Shutterstock licensaftale(r)

Servicevilkår

De nuværende servicevilkår er trykt nedenfor. For at se tidligere versioner af servicevilkårene klik her.

Denne danske oversættelse er en vejledende oversættelse og er ikke et juridisk dokument. Der henvises til den oprindelige tekst på engelsk. Ved at downloade et billede fra Shutterstocks websted accepterer du at være bundet af de vilkår og betingelser, der er angivet i den engelske sprogversion af servicevilkårene.

Kære Shutterstock-kunde:

Følgende servicevilkår er en juridisk aftale mellem dig, arbejdsgiveren eller en anden enhed, på hvis vegne du indgår denne aftale ("du" eller "kunde"), og Shutterstock (som et sådant vilkår er defineret i understående Del V, afsnit 24) og definerer rettigheder og ansvar for ethvert indhold, som du får licens til.

Læs disse servicevilkår igen, når du køber licenser til indhold. Shutterstock forbeholder sig ret til at ændre disse servicevilkår til enhver tid og efter eget skøn. Inden sådanne ændringer træder i kraft, vil Shutterstock foretage alle rimelige tiltag for at underrette dig om enhver sådan ændring. En sådan underretning kan foregå via e-mail til den e-mailadresse, der er gemt i din Shutterstock-konto, et opslag på denne side eller din loginside og/eller på anden måde. Ændringer af disse servicevilkår gælder kun fremtidige køb (inklusive enhver automatisk fornyelse). Ved at få licens til indhold efter enhver sådan ændring indvilliger du i at være underlagt de ændrede servicevilkår.

DETTE ER EN ENKELTLICENS, DER GIVER EN FYSISK PERSON LICENS TIL AT DOWNLOADE OG BRUGE INDHOLD. MEDMINDRE DU OPGRADERER TIL EN KONTO FOR “TEAMABONNEMENT” ELLER “PREMIER-PLATFORM”, MÅ INGEN ANDRE PERSONER (INKLUSIVE MEDARBEJDERE, KOLLEGAER ELLER UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER) TILGÅ DIN KONTO ELLER BRUGE INDHOLD, DER ER LICENSERET VIA DIN KONTO.

HVIS DU KØBER ET “TEAMABONNEMENT”, ER RETTEN TIL AT LICENSERE, DOWNLOADE OG BRUGE INDHOLD BEGRÆNSET TIL DET ANTAL BRUGERE, SOM ER TILLADT AF DET PÅGÆLDENDE TEAMABONNEMENT. SHUTTERSTOCKS “PREMIER-PLATFORM” GIVER ADGANGS- OG BRUGSRETTIGHEDER TIL ET UBEGRÆNSET ANTAL BRUGERE OG ANDRE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

Hvis du har brug for adgangs- og brugsrettigheder til mere end en person, bedes du kontakte kundeservice (telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: kundeservice eller vores Premier-team). Det vil sige, at hvis en bruger handler i rollen som medarbejder, vil arbejdsgiveren være den gældende licensindehaver.

 • "Indhold" betyder alt indhold tilgængeligt for licens på Shutterstocks websted, herunder billeder, videoer, redaktionelt og musik (som defineret nedenfor).

 • "Videoer" betyder ethvert billede i bevægelse, animationer, film, videoer eller andre lyd- eller visuelle repræsentationer, videoelementer, visuelle effekter, skabeloner, grafiske pakker og designprojekter i bevægelse undtaget billeder uden bevægelse i ethvert format.

 • "Billede(r)" betyder fotografier, vektorer, tegninger, grafiske billeder og lignende.

 • "Musik" betyder musikalske kompositioner, masteroptagelser og andre optagelser, der indeholder lyde eller en række lyde i alle formater, der er kendt nu og som bliver udviklet herefter.

 • "Redaktionelt" betyder fotografier og video, der vises under fanen/afsnittet Redaktionelt.

 • "Visuelt indhold" refererer kollektivt til redaktionelt indhold, billeder og videoer.

DEL I – LICENSER FOR VISUELT INDHOLD

 1. Shutterstock giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til i al evighed at bruge, ændre (med undtagelse som udtrykkeligt angivet som ikke tilladt heri) og gengive visuelt indhold, som udtrykkeligt tilladt i den gældende licens og i henhold til de begrænsninger, der er angivet heri:
  1. BILLEDLICENSER

   1. EN STANDARD BILLEDLICENS giver dig ret til at bruge billeder:

    1. Som en digital reproduktion, herunder på websteder, i onlineannoncering, på sociale medier, i mobilreklamer, "mobilapps", software, e-kort, e-publikationer (e-bøger, e-magasiner, blogs osv.), e-mailmarkedsføring og i onlinemedier (herunder videodelingstjenester såsom YouTube, Dailymotion, Vimeo osv., med forbehold for de budgetmæssige begrænsninger fremsat i underafsnit I.a.i.4 nedenfor);

    2. Trykt i fysisk form som en del af produktets emballage og mærkning, brevpapir og visitkort, reklame på salgsstedet, cd- og dvd-omslag eller i reklamer og kopier af fysiske medier, herunder magasiner, aviser og bøger, forudsat at et billede ikke gengives mere end 500.000 gange samlet set;

    3. Som del af en reklamekampagne ”Uden for hjemmet”, inklusive plakater, gademøbler osv., forudsat at den tiltænkte målgruppe for en sådan kampagne samlet er på mindre end 500.000 aftryk.

    4. Indarbejdet i film, video, tv-serier, reklame eller andre audiovisuelle produktioner til distribution i et medie kendt nu eller herefter udtænkt uden hensyn til målgruppestørrelse, forudsat budgettet til en sådan produktion ikke overstiger 10.000 USD;

    5. Kun til egen personlig og ikke-kommerciel brug (ikke til videresalg, download, distribuering eller nogen anden kommerciel brug).

   2. En UDVIDET BILLEDLICENS giver dig ret til at bruge billeder (disse rettigheder er i tillæg til 1-5 herover og eksklusive til Udvidet billedlicens):

    1. På en eller anden måde, som er tilladt i henhold til en standard billedlicens, uden nogen begrænsning af antallet af reproduktioner, aftryk eller budget;

    2. Integreret i merchandise til salg eller markedsføringsdistribution (samlet kaldet for "merchandise"), herunder, men uden begrænsning, til tekstiler, kunst, magneter, vægkunst, kalendere, legetøj, kontorartikler, lykønskningskort og andre fysiske reproduktioner til salg eller distribution, forudsat at sådan merchandise har væsentlige kreative eller funktionelle elementer ud over billedet/billederne.

    3. Til vægkunst (og uden at kræve yderligere kreative eller funktionelle elementer) til dekorative formål i kommercielle rum, som ejes af dig eller din kunde, og ikke til salg.

    4. Indarbejdet som elementer i digitale skabeloner til salg eller distribution.

   3. Hvis standard eller udvidede billedlicenser ikke giver de rettigheder, du har brug for, bedes du kontakte kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)

  2. VIDEOLICENSER

   1. EN LICENS TIL VIDEOBRUG giver dig ret til at bruge videomaterialet:

    1. i multimedieproduktioner, der bliver vist på eller distribueret via internettet, sociale medier, ved brug af såkaldte apps eller på anden vis omdelt i overensstemmelse hermed (se restriktioner for distributionsbegrænsninger), hvis publikum for sådan produktion ikke overstiger 500.000;

    2. i forbindelse med live forestillinger, hvis publikum for en sådan forestilling ikke overstiger 500.000 personer;

    3. på hjemmesider.

   2. Hvis licensen for brug af video ikke giver de rettigheder, du har brug for, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)

   3. EN GRATIS VIDEOLICENS giver dig ret til anvendelse af de vandmærkemarkerede videoklip i lav opløsning som frieksemplar (”Gratis video”) og kun til test, som prøve, frieksemplar eller som evalueringsmateriale i kladdeform. Gratis videolicenser giver dig ikke tilladelse til at vise eller distribuere videomateriale til offentligheden eller til at integrere det i endelige materialer. Gratis videoer kan redigeres, men du må ikke fjerne eller ændre Shutterstock-vandmærket. Gratis videoer er til rådighed til at licensere under den gratis videolicens på det tidspunkt, den bliver downloadet som en gratis video, men Shutterstock giver ingen garantier og er ikke forpligtet til at sikre, at gratis videoer vil være tilgængelige for licens på noget senere tidspunkt.

  3. REDAKTIONEL LICENS

   1. EN REDAKTIONEL LICENS giver dig ret til en enkelt, redaktionel brug af en genstand, der tilhører redaktionelt indhold. Denne ene brug kan distribueres over hele verden i al evighed.

   2. I forbindelse med denne licens tillader en "enkelt brug" anvendelse af redaktionelt indhold i en enkelt kontekst (f.eks. nyhedsartikel, blogindlæg, en side i en udgivelse) en enkelt gang, underforstået at du har ret til at distribuere den på tværs af et ubegrænset antal medier og distributionskanaler. For eksempel kan brugen af redaktionelt indhold til illustration af en trykt artikel muligvis bruges igen i en blog, på sociale medier osv., hvis det er i samme forbindelse som den oprindelige artikel. Enhver brug, der ikke foregår i samme forbindelse som den oprindelige artikel, kræver yderligere en licens.

   3. En redaktionel brug under denne licens er en brug til illustrerende formål til i en nyhedsmæssig sammenhæng eller af interesse for mennesker, og ekskluderer udtrykkeligt kommerciel brug så som reklamer eller markedsføring.

   4. Enhver brug af redaktionelt indhold licenseret herunder er yderligere underlagt de udtrykkelige begrænsninger, som fremgår af Del I, Afsnit 4 (som forbyder enhver brug distribueret via udsendelser/kabel/OTT, i publikationer og i udskrivelsesoplag over 500.000) samt alle "særlige begrænsninger" (f.eks. geografiske eller branchespecifikke brugsbegrænsninger), som indikeres på billedets detaljeside og/eller er inkluderet i de metadata, der er vedhæftet elementet med redaktionelt indhold.

   5. Alt redaktionelt indhold er i forbindelse med disse servicevilkår kun til redaktionel brug.

   6. Der kan ikke opnås licens fra Shutterstocks websted til alt redaktionelt indhold, og det er muligvis heller ikke tilgængeligt for alle abonnementer. Du accepterer, at redaktionelt indhold, der er tilgængeligt for licens, kan ændres til enhver tid, og at du ikke har nogen ret til at gøre krav på licens på nogen særlig del af redaktionelt indhold. Hvis du ønsker at få licens på redaktionelt indhold, der ikke er tilgængeligt for licensudstedelse fra webstedet, bedes du kontakte kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)

 2. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF VISUELT INDHOLD

  DU MÅ IKKE:

  1. Bruge visuelt indhold på en anden måde end som udtrykkeligt angivet af den licens, du har købt i forbindelse med et sådant visuelt indhold.

  2. Portrættere en person, der er afbildet i det visuelle indhold (en "Model") på en måde, som en fornuftig person ville finde stødende, herunder men ikke begrænset til at afbilde en model: a) i forbindelse med pornografi, "voksenvideoer", voksenunderholdning, escort-tjenester, dating-tjenester eller lignende; b) i forbindelse med reklame eller markedsføring af tobaksvarer; c) i en politisk sammenhæng, f.eks. reklame eller anbefaling af et parti, en kandidat eller en folkevalgt eller i forbindelse med en politik eller et synspunkt; d) som lider af eller medicineres for en fysisk eller psykisk lidelse eller e) i forbindelse med udøvelse af umoralske eller kriminelle aktiviteter.

  3. Bruge visuelt indhold i en pornografisk, ærekrænkende, eller vildledende kontekst eller på en måde, der kunne anses som injurierende, obskøn eller ulovlig.

  4. Ændre visuelt indhold, der er mærket "kun til redaktionel brug", på en måde, der ændrer indholdet af, hvad der bliver vist.

  5. Bruge visuelt indhold, der er mærket "Kun til redaktionel brug" (inklusive men ikke begrænset til redaktionelt indhold) til kommercielle formål, inklusive som reference, i reklamer, markedsføring eller ikke-redaktionelle formål.

  6. Videresælge,​ omfordele,​ skabe adgang til,​ dele eller overføre visuelt indhold, medmindre det udtrykkeligt fremgår heri. For eksempel og ikke begrænset til ovenstående forbydes det at vise indhold som et eller som del af et ”galleri”, hvorigennem tredjeparter kan søge efter og vælge fra sådant indhold.

  7. Bruge visuelt indhold på en sådan måde,​ at det krænker tredjeparts varemærke eller intellektuelle ejendom, eller forårsager påstået vildledende markedsføring eller illoyal konkurrence.

  8. Bruge visuelt indhold (helt eller delvist) som et varemærke, servicemærke, logo eller anden angivelse af oprindelse, eller som en del heraf.

  9. Fejlagtigt repræsentere, udtrykkeligt eller med rimelighed hentyde, at visuelt indhold blev skabt af dig eller en anden person end indehaveren af ​​ophavsretten til det pågældende visuelle indhold.

 3. BEGRÆNSNINGER SPECIFIKKE TIL VIDEOER
  1. Du må ikke bruge videoer i multimedieproduktioner, der bliver distribueret via udsendelse, kabeludbydere, OOT-videotjenester (dvs. Netflix, Hulu, Amazon) eller i biografer.

  2. Du må ikke bruge stillbilleder, der er taget fra videoer, bortset fra i forbindelse med kontekstbaseret marketing, kampagner og reklame for dine afledte værker, der indeholder video.

 4. BEGRÆNSNINGER SPECIFIKKE TIL REDAKTIONELT INDHOLD
  1. Du må ikke bruge redaktionelt indhold i multimedieproduktioner, der bliver distribueret via udsendelse, kabeludbydere, OOT-videotjenester (dvs. Netflix, Hulu, Amazon) eller i biografer eller i relateret reklamemateriale.

  2. Brug ethvert redaktionelt indhold på forsiden af en bog, et blad, en avis eller anden indpakning i forbindelse med den grundlæggende brug.

  3. Brug af ethvert redaktionelt indhold i et trykt oplag på mere end 500.000 stk.

 5. KREDIT- OG OPHAVSRETSMEDDELELSER
  1. Brugen af billeder og videoer i forbindelse med nyhedsrapportering, kommentarer, udgivelser eller anden ”redaktionel” kontekst skal ledsages af en relevant kildeangivelse til Shutterstocks bidragsyder og Shutterstock i generelt følgende form:

   "Navn på kunstner/Shutterstock.com"

  2. Redaktionel kreditering skal følge understående format:

   "Kunstners navn / Agentur / Shutterstock"

  3. Hvis og hvor det er kommercielt rimeligt, skal brugen af ​billeder eller videoer til merchandise eller en audiovisuel produktion ledsages af en kildeangivelse til Shutterstock i væsentlig følgende form:

   "Billede(r) eller video (som relevant), anvendt under licens fra Shutterstock.com"

  4. Kredittilskrivninger er ikke påkrævet i forbindelse med anden brug af videoerne eller billederne, medmindre der gives kredittilskrivning for andet materiale, der vises i forbindelse med samme anvendelse. Helt præcist kræves der altid kredittilskrivelser for redaktionelt indhold.

  5. I alle tilfælde skal kildeangivelsen og tilskrivningen være af en sådan størrelse, farve og iøjnefaldenhed, at den er tydelig og letlæselig med det blotte øje.

DEL II – MUSIKLICENSER

 1. ”Produktion” betyder alle versioner af et enkelt audiovisuelt projekt eller alle versioner af et enkelt lydprojekt, hvor musik er synkroniseret til fortælling i forbindelse med en podcast-episode, radiodokumentar, radioannonce eller anden lignende lydproduktion.
 2. MUSIKLICENSER

  Shutterstock tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at synkronisere musik i en produktion, som må distribueres over hele verden, permanent, i henhold til den licens, du køber (blandt de to licenstyper fremsat nedenfor), og med forbehold for de begrænsninger, der er fastsat i Del II, Afsnit 3 heri:

  1. STANDARDMUSIKLICENS: En standardmusiklicens giver dig den ikke-eksklusive ret til at synkronisere musik i en produktion (og i in-context trailere og reklamekampagner hertil), distribueret via webbaserede visningsplatforme eller brugt i ikke-webbaserede ”industrielle” kontekster, som omfatter messer, konferencer, corporate events, intern virksomhedsbrug og salgssted.

  2. UDVIDET MUSIKLICENS: En udvidet musiklicens giver dig den ikke-eksklusive ret til at synkronisere musik i en produktion (og kontekstrelaterede trailere og kampagner hertil) udelukkende underlagt begrænsningerne i Del II, Afsnit 3 heri.

  3. GRATIS MUSIKLICENS: En gratis musiklicens giver dig ret til at synkronisere vandmærket musik udelukkende i test, prøve, gratis eller rough cut evalueringsmaterialer relateret til en produktion. Den gratis musiklicens forbyder udtrykkeligt at distribuere musik til offentligheden i enhver form eller inkorporere musik i alle færdige materialer. Du må under ingen omstændigheder fjerne eller ændre Shutterstock-vandmærket fra musikken.

 3. RESTRIKTIONER FOR BRUGEN AF ​​MUSIK.

  DU MÅ IKKE:

  1. Underlicensere, gensælge, udleje, udlåne, tildele, forære eller på anden måde overføre eller distribuere musikken eller retten til at bruge musikken separat og produktionen, hvor (ifølge din licens) den er legemliggjort, til tredjepart;

  2. Videresælge, omfordele, give adgang til, dele eller overføre musik, medmindre det specifikt er angivet heri;

  3. Fremstille, distribuere, sælge eller på anden måde udnytte ”optegnelser”, cd'er, mp3'er eller andre lydprodukter, der udelukkende indeholder lyd, som indeholder musik, bortset fra en lydproduktion. Produktionen er udtrykkeligt beskrevet i definitionen af ​​”Produktion” ovenfor. I dette underafsnit forstås ved "optegnelser" alle former for gengivelser, hvad enten de nu er kendt eller herefter udtænkt, fremstillet eller distribueret primært til hjemmebrug, skolebrug eller jukeboksbrug, idet der alene er tale om lyd (undtagen synkroniseret materiale);

  4. Bruge musikken i forbindelse med andet materiale, der er pornografisk, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, umoralsk, ulovligt eller som ellers krænker nogen eller flere tredjeparters rettighed(er);

  5. Overtræde eksportlove, restriktioner eller bestemmelser ved forsendelse, overførsel eller eksport af musik til ethvert land i strid med eksportlovgivning, restriktioner eller reguleringer;

  6. Bruge, sælge, underlicensere, reproducere, distribuere, vise, inkorporere eller på anden måde gøre musikken helt eller delvist tilgængelig som eller som en del af produktionsbibliotekets indhold eller downloadbare filer eller medtage musik eller et afledt værk, der indeholder musikken i ethvert andet lagerprodukt, bibliotek eller enhver anden samling;

  7. Producere et remix, mashup eller på anden vis ændre musikken, bortset fra at du kan deltage i grundlæggende redigering af musikken (f.eks. indstilling af start/stop-tider, bestemmelse af fade-in-/fade-out-tider osv.) i forbindelse med udøvelsen af licensen, som er udstedt i henhold til denne aftale;

  8. Bruge musikken i en lydproduktion, hvor musikken er det primære indhold.

 4. Bortset fra den musik, der er betegnet "PRO-fri", skal du, i tilfælde af at der kræves offentlige publiceringslicenser i forbindelse med din brug af den musik, der er autoriseret under disse servicevilkår, være ansvarlig for at opnå sådanne licenser for egen regning. Uanset hvad der i modsat fald står i disse servicevilkår: a) hvis lovgivningen i en hvilken som helst jurisdiktion kræver, at licenser indhentes fra indsamlingsselskaber eller lignende enheder for eller i tilfælde af overtrædelse eller krænkelse af tredjepartsrettigheder i forbindelse med aktiviteter, der ellers er godkendt i henhold til disse servicevilkår, skal du være ansvarlig for at opnå og betale for sådanne licenser for egen regning, og (b) denne aftale omfatter ikke såkaldte ”moralske rettigheder” eller lignende rettigheder. Du vil indsende komplette og præcise "cue sheets" med de relevante Performing Rights Organization(s) og fremlægge en kopi af hvert sådant cue sheet til Shutterstock via e-mail til cuesheets@shutterstock.com. Denne forpligtelse gælder for al musik bortset fra musik betegnet som "PRO-fri".
 5. Du må udgive produktioner, der indeholder musikken på tredjeparters "brugergenererede" indholdsdistributionsplatforme (f.eks. YouTube) (hver en "UGC-platform"). Du må ikke gøre krav på ejerskab af musikken eller på anden måde registrere nogen musik med en hvilken som helst UGC-platform, selv som synkroniseret med din egen produktion. Hvis du bliver opmærksom på, at en tredjepart hævder ejerskabsinteresser i enhver musik, accepterer du straks at underrette Shutterstock om hvert sådant krav.
 6. Hvis du integrerer musikken i en form for produktion, hvor ophavsretsangivelse er sædvane, skal du angive de væsentlige informationer på følgende måde:

  "'[Music Title]' udført af [Artist], brugt under licens fra Shutterstock"

DEL III – GARANTIER OG ERKLÆRINGER

 1. Shutterstock garanterer og erklærer, at:
  1. Shutterstocks bidragsydere har givet Shutterstock alle nødvendige rettigheder i og til indhold til at tildele de rettigheder, der er angivet i Del I eller Del II, som det er relevant.

  2. Video og billeder i oprindelig uændret form, som anvendes i fuld overensstemmelse med disse servicevilkår og gældende lov, ikke vil: i) krænke ophavsretten, varemærker eller andre immaterielle rettigheder; ii) overtræde nogen tredjemands rettigheder angående fortrolighed eller offentliggørelse; iii) overtræde amerikanske love, bestemmelser, forordninger eller regulativer eller iv) være ærekrænkende, injurierende, pornografisk eller obskønt.

  3. Redaktionelt indhold, i uændret format og brugt i overensstemmelse med disse servicevilkår og gældende love, krænker ikke tredjeparts ophavsrettigheder, underforstået at den ovenstående garanti ikke gælder elementer, der vises i det redaktionelle indhold.

 2. Mens Shutterstock gør en kommercielt rimelig indsats for at sikre nøjagtigheden af ​​søgeord og beskrivelser samt integriteten af ​​visuelt indhold, der er betegnet til ”redaktionel brug”, SÅ GIVER SHUTTERSTOCK INGEN GARANTIER OG/ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE: I) NØGLEORD, TITLER ELLER BESKRIVELSER ELLER II) LYD I VIDEOER. For klarheds skyld vil Shutterstock ikke kompensere eller have noget ansvar for eventuelle krav, som måtte følge af unøjagtige nøgleord, titler eller beskrivelser, enhver lyd i videomateriale.
 3. SHUTTERSTOCK FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER UD OVER DEM, SOM ER UDTRYKKELIGT GIVET I DETTE AFSNIT MED TITLEN ”GARANTIER OG ERKLÆRINGER”.

DEL IV – SKADESLØSHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR

 1. Underlagt betingelserne heri og forudsat, at du ikke har handlet i strid med nogen af betingelserne i denne eller andre aftaler med Shutterstock, vil Shutterstock forsvare, kompensere dig og holde dig skadesløs op til den gældende "erstatningsgrænse", som er angivet nedenfor. En sådan erstatning er udelukkende begrænset til kundens direkte tab, der skyldes tredjeparts krav, som direkte kan henføres til Shutterstocks misligholdelse af de udtrykkelige garantier og erklæringer i Del III heri, sammen med tilhørende udgifter (herunder rimelige advokatsalærer). Erstatning er betinget af, at du sender en skriftlig meddelelse til Shutterstock om sådanne erstatningskrav eller om overhængende erstatningskrav senest fem (5) hverdage fra den dato, du har fået kendskab til eller med rimelighed burde have fået kendskab til sådanne erstatningskrav eller overhængende erstatningskrav. En sådan meddelelse skal indeholde alle oplysninger om kravet, som du kender til (f.eks. brugen af det pågældende indhold, navn og kontaktoplysninger på personen og/eller virksomheden, som indbringer kravet, samt kopier af enhver korrespondance modtaget og/eller sendt i forbindelse med kravet). Meddelelsen skal sendes som e-mail eller faxes til Shutterstock via legal-notices@shutterstock.com med en papirkopi til Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, USA, Attention: General Counsel, via anbefalet brev med anmodning om returkvittering eller ii) med kurer, hvor modtagerens underskrift er påkrævet. Shutterstock har ret til at overtage håndtering, afvikling eller forsvar af krav eller tvister i forbindelse med dette erstatningskrav. Du accepterer at samarbejde med Shutterstock i forsvaret af et sådant krav og har ret til at deltage i enhver tvist for egen regning. Du accepterer, at Shutterstock ikke er ansvarlig for eventuelle advokatsalærer og/eller andre omkostninger, der er afholdt af dig eller på dine vegne, før Shutterstock har haft rimelig mulighed for at analysere et sådant kravs gyldighed.
 2. Shutterstock er ikke ansvarlig for eventuelle skader, omkostninger eller tab som følge af ændringer i det indhold eller som følge af den kontekst, hvori du bruger det indhold.
 3. Ansvarsbegrænsning: Shutterstocks samlede maksimale forpligtelse og erstatningsansvar (”erstatningsgrænse”) i forbindelse med hver enkelt kunde:
  1. Standardbilledlicenser i en værdi af 10.000 USD.

  2. Udvidede billedlicenser i en værdi af 250.000 USD.

  3. Licenser for videobrug i en værdi af 10.000 USD.

  4. Musiklicenser i en værdi af 25.000 USD.

  5. Standard eller Udvidet musiklicens i en værdi af 10.000 USD.

  Hvis du har spørgsmål om ovennævnte, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice)

 4. Du indvilliger i at kompensere Shutterstock og holde Shutterstock, Shutterstocks bestyrelsesmedlemmer, ansatte, medarbejdere, aktionærer, direktører, ledere, medlemmer og leverandører skadesløse for skader eller ansvar af enhver art, som måtte følge af brug af visuelt indhold, der ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse servicevilkår. Du accepterer desuden at friholde Shutterstock for alle omkostninger og udgifter, som Shutterstock pådrager sig i tilfælde af, at du overtræder nogen af ​​vilkårene i denne aftale eller enhver anden aftale med Shutterstock.

DEL V – YDERLIGERE VILKÅR

 1. Shutterstock vil på ingen måde være forpligtet til tilbagebetalinger, medmindre dette skulle være krævet af loven. Ingen gebyrer kan refunderes, selvom dit abonnement afsluttes inden udløbet. Du bemyndiger Shutterstock til at opkræve det fulde abonnementsgebyr for varigheden af den løbetid, der blev aftalt på købstidspunktet. I tilfælde af, at Shutterstock vurderer, at du er berettiget til en tilbagebetaling af hele eller en del af de betalte gebyrer, vil en sådan tilbagebetaling kun ske til den betalingsmetode, hvormed du oprindeligt udførte dit køb. Hvis du er bosat i EU, og du annullerer din konto inden for fjorten (14) dage, efter du har foretaget en betaling til Shutterstock, vil Shutterstock, forudsat at du ikke har downloadet en licens til eventuelt visuelt indhold, refundere din betaling i forbindelse med den annullerede konto. Hvis du vil annullere din konto, skal du kontakte kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail: Kundeservice).
 2. Efter udløbet af dit abonnement vil et sådan abonnement automatisk blive fornyet i overensstemmelse med de betingelser, der var gyldige, da du købte dit oprindelige abonnement. Du kan deaktivere automatisk fornyelse til enhver tid inden fornyelse ved at gå til dine kontoindstillinger. Du giver udtrykkeligt Shutterstock ret til at fakturere dig for hver fornyelse, indtil du rettidigt deaktiverer automatisk fornyelse.
 3. Hvis Shutterstock er forpligtet til at opkræve indirekte skatter og/eller transaktionsafgifter (såsom moms, merværdiafgift, skat på varer og tjenesteydelser, et al) i henhold til lovgivningen i din stat eller dit bopælsland, er du ansvarlig for betaling af en sådan indirekte skat/moms. Hvor Shutterstock eller du er forpligtet til at opkræve direkte eller indirekte skatter/moms, kan du blive pålagt selv at indberette skatten i henhold til gældende lovgivning i dit bopælsland.
 4. "Må ikke overføres" som anvendt her betyder, at medmindre det udtrykkeligt er nævnt i disse servicevilkår, må du ikke sælge, udleje, indlæse, give, give i underlicens eller på anden måde overføre indhold eller retten til at anvende indhold til andre. Du må dog foretage en engangsoverførsel af indhold til en tredjepart til det ene formål at få en sådan tredjepart til at trykke og/eller fremstille dine varer og inkorporere indhold, der er underlagt betingelserne og vilkårene heri. Hvis du bliver opmærksom på, at en hjemmeside for et socialt medie bruger indhold på en måde, der overskrider din licens herunder, indvilliger du i at fjerne alle afledte værker, der inkorporerer indhold fra sådanne sociale medier, og straks meddele Shutterstock om hver hændelse med brug på disse sociale medier. Du indvilliger i at tage alle kommercielt rimelige skridt for at forhindre tredjepart i at kopiere indhold. Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret kopiering af indhold, bedes du give os besked herom ved at sende en e-mail til support@shutterstock.com.
 5. Efter meddelelse fra Shutterstock, eller hvis du opdager, at indhold er genstand for en overtrædelse, der trues med, eller en faktisk overtrædelse eller krænkelse af en anden ret eller ethvert andet krav, som Shutterstock kan være ansvarlig for, eller hvis Shutterstock fjerner noget indhold på grund af mistanke om en forretningsmæssig risiko efter Shutterstocks rimelige skøn, og giver dig besked om en sådan fjernelse, skal du fjerne indholdet fra dine computersystemer og lagerenheder (elektroniske eller fysiske) og, hvis det er muligt, ophæve enhver fremtidig brug af det fjernede indhold for egen regning. Shutterstock skal give dig sammenligneligt indhold (sammenligneligheden bestemmes af Shutterstock i sin rimelige kommercielle bedømmelse) gratis, men i henhold til vilkårene og betingelserne i disse servicevilkår.
 6. Hvis du bruger indhold som en del af et arbejdsrelateret produkt skabt til eller leveret til en klient eller en kunde, skal du afsløre identiteten af ​​disse klienter eller kunder til Shutterstock på Shutterstocks rimelige anmodning herom.
 7. Voldgift.
  1. Enhver uenighed eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med disse servicevilkår, eller brud herpå, skal afgøres ved bindende, individuel voldgift (ikke gruppe) administreret under Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association eller Det Internationale Center for Konfliktløsning, og det træder i kraft på datoen for påbegyndelsen af ​​voldgiftssagen, i stedet for i retten, og dommen om tildeling afsagt af voldgiftsmanden kan indbringes for enhver domstol med kompetence hertil, eller som har jurisdiktion over den pågældende part eller dens aktiver. Voldgiften skal finde sted i staten og amtet New York i USA. Voldgift skal finde sted på engelsk. Parterne skal blive enige om én voldgiftsmand. Hver part bærer sine egne omkostninger i voldgiften. Begge parter accepterer, at følgende krav er undtagelser for voldgiftsaftalen og føres som retssager ved en domstol med kompetent jurisdiktion: (i) alle krav relateret til faktisk eller trussel om overtrædelse, misbrug eller krænkelse af en parts ophavsret, varemærker, handelshemmeligheder, patenter eller andre intellektuelle ejendomsrettigheders; (ii) krav om påbud baseret på presserende forhold (f.eks. umiddelbar fare eller forebyggelse af kriminalitet, hacking, cyberangreb) (iii) krav, som opstår som følge af kundens påståede manglende betaling af forfaldne beløb til Shutterstock. Denne voldgiftsbestemmelse er gældende efter udløb af nærværende servicevilkår.

  2. DU OG SHUTTERSTOCK ER ENIGE OM, AT HVER PART KUN KAN BRINGE ET KRAV/ET SØGSMÅL MOD DEN ANDEN PART I DENNES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM EN SAGSØGER ELLER ET GRUPPEMEDLEM I NOGET HÆVDET GRUPPESØGSMÅL ELLER SØGSMÅL VIA REPRÆSENTANT. Medmindre både du og Shutterstock er enige, kan ingen mægler eller dommer sammenlægge mere end et krav fra én person eller på anden måde råde over nogen form for gruppe- eller repræsentantsag. Dommeren kan kun beordre skadesløsholdelse til fordel for den part, der søger skadesløsholdelse og kun i den udstrækning, det er nødvendigt for at afhjælpe i den udstrækning, dette er en del af partens individuelle krav. Du og Shutterstock accepterer og indvilliger i, at begge frasiger sig retten til en retssag med nævninge i forbindelse med alle uoverensstemmelser, der kan afgøres ved voldgift i denne servicevilkåraftale.

  3. Hvis en domstol afgør, at gældende lov umuliggør håndhævelse af nogen af begrænsningerne i denne Del V, Afsnit 7, i forhold til et aktuelt krav om erstatning, så skal kravet (og kun dette krav) adskilles fra i voldgiften og kan dermed indbringes for retten.

 8. Ingen af parterne må overdrage nærværende aftale uden forudgående skriftlig godkendelse fra den anden part, med undtagelse af, at Shutterstock må overdrage aftalen til et datterselskab, en tilknyttet virksomhed inden for Shutterstock-gruppen af virksomheder, en enhed, som er resultatet af en fusion eller anden reorganisering, som omfatter Shutterstock, eller en enhed, som opkøber alle eller næsten alle Shutterstocks aktiver eller hele eller næsten hele Shutterstocks aktiekapital.
 9. Disse servicevilkår gælder hverken til ulempe eller til fordel for en af parterne, men snarere i overensstemmelse med deres rimelige sproglige betydning. Disse servicevilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York, som udtrykt i Afsnit 5.24, uden hensyn til deres konflikt med retsprincipper.
 10. Hvis du indgår i disse servicevilkår på vegne af din arbejdsgiver eller en anden enhed, erklærer og garanterer du, at du har den fulde ret og myndighed til at gøre dette. I tilfælde af at du ikke har en sådan myndighed, accepterer du, at du vil være personligt ansvarlig over for Shutterstock for eventuelle overtrædelser af bestemmelserne i disse servicevilkår. Du giver hermed Shutterstock en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, begrænset licens til at bruge dine varemærker i Shutterstocks reklamemateriale, herunder en offentlig kundeliste. Shutterstocks brug af dine varemærker skal til enhver tid være i overensstemmelse med dine tidsgældende varemærkepolitikker, der stilles til rådighed for Shutterstock, og skal til enhver tid træde i kraft til din fordel. Shutterstock accepterer endvidere, at det vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at afslutte en bestemt brug af dit varemærke senest tredive (30) dage fra datoen for modtagelse hos Shutterstock af din e-mail til legal-notices@shutterstock.com.
 11. Antallet af downloads af indhold, du har til rådighed, bestemmes af det produkt, du køber. I forbindelse med disse servicevilkår defineres en dag som fireogtyve (24) timer, der begynder på det tidspunkt, du foretager dit køb. En måned er defineret som tredive (30) på hinanden følgende dage, der begynder på den dato, du køber dit produkt, og slutter på den dato, som er den tidligste af (i) den samme dato som dit køb i den følgende måned eller (ii) den sidste dag i den følgende måned. Hvis du f.eks. køber et månedsabonnement d. 5. marts, vil det blive fornyet d. 5. april. Hvis du køber et månedsabonnement d. 31. august, vil dit abonnement blive fornyet d. 30 september.
 12. Medmindre andet er angivet på kuponen, vil enhver kuponrabatkode kun blive anvendt ved den første betaling, der bliver udført i forbindelse med et sådan køb.
 13. Hvis et enkelt af disse servicevilkår bestemmes at være ugyldigt eller uden retskraft af en retlig myndighed eller et tilsynsorgan i en kompetent jurisdiktion, vil en sådan konklusion udelukkende være begrænset til en sådan ugyldig del, der er uden retskraft, uden at påvirke de resterende dele af sådanne individuelle vilkår eller enhver anden del af servicevilkårene, således at disse vilkår i øvrigt skal forblive fuldt gældende.
 14. Du accepterer udtrykkeligt, at al feedback til dig fra Shutterstock eller Shutterstocks repræsentanter angående spørgsmål, som du måtte have i forbindelse med nærværende servicevilkår eller din brug af licenseret indhold, udelukkende er beregnet til fortolkning af disse servicevilkår og ikke udgår nogen form for juridisk rådgivning. Shutterstock kan ikke yde dig juridisk rådgivning og fraskriver sig udtrykkeligt enhver form for ansvar i forbindelse med feedback fra Shutterstock eller Shutterstocks repræsentanter.
 15. Det er udtrykkeligt forstået og accepteret, at disse servicevilkår indgås udelukkende til gensidig fordel for parterne heri, og at der ikke er fordele, rettigheder, pligter eller forpligtelser beregnet for tredjeparter i disse servicevilkår.
 16. Ud over Shutterstocks øvrige rettigheder, hvad angår lovmæssige rettigheder og/eller ejendom, har Shutterstock ret til at opsige din konto uden yderligere varsel, i tilfælde af at du bryder nogen af ​​vilkårene i denne eller en anden aftale med Shutterstock. Shutterstock er under ingen omstændigheder forpligtet til at refundere eventuelle gebyrer, der måtte være blevet betalt af dig, i tilfælde af at din konto opsiges på grund af kontraktbrud.
 17. Ud over hvad der udtrykkeligt er fremsat i den gældende licens og dennes garantiafsnit, yder Shutterstock ikke nogen rettigheder eller yderligere garantier. Shutterstock har kun model- eller ejendomsudgivelser, hvor det udtrykkeligt er angivet på Shutterstocks hjemmeside.
 18. Shutterstocks erstatningsansvar under en individuel licens, købt herunder, skal ikke overstige den ”erstatningsgrænse”, der gælder for licensen på det tidspunkt, hvor kunden havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kravet, og er uafhængigt af antallet af gange, som det pågældende indhold er licenseret til eller anvendt af dig.
 19. Undtagen som specifikt angivet i Del IV heri, kan Shutterstocks samlede erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart, der måtte rejse krav via dig, forårsaget af eller i forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge Shutterstocks hjemmesider og/eller indhold indeholdt derpå (uanset om det er som følge af aftalebrud, skadegørende handling eller andet), ikke overstige det pengebeløb, som Shutterstock faktisk har modtaget fra dig for den pågældende licens til visuelt indhold.
 20. Hverken Shutterstock eller nogen af ​​dets direktører, ansatte, chefer, medlemmer, aktionærer, direktører eller leverandører kan være erstatningsansvarlige over for dig eller andre personer eller enheder for generelle, straffende, specielle, indirekte eller tilfældige skader, følgeskader, tabt fortjeneste eller andre skader, omkostninger eller tab, der måtte være forårsaget af din brug af visuelt indhold, Shutterstocks misligholdelse af denne aftale eller på anden vis, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, også selv om Shutterstock måtte være blevet underrettet om risikoen for sådanne skader, omkostninger eller tab.
 21. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Del III, leveres alt indhold ”som det er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller implicit, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garanti for, at der ikke foreligger krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Noget indhold kan indeholde elementer, der kræver yderligere tilladelse, hvis indholdet bliver ændret eller brugt i en bestemt kontekst. Hvis du foretager en sådan ændring eller bruger indhold i en sådan kontekst, er du eneansvarlig for at skaffe alle yderligere tilladelser, der er påkrævet.
 22. Shutterstock garanterer ikke, at det visuelle indhold, Shutterstocks hjemmesider eller andre materialer vil opfylde dine krav, eller at brugen vil være uafbrudt eller fejlfri. Hele risikoen med hensyn til kvalitet, ydeevne og brug af indhold er udelukkende din egen.
 23. I tilfælde af, at du bruger svigagtige kreditkortoplysninger til at oprette en konto eller på anden måde deltager i en kriminel aktivitet, der skader Shutterstock, vil Shutterstock straks anmelde dette til www.ic3.gov, der er et klagecenter for internetkriminalitet og et partnerskab mellem FBI (Federal Bureau of Investigation) og det nationale center for økonomisk kriminalitet.
 24. Shutterstock som kontraherende part og gældende lov. Abonnementer og køb, der er påbegyndt før 15. marts 2021, er under kontrakt med Shutterstock, Inc., herunder alle efterfølgende ratebetalinger og automatisk fornyelser, indtil det annulleres. For nye abonnementer og køb, der er påbegyndt startende fra 15. marts 2021, er dit bopælsland det samme som din faktureringsadresse, således som denne er leveret af dig til Shutterstock i forbindelse med din konto.
  Dit bopælslandShutterstock som kontraherende part, herefter »Shutterstock«Gældende lovVoldgiftsbeliggenhed
  USA, Canada, Indien, Brasilien

  Shutterstock, Inc.

  350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA.

  New YorkNew York County, New York
  Resten af verden

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Irland.

  IrlandDublin, Irland

IKRAFTTRÆDELSESDATO: 15. marts 2021