSGRÆNSEN.

HVIS DU ÅBNER EN KONTO MED SVIGAGTIGE KREDITKORTOPLYSNINGER ELLER PÅ ANDEN MÅDE ER INVOLVERET I STRAFBARE HANDLINGER, DER PÅVIRKER SHUTTERSTOCK, VIL SHUTTERSTOCK ØJEBLIKKELIGT INDGIVE EN ANMELDELSE TIL www.ic3.gov,DET AMERIKANSKE CENTER FOR ANMELDELSE AF INTERNETKRIMINALITET, ET PARTNERSKAB MELLEM FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI) OG NATIONAL WHITE COLLAR CRIMECENTER.

Effektiv 253. marts 2014