De nuværende servicevilkår er angivet nedenfor. For at se tidligere versioner af servicevilkårene, klik her.
Denne danske tekst er udelukkende en oversættelse, som skal lette forståelsen af indholdet og er ikke et juridisk bindende dokument. Der henvises til den originale engelske tekst.Ved at downloade et billede fra Shutterstocks website accepterer du at være underlagt de vilkår og betingelser, der er anført i den engelske version af Terms of Service.
SHUTTERSTOCK
Servicevilkår
Shutterstock licensaftale(r)

Kære Shutterstock-kunde:

Følgende servicevilkår er en juridisk aftale mellem dig, arbejdsgiveren eller en anden enhed på hvis vegne du indgår denne aftale (“du” eller “kunde”) og Shutterstock (som et sådan vilkår er defineret i understående afsnit 22) og definerer rettigheder og ansvar for ethvert indhold, som du får licens på. Ved at indgå disse servicevilkår bekræfter du, at dit bopælsland er det samme som landet for din faktureringsadresse.

Læs venligst disse servicevilkår igen, når du køber licenser til indhold. Shutterstock forbeholder sig ret til at ændre disse servicevilkår til enhver tid og efter eget skøn. Inden sådanne ændringer træder i kraft, vil Shutterstock foretage alle rimelige tiltag for at underrette dig om enhver sådan ændring. En sådan underretning kan foregå via e-mail til den e-mailadresse, der er gemt i din Shutterstock-konto, et opslag på denne side eller din loginside og/eller på anden måde. Ændringer til disse servicevilkår vil kun gælde fremtidige køb (inklusive enhver automatisk fornyelse). Ved at få licens på indhold efter enhver sådan ændring indvilliger du i at være bundet af de ændrede servicevilkår.

DETTE ER EN ENKELTLICENS, DER GIVER EN FYSISK PERSON LICENS TIL AT DOWNLOADE OG BRUGE INDHOLD. MEDMINDRE DU OPGRADERER TIL EN KONTO FOR TEAMABONNEMENT ELLER PREMIER-PLATFORM MÅ INGEN ANDRE PERSONER (INKLUSIVE MEDARBEJDERE, KOLLEGAER ELLER UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER) TILGÅ DIN KONTO ELLER BRUGE INDHOLD, DER ER LICENSERET VIA DIN KONTO.

HVIS DU KØBER ET TEAM-ABONNEMENT, ER RETTEN TIL AT LICENSERE, DOWNLOADE OG BRUGE INDHOLD BEGRÆNSET TIL DET ANTAL BRUGERE, SOM ER TILLADT AF DET PÅGÆLDENDE TEAM-ABONNEMENT. SHUTTERSTOCKS PREMIER-PLATFORM GIVER ADGANGS- OG BRUGSRETTIGHEDER TIL ET UBEGRÆNSET ANTAL BRUGERE OG ANDRE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

Hvis du har brug for adgangs- og brugsrettigheder til mere end et individ, bedes du kontakte kundeservice (telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail:  kundeservice eller vores Premier-team). Det vil sige, at hvis en bruger handler i rollen som en medarbejder, vil arbejdsgiveren være den gældende licensindehaver.

 • Indhold” betyder alt indhold tilgængeligt for licens på Shutterstocks websted, herunder billeder, videoer og musik (som defineret nedenfor).

 • Video” betyder alle bevægelige billeder, animationer, film, videoer eller andre lydbaserede/visuelle fremstillinger, undtagen stillbilleder, optaget i ethvert format.

 • Billede(r)” betyder fotografier, vektorer, tegninger, grafiske billeder og lignende.

 • Musik” betyder musikalske kompositioner, masteroptagelser og andre optagelser, der indeholder lyde eller en række lyde i alle formater, der er kendt nu og som bliver udviklet herefter.

 • Visuelt indhold” refererer kollektivt til billeder og videoer.

DEL I LICENSER FOR VISUELT INDHOLD
 1. Shutterstock giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til i al evighed at bruge, ændre (med undtagelse som udtrykkeligt angivet som ikke tilladt heri) og gengive visuelt indhold, som udtrykkeligt tilladt i den gældende licens og i henhold til de begrænsninger, der er angivet heri:

  1. BILLEDLICENSER

   1. EN STANDARD BILLEDLICENS giver dig ret til at bruge billeder:

    1. Som en digital reproduktion, herunder på hjemmesider, i online-annoncering, på sociale medier, i mobile reklamer, mobile ”apps”, software, e-kort, e-publikationer (e-bøger, e-magasiner, blogs etc.), e-mail-markedsføring og i online-medier (herunder videodelingstjenester såsom YouTube, Dailymotion, Vimeo osv., med forbehold for de budgetmæssige begrænsninger fremsat i underafsnit I.a.i.4 nedenfor);

    2. Trykt i fysisk form som en del af produktets emballage og mærkning, brevpapir og visitkort, reklame på salgsstedet, udendørs reklameskilte, cd- og dvd-omslag, eller i reklamer og kopier af fysiske medier, herunder magasiner, aviser og bøger forudsat, at et billede ikke gengives mere end 500.000 gange samlet set;

    3. Som del af en reklamekampagne ”Uden for hjemmet”, forudsat at den tiltænkte målgruppe for en sådan kampagne samlet er på mindre end 500.000 aftryk.

    4. Indarbejdet i film, video, tv-serier, reklame eller andre audiovisuelle-produktioner til distribution i et medie kendt nu eller herefter udtænkt uden hensyn til målgruppestørrelse, forudsat budgettet til en sådan produktion ikke overstiger 10.000 USD;

    5. Kun til egen personlig og ikke-kommerciel brug (ikke til videresalg, download, distribuering eller nogen anden kommerciel brug).

   2. En UDVIDET BILLEDLICENS giver dig ret til at bruge billeder (disse rettigheder er i tillæg til 1-5 herover og eksklusive til Udvidet billedlicens):

    1. På en eller anden måde, som er tilladt i henhold til en standard billedlicens, uden nogen begrænsning af antallet af reproduktioner, aftryk eller budget;

    2. Integreret i merchandise til salg eller markedsføringsdistribution (samlet kaldet for ”merchandise”), herunder, men uden begrænsning, til tekstiler, kunst, magneter, vægkunst, kalendere, legetøj, kontorartikler, lykønskningskort og andre fysiske reproduktioner til salg eller distribution, forudsat at sådan merchandise har væsentlige kreative eller funktionelle elementer ud over billedet/billederne.

    3. Til vægkunst (og uden at kræve yderligere kreative eller funktionelle elementer) til dekorative formål i kommercielle rum, som ejes af dig eller din kunde, og ikke til salg.

    4. Indarbejdet som elementer i digitale skabeloner til salg eller distribution.

   3. Hvis standard eller udvidede billedlicenser ikke giver de rettigheder, du har brug for, bedes du kontakte kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail:  kundeservice).

  2. VIDEOLICENSER

   • EN LICENS TIL VIDEOBRUG giver dig ret til at bruge videomaterialet:

    1. i multimedieproduktioner, der bliver vist på eller distribueret via internettet, sociale medier, ved brug af såkaldte apps eller på anden vis omdelt i overensstemmelse hermed (se restriktioner for distributionsbegrænsninger), hvis publikum for sådan produktion ikke overstiger 500.000;

    2. i forbindelse med live forestillinger, hvis publikum for en sådan forestilling ikke overstiger 500.000 personer;

    3. på hjemmesider.

    Hvis licensen for brug af video ikke giver de rettigheder, du har brug for, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail:  kundeservice).

   • EN VIDEO COMP-LICENS giver dig ret til anvendelse af de vandmærkemarkerede videoklip i lav opløsning som frieksemplar (”Comp-video”) og kun til test, som prøve, frieksemplar eller som evalueringsmateriale i kladdeform. Video Comp-licenser giver dig ikke tilladelse til at vise eller distribuere videomateriale til offentligheden eller som integreret i endelige materialer. Comp-videoer kan redigeres, men du må ikke fjerne eller ændre Shutterstock-vandmærket. Comp-video er til rådighed til at licensere under video comp-licensen på det tidspunkt, den bliver downloadet som comp-video, men Shutterstock giver ingen garantier og er ikke forpligtet til at sikre, at comp-video vil være tilgængelig for licens på noget senere tidspunkt.

 2. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF VISUELT INDHOLD

  DU MÅ IKKE:

  1. Bruge visuelt indhold på en anden måde end som udtrykkeligt angivet af den licens, du har købt i forbindelse med et sådant visuelt indhold.

  2. Portrættere en person, der er afbildet i det visuelle indhold (en ”Model”) på en måde, som en fornuftig person ville finde stødende, herunder men ikke begrænset til at afbilde en model: a) i forbindelse med pornografi, ”voksenvideoer”, voksenunderholdning, escort-tjenester, dating-tjenester eller lignende; b) i forbindelse med reklame eller markedsføring af tobaksvarer; c) i en politisk sammenhæng, f.eks. reklame eller anbefaling af et parti, en kandidat eller en folkevalgt eller i forbindelse med en politik eller et synspunkt; d) som lider af eller medicineres for en fysisk eller psykisk lidelse eller e) i forbindelse med udøvelse af umoralske eller kriminelle aktiviteter.

  3. Bruge visuelt indhold i en pornografisk, æreskrænkende, eller vildledende kontekst eller på en måde, der kunne anses som injurierende, obskøn eller ulovlig.

  4. Ændre visuelt indhold, der er mærket “kun til redaktionel brug”, på en måde, der ændrer indholdet af, hvad der bliver vist.

  5. Bruge visuelt indhold mærket ”kun til redaktionel brug” i kommercielt øjemed.

  6. Videresælge,​ omfordele,​ skabe adgang til,​ dele eller overføre visuelt indhold, medmindre det udtrykkeligt fremgår heri. For eksempel og ikke begrænset til ovenstående forbydes det at vise indhold som et eller som del af et ”galleri”, hvorigennem tredjeparter kan søge efter og vælge fra sådant indhold.

  7. Bruge visuelt indhold på en sådan måde,​ at det krænker tredjeparts varemærke eller intellektuelle ejendom, eller forårsager påstået vildledende markedsføring eller illoyal konkurrence.

  8. Bruge visuelt indhold (helt eller delvist) som et varemærke, servicemærke, logo eller anden angivelse af oprindelse, eller som en del heraf.

  9. Fejlagtigt repræsentere, udtrykkeligt eller med rimelighed hentyde, at visuelt indhold blev skabt af dig eller en anden person end indehaveren af ​​ophavsretten til det pågældende visuelle indhold.

  BEGRÆNSNINGER SPECIFIKKE TIL VIDEOER

  1. Du må ikke bruge videoer i multimedieproduktioner, der bliver distribueret via udsendelse, kabeludbydere, OOT-videotjenester (dvs. Netflix, Hulu, Amazon) eller i biografer.

  2. Du må ikke bruge stillbilleder, der er taget fra videoer, bortset fra i forbindelse med kontekstbaseret marketing, kampagner og reklame for dine afledte værker, der indeholder video.

 3. KREDIT- OG OPHAVSRETSMEDDELELSER

  1. Brugen af visuelt indhold i forbindelse med nyhedsrapportering, kommentarer, udgivelser eller anden ”redaktionel” kontekst skal ledsages af en relevant kildeangivelse til Shutterstocks bidragsyder og Shutterstock i generelt følgende form:

   ”Navn på kunstner/Shutterstock.com”

  2. Hvis og hvor det er kommercielt rimeligt, skal brugen af ​​visuelt indhold til merchandise eller en audiovisuel-produktion ledsages af en kildeangivelse til Shutterstock i væsentlig følgende form:

   ”Billede(r) eller video (som relevant), anvendt under licens fra Shutterstock.com”

  3. Kredittilskrivninger er ikke påkrævet i forbindelse med anden brug af billederne, medmindre der gives kredittilskrivning for andet materiale, der vises i forbindelse med samme anvendelse.

  4. I alle tilfælde skal kildeangivelsen og tilskrivningen være af en sådan størrelse, farve og iøjnefaldenhed, at den er tydelig og letlæselig med det blotte øje.

DEL II MUSIKLICENSER
 1. ”Produktion” betyder alle versioner af et enkelt audiovisuelt projekt eller alle versioner af et enkelt lydprojekt, hvor musik er synkroniseret til fortælling i forbindelse med en podcast-episode, radiodokumentar, radioannonce eller anden lignende lydproduktion.

 2. MUSIKLICENSER

  Shutterstock giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at synkronisere musik i en produktion i henhold til den licens, du køber (blandt de to licenstyper, der er angivet nedenfor) og underlagt begrænsningerne i afsnit II.3 heraf:

  1. STANDARDMUSIKLICENS: En standardmusiklicens giver dig den ikke-eksklusive ret til at synkronisere musik i en produktion (og i in-context trailere og reklamekampagner hertil), distribueret via webbaserede visningsplatforme eller brugt i ikke-webbaserede ”industrielle” kontekster, som omfatter messer, konferencer, corporate events, intern virksomhedsbrug og salgssted.

  2. UDVIDET MUSIKLICENS: En udvidet musiklicens giver dig den ikke-eksklusive ret til at synkronisere musik i en produktion (og in-context trailere og kampagner hertil) udelukkende underlagt begrænsningerne i afsnit II.3 heri.

  3. COMP-MUSIKLICENS: En comp-musiklicens giver dig ret til at synkronisere vandmærket musik udelukkende i test-, prøve-, comp- eller rough cut-evalueringsmaterialer relateret til en produktion. En comp-musiklicens forbyder udtrykkeligt at distribuere musik til offentligheden i enhver form eller inkorporere musik i alle færdige materialer. Du må under ingen omstændigheder fjerne eller ændre Shutterstock-vandmærket fra musikken.

 3. RESTRIKTIONER FOR BRUGEN AF ​​MUSIK.

  DU MÅ IKKE:

  1. Underlicensere, gensælge, udleje, udlåne, tildele, forære eller på anden måde overføre eller distribuere musikken eller retten til at bruge musikken separat og produktionen, hvor (ifølge din licens) den er legemliggjort, til tredjepart;

  2. Videresælge, omfordele, give adgang til, dele eller overføre musik, medmindre det specifikt er angivet heri;

  3. Fremstille, distribuere, sælge eller på anden måde udnytte ”optegnelser”, cd'er, mp3'er eller andre lydprodukter, der udelukkende indeholder lyd, som indeholder musik, bortset fra en lydproduktion. Produktionen er udtrykkeligt beskrevet i definitionen af ​​”Produktion” ovenfor. I dette afsnit forstås ved ”optegnelser” alle former for gengivelser, hvad enten de nu er kendt eller herefter udtænkt, fremstillet eller distribueret primært til hjemmebrug, skolebrug eller jukeboksbrug, idet der alene er tale om lyd (undtagen synkroniseret materiale);

  4. Bruge musikken i forbindelse med andet materiale, der er pornografisk, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, umoralsk, ulovligt eller som ellers krænker nogen eller flere tredjeparters rettighed(er);

  5. Overtræde eksportlove, restriktioner eller bestemmelser ved forsendelse, overførsel eller eksport af musik til ethvert land i strid med eksportlovgivning, restriktioner eller reguleringer;

  6. Bruge, sælge, underlicensere, reproducere, distribuere, vise, inkorporere eller på anden måde gøre musikken helt eller delvist tilgængelig som eller som en del af produktionsbibliotekets indhold eller downloadbare filer eller medtage musik eller et afledt værk, der indeholder musikken i ethvert andet lagerprodukt, bibliotek eller enhver anden samling;

  7. Producere et remix, mashup eller på anden vis ændre musikken, bortset fra at du kan deltage i grundlæggende redigering af musikken (f.eks. indstilling af start/stop-tider, bestemmelse af fade-in-/fade-out-tider osv.) i forbindelse med udøvelsen af licensen, som er udstedt i henhold til denne aftale;

  8. Bruge musikken i en lydproduktion, hvor musikken er det primære indhold.

 4. Bortset fra den musik, der er betegnet ”PRO-fri”, skal du, i tilfælde af at der kræves offentlige publiceringslicenser i forbindelse med din brug af den musik, der er autoriseret under disse servicevilkår, være ansvarlig for at opnå sådanne licenser for egen regning. Uanset hvad der i modsat fald står i disse servicevilkår: a) hvis lovgivningen i en hvilken som helst jurisdiktion kræver, at licenser indhentes fra indsamlingsselskaber eller lignende enheder for eller i tilfælde af overtrædelse eller krænkelse af tredjepartsrettigheder i forbindelse med aktiviteter, der ellers er godkendt i henhold til disse servicevilkår, skal du være ansvarlig for at opnå og betale for sådanne licenser for egen regning, og (b) denne aftale omfatter ikke såkaldte ”moralske rettigheder” eller lignende rettigheder. Du vil indsende komplette og præcise ”cue sheets” med de relevante Performing Rights Organization(s) og fremlægge en kopi af hvert sådant cue sheet til Shutterstock via e-mail til cuesheets@shutterstock.com. Denne forpligtelse gælder for al musik bortset fra musik betegnet som ”PRO-fri”. Denne forpligtelse gælder for al musik bortset fra musik betegnet som ”PRO-fri”.

 5. Du må udgive produktioner, der indeholder musikken på tredjeparters ”brugergenererede” indholdsdistributionsplatforme (f.eks. YouTube) (hver en ”UGC-platform”). Du må ikke gøre krav på ejerskab af musikken eller på anden måde registrere nogen musik med en hvilken som helst UGC-platform, selv som synkroniseret med din egen produktion. Hvis du bliver opmærksom på, at en tredjepart hævder ejerskabsinteresser i enhver musik, accepterer du straks at underrette Shutterstock om hvert sådant krav.

 6. Hvis du integrerer musikken i en form for produktion, hvor ophavsretsangivelse er sædvane, skal du angive de væsentlige informationer på følgende måde:

  “‘[Music Title]’ udført af [Artist], brugt under licens fra Shutterstock”

DEL III – GARANTIER OG ERKLÆRINGER
 1. Shutterstock garanterer og erklærer, at:

  1. Shutterstocks bidragsydere har givet Shutterstock alle nødvendige rettigheder i og til indhold til at tildele de rettigheder, der er angivet i del I eller del II, som det er relevant.

  2. Visuelt indhold i sin oprindelige uændrede form, som anvendes i fuld overensstemmelse med disse servicevilkår og gældende lov, ikke vil: i) krænke ophavsretten, varemærker eller andre immaterielle rettigheder; ii) overtræde nogen tredjemands rettigheder angående fortrolighed eller offentliggørelse; iii) overtræde amerikanske love, bestemmelser, forordninger eller regulativer eller iv) være ærekrænkende, injurierende, pornografisk eller obskønt.

 2. Mens Shutterstock gør en kommercielt rimelig indsats for at sikre nøjagtigheden af ​​søgeord og beskrivelser samt integriteten af ​​visuelt indhold, der er betegnet til ”redaktionel brug”, SÅ GIVER SHUTTERSTOCK INGEN GARANTIER OG/ELLER REPRÆSENTATIONER VEDRØRENDE: I) SØGEORD, TITLER ELLER BESKRIVELSER; II) AUDIO I VIDEOMATERIALE; ELLER III) VISUELT INDHOLD, DER ER BETEGNET SOM ”KUN TIL REDAKTIONEL BRUG”. For klarheds skyld vil Shutterstock ikke kompensere eller have noget ansvar for eventuelle krav, som måtte følge af unøjagtige søgeord, titler eller beskrivelser, lyd i videomateriale eller brug af visuelt indhold, der er betegnet som kun til redaktionel brug.

 3. SHUTTERSTOCK FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER UD OVER DEM, SOM ER UDTRYKKELIGT GIVET I DETTE AFSNIT MED TITLEN ”GARANTIER OG ERKLÆRINGER”.

DEL IV SKADESLØSHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR
 1. Underlagt betingelserne heri og forudsat, at du ikke har handlet i strid med nogen af betingelserne i denne eller andre aftaler med Shutterstock, vil Shutterstock forsvare, kompensere dig og holde dig skadesløs op til den gældende ”erstatningsgrænse”, som er angivet nedenfor. En sådan erstatning er udelukkende begrænset til kundens direkte tab, der skyldes tredjeparts krav, som direkte kan henføres til Shutterstocks misligholdelse af de udtrykkelige garantier og erklæringer i Del III heri, sammen med tilhørende udgifter (herunder rimelige advokatsalærer). Erstatning er betinget af, at du sender en skriftlig meddelelse til Shutterstock om sådanne erstatningskrav eller om overhængende erstatningskrav senest fem (5) hverdage fra den dato, du har fået kendskab til eller med rimelighed burde have fået kendskab til sådanne erstatningskrav eller overhængende erstatningskrav. En sådan meddelelse skal indeholde alle oplysninger om kravet, som du kender til (f.eks. brugen af det pågældende indhold, navn og kontaktoplysninger på personen og/eller virksomheden, som indbringer kravet, samt kopier af enhver korrespondance modtaget og/eller sendt i forbindelse med kravet). Meddelelsen skal sendes som e-mail eller faxes til Shutterstock via legal-notices@shutterstock.com med en papirkopi til Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, USA, Attention: General Counsel, via anbefalet brev med anmodning om returkvittering eller ii) med kurer, hvor modtagerens underskrift er påkrævet. Shutterstock har ret til at overtage håndtering, afvikling eller forsvar af krav eller tvister i forbindelse med dette erstatningskrav. Du accepterer at samarbejde med Shutterstock i forsvaret af et sådant krav og har ret til at deltage i enhver tvist for egen regning. Du accepterer, at Shutterstock ikke er ansvarlig for eventuelle advokatsalærer og/eller andre omkostninger, der er afholdt af dig eller på dine vegne, før Shutterstock har haft rimelig mulighed for at analysere et sådant kravs gyldighed.

 2. Shutterstock er ikke ansvarlig for eventuelle skader, omkostninger eller tab som følge af ændringer i det indhold eller som følge af den kontekst, hvori du bruger det indhold.

 3. Erstatningsgrænser: Shutterstocks samlede maksimale forpligtelse og erstatningsansvar (”erstatningsgrænse”) i forbindelse med hver enkelt kunde:

  1. Standard billedlicenser har en værdi af 10.000 USD.

  2. Udvidede billedlicenser har en værdi af 250.000 USD.

  3. Licenser for videobrug har en værdi af USD 10.000.

  4. Musiklicenser har en værdi af 10.000 USD.

 4. Hvis du har spørgsmål om ovennævnte, bedes du kontakte vores kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail:  kundeservice).

 5. Du indvilliger i at kompensere Shutterstock og holde Shutterstock, dets bestyrelsesmedlemmer, ansatte, medarbejdere, aktionærer, direktører, ledere, medlemmer og leverandører skadesløse for skader eller ansvar af enhver art, som måtte følge af brug af visuelt indhold, der ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse servicevilkår. Du accepterer desuden at friholde Shutterstock for alle omkostninger og udgifter, som Shutterstock pådrager sig i tilfælde af, at du overtræder nogen af ​​vilkårene i denne aftale eller enhver anden aftale med Shutterstock.

DEL V YDERLIGERE VILKÅR
 1. Shutterstock vil på ingen måde være forpligtet til tilbagebetalinger, medmindre dette skulle være krævet af loven. Ingen gebyrer kan refunderes, selvom dit abonnement afsluttes inden udløbet. Du bemyndiger Shutterstock til at opkræve det fulde abonnementsgebyr for varigheden af den løbetid, der blev aftalt på købstidspunktet. I tilfælde af, at Shutterstock vurderer, at du er berettiget til en tilbagebetaling af hele eller en del af de betalte gebyrer, vil en sådan tilbagebetaling kun ske til den betalingsmetode, hvormed du oprindeligt udførte dit køb. Hvis du er bosat i EU, og du annullerer din konto inden for fjorten (14) dage, efter du har foretaget en betaling til Shutterstock, Netherlands B.V., forudsat at du ikke har downloadet en licens til eventuelt visuelt indhold, vil Shutterstock, Netherlands B.V. refundere betalingen foretaget af dig forbundet med den annullerede konto. For at annullere din konto bedes du kontakte kundeservice. (Telefon: i USA 1-866-663-3954, uden for USA 1-646-419-4452 E-mail:  kundeservice).

 2. Efter udløbet af dit abonnement vil et sådan abonnement automatisk blive fornyet i overensstemmelse med de betingelser, der var gyldige, da du købte dit oprindelige abonnement. Du kan deaktivere automatisk fornyelse til enhver tid inden fornyelse ved at gå til dine kontoindstillinger. Du giver udtrykkeligt Shutterstock ret til at fakturere dig for hver fornyelse, indtil du rettidigt deaktiverer automatisk fornyelse.

 3. Hvis Shutterstock er forpligtet til at opkræve indirekte skatter (såsom moms, merværdiafgift, skat på varer og tjenesteydelser, et al) i henhold til lovgivningen i din stat eller dit bopælsland, er du ansvarlig for betaling af en sådan indirekte skat/moms. Hvor Shutterstock eller du er forpligtet til at opkræve direkte eller indirekte skatter/moms, kan du blive pålagt at selvvurdere skatten i henhold til gældende lovgivning i dit bopælsland.

 4. ”Må ikke overføres” som anvendt her betyder, at medmindre det udtrykkeligt er nævnt i disse servicevilkår, må du ikke sælge, udleje, indlæse, give, give i underlicens eller på anden måde overføre indhold eller retten til at anvende indhold til andre. Du må dog foretage en engangsoverførsel af indhold til en tredjepart til det ene formål at få en sådan tredjepart til at trykke og/eller fremstille dine varer og inkorporere indhold, der er underlagt betingelserne og vilkårene heri. Hvis du bliver opmærksom på, at en hjemmeside for et socialt medie bruger indhold på en måde, der overskrider din licens herunder, indvilliger du i at fjerne alle afledte værker, der inkorporerer indhold fra sådanne sociale medier, og straks meddele Shutterstock om hver hændelse med brug på disse sociale medier. Du indvilliger i at tage alle kommercielt rimelige skridt for at forhindre tredjepart i at kopiere indhold. Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret kopiering af indhold, bedes du give os besked herom ved at sende en e-mail til support@shutterstock.com.

 5. Efter meddelelse fra Shutterstock, eller hvis du opdager, at ethvert indhold er genstand for en truet eller faktisk overtrædelse eller krænkelse af en anden ret eller ethvert andet krav, som Shutterstock kan være ansvarlig for, eller hvis Shutterstock fjerner noget indhold af en eller anden grund og giver dig besked om en sådan fjernelse, fjerner du indholdet fra dine computersystemer og lagerenheder (elektroniske eller fysiske) og, hvis det er muligt, ophæver enhver fremtidig brug af det fjernede indhold for egen regning. Shutterstock skal give dig sammenligneligt indhold (hvilken sammenlignelighed vil blive bestemt af Shutterstock i sin rimelige kommercielle bedømmelse) gratis, men underlagt vilkårene i disse servicevilkår.

 6. Hvis du bruger indhold som en del af et arbejdsrelateret produkt skabt til eller leveret til en klient eller en kunde, skal du afsløre identiteten af ​​disse klienter eller kunder til Shutterstock på Shutterstocks rimelige anmodning herom.

 7. Enhver uenighed eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, eller brud herpå, skal afgøres ved bindende voldgift administreret under Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association eller Det Internationale Center for Konfliktløsning, og det træder i kraft på datoen for påbegyndelsen af ​​voldgift, i stedet for i retten, og dommen om tildeling afsagt af voldgiftsmanden kan indføres i enhver domstol med kompetence heraf eller der har jurisdiktion over den pågældende part eller dens aktiver. Voldgiften skal finde sted i staten og amtet New York. Voldgift skal finde sted på engelsk. Der skal være en mægler. Hver part er ansvarlig for sine egne omkostninger forbundet med voldgift. Shutterstock har også ret til at påbegynde og retsforfølge enhver juridisk eller retfærdig handling eller procedure, før nogen kompetent domstol afsiger et påbud eller anden lindring mod dig i tilfælde af, at en sådan handling efter Shutterstocks mening er nødvendig eller ønskelig.

 8. Disse servicevilkår gælder hverken mod eller til fordel for en part, men snarere i overensstemmelse med retfærdigheden af en betydning af sproget heri. Disse servicevilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten New York, uden hensyn til dens konflikt angående retsprincipper.

 9. Hvis du indgår i disse servicevilkår på vegne af din arbejdsgiver eller en anden enhed, erklærer og garanterer du, at du har den fulde ret og myndighed til at gøre dette. I tilfælde af at du ikke har en sådan myndighed, accepterer du, at du vil være personligt ansvarlig over for Shutterstock for eventuelle overtrædelser af bestemmelserne i disse servicevilkår. Du giver hermed Shutterstock en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, begrænset licens til at bruge dine varemærker i Shutterstocks reklamemateriale, herunder en offentlig kundeliste. Shutterstocks brug af dine varemærker skal til enhver tid være i overensstemmelse med dine tidsgældende varemærkepolitikker, der stilles til rådighed for Shutterstock, og skal til enhver tid træde i kraft til din fordel. Shutterstock accepterer endvidere, at det vil bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at afslutte en bestemt brug af dit varemærke senest tredive (30) dage fra datoen for modtagelse hos Shutterstock af din e-mail til legal-notices@shutterstock.com.

 10. Antallet af downloads af indhold, du har til rådighed, bestemmes af det produkt, du køber. I forbindelse med disse servicevilkår defineres en dag som fireogtyve (24) timer, der begynder på det tidspunkt, du foretager dit køb. En måned er defineret som tredive (30) på hinanden følgende dage, der begynder på den dato, du køber dit produkt, og slutter på den dato, som er den tidligste af (i) den samme dato som dit køb i den følgende måned eller (ii) den sidste dag i den følgende måned. Hvis du f.eks. køber et månedsabonnement d. 5. marts, vil det bliver fornyet d. 5. april. Hvis du køber et månedsabonnement d. 31. august, vil dit abonnement blive fornyet d. 30 september.

 11. Medmindre andet er angivet på kuponen, vil enhver kuponrabatkode kun blive anvendt ved den første betaling, der bliver udført i forbindelse med et sådan køb.

 12. Hvis en enkelt af disse servicevilkår af en retlig myndighed eller et tilsynsorgan i en kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan konklusion udelukkende være begrænset til en sådan ugyldig del, der er uden retskraft, uden at påvirke de resterende dele af sådanne individuelle vilkår eller enhver anden del af servicevilkårene, således at disse vilkår i øvrigt skal forblive fuldt gældende.

 13. Det er udtrykkeligt forstået og accepteret, at disse servicevilkår indgås udelukkende til gensidig fordel for parterne heri, og at der ikke er fordele, rettigheder, pligter eller forpligtelser beregnet for tredjeparter i disse servicevilkår.

 14. Ud over Shutterstocks øvrige rettigheder, hvad angår lovmæssige rettigheder og/eller billighedsret, har Shutterstock ret til at opsige din konto uden yderligere varsel, i tilfælde af at du bryder nogen af ​​vilkårene i denne eller en anden aftale med Shutterstock. Shutterstock er under ingen omstændigheder forpligtet til at refundere eventuelle gebyrer, der måtte være blevet betalt af dig, i tilfælde af at din konto opsiges på grund af kontraktbrud.

 15. Medmindre det udtrykkeligt er angivet heri, tildeler Shutterstock ingen rettigheder og giver ingen garantier med hensyn til brugen af ​​personligt identificerende oplysninger, som kan være synlige i indhold, musik eller anden lyd i videoer, varemærker, handelsdesign eller ophavsretligt beskyttede designs eller kunstværker eller arkitektur, der er afbildet i visuelt indhold. Shutterstock har kun model- eller ejendomsudgivelser, hvor det udtrykkeligt er angivet på Shutterstocks hjemmeside.

 16. Shutterstocks erstatningsansvar under en individuel licens, købt herunder, skal ikke overstige ”erstatningsgrænsen”, der gælder for licensen på det tidspunkt, hvor kunden havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kravet, og uden hensyntagen til antallet af gange, som det pågældende indhold er licenseret til eller anvendt af dig.

 17. Undtagen som specifikt angivet i del IV heri, kan Shutterstocks samlede erstatningsansvar over for dig eller nogen tredjepart, der måtte rejse krav via dig, forårsaget af eller i forbindelse med din brug af eller manglende evne til at bruge Shutterstocks hjemmesider og/eller indhold indeholdt derpå (uanset om det er som følge af aftalebrud, skadegørende handling eller andet), ikke overstige det pengebeløb, som Shutterstock faktisk har modtaget fra dig for den pågældende licens til visuelt indhold.

 18. Hverken Shutterstock eller nogen af ​​dets direktører, ansatte, chefer, medlemmer, aktionærer, direktører eller leverandører kan være erstatningsansvarlige over for dig, eller andre personer eller enheder for generelle, straffende, specielle, indirekte eller tilfældige skader, følgeskader, tabt fortjeneste eller andre skader, omkostninger eller tab, der måtte være forårsaget af din brug af visuelt indhold, Shutterstocks misligholdelse af denne aftale eller på anden vis, medmindre andet udtrykkeligt er angivet heri, også selv om Shutterstock måtte være blevet underrettet om risikoen for sådanne skader, omkostninger eller tab.

 19. Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af del III, leveres alt indhold ”som det er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller implicit, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garanti for, at der ikke foreligger krænkelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Noget indhold kan indeholde elementer, der kræver yderligere tilladelse, hvis indholdet bliver ændret eller brugt i en bestemt kontekst. Hvis du foretager en sådan ændring eller bruger indhold i en sådan kontekst, er du eneansvarlig for at skaffe alle yderligere tilladelser, der er påkrævet.

 20. Shutterstock garanterer ikke, at det visuelle indhold, Shutterstocks hjemmesider eller andre materialer vil opfylde dine krav, eller at brugen vil være uafbrudt eller fejlfri. Hele risikoen med hensyn til kvalitet, ydeevne og brug af indhold er udelukkende din egen.

 21. I tilfælde af, at du bruger svigagtige kreditkortoplysninger til at oprette en konto eller på anden måde deltager i en kriminel aktivitet, der skader Shutterstock, vil Shutterstock straks anmelde dette til www.ic3.gov, der er et klagecenter for internetkriminalitet og et partnerskab mellem FBI (Federal Bureau of Investigation) og det nationale center for økonomisk kriminalitet.

 22. Shutterstock-kontraherende part:

  1. Visuelt indhold.

   • Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, eller hvis du har oprettet din konto inden den 3. august 2015, betyder ”Shutterstock” Shutterstock, Inc., et Delaware-selskab med kontor i Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, United States.

   • Hvis du er bosiddende uden for USA eller Canada og har oprettet din konto den 3. august 2015 eller senere, betyder ”Shutterstock” Shutterstock Netherlands, BV, der er indarbejdet i nederlandsk lovgivning, og som har sit hovedsæde på Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, The Nederlands.

  2. Musik. Hvis du har licens til musikken, betyder ”Shutterstock” Shutterstock Music Canada ULC med adresse på 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Canada

IKRAFTTRÆDELSESDATO: 23. januar 2018