Oznámení o porušení autorských práv DMCA

Společnost Shutterstock, Inc. (dále jen „Shutterstock“) respektuje duševní vlastnictví ostatních a očekává, že uživatelé našich webových stránek k duševnímu vlastnictví přistupují stejně.

Postup pro vznesení nároku ohledně porušení autorských práv:

Pokud se domníváte, že vaše dílo chráněné autorskými právy bylo zkopírováno způsobem, který porušuje autorská práva, a je přístupné na tomto webu, můžete informovat našeho zástupce pro autorská práva, jak je stanoveno v zákoně Digital Millennium Copyright Act z roku 1998 (dále jen „DMCA“). Aby oznámení nároku ohledně porušení práv bylo na základě zákona DMCA platné, musí být provedeno písemně určenému zástupci společnosti Shutterstock a zahrnovat v zásadě následující náležitosti:

  1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.
  2. Identifikace díla chráněného autorskými právy, která jsou údajně porušena. V případě více děl chráněných autorskými právy na jednom online webu v rámci jednoho oznámení pak reprezentativní seznam těchto děl na webu.
  3. Identifikace materiálu, který údajně porušuje autorská práva nebo je předmětem aktivity porušující autorská práva a který má být odebrán nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace dostačující k tomu, aby společnost Shutterstock mohla tento materiál najít.
  4. Informace dostačující k tomu, aby společnost Shutterstock mohla kontaktovat stěžovatele, například adresa, telefonní číslo a případně adresa elektronické pošty, kde je možné stěžovatele kontaktovat.
  5. Prohlášení, že se stěžovatel v dobré víře domnívá, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem povoleno.
  6. Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že stěžovatel je oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Výše uvedené informace musí být dodány jako písemné oznámení následujícímu určenému zástupci společnosti Shutterstock:

Jméno zástupce určeného pro příjem oznámení o údajném porušení práv: Sejal Patel
Adresa určeného zástupce: Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor - New York, NY 10118
Attn: Sejal Patel
Telefonní číslo určeného zástupce: (646) 449-6068
Číslo faxu určeného zástupce: (646) 786-4782
E-mailová adresa určeného zástupce: infringementclaims@shutterstock.com

UPOZORŇUJEME, ŽE PODLE FEDERÁLNÍHO ZÁKONA MŮŽETE BÝT V PŘÍPADĚ VĚDOMÉHO KLAMNÉHO TVRZENÍ, ŽE ONLINE MATERIÁL PORUŠUJE PRÁVA, VYSTAVENI VYSOKÝM CIVILNÍM SANKCÍM. TY ZAHRNUJÍ PENĚŽNÍ ŠKODY, SOUDNÍ VÝLOHY A PALMÁRNÍ POPLATKY, KTERÉ MUSÍME UHRADIT VLASTNÍKOVI AUTORSKÝCH PRÁV NEBO DRŽITELI LICENCE VLASTNÍKA AUTORSKÝCH PRÁV, KTERÝ BUDE POŠKOZEN V DŮSLEDKU TOHO, ŽE SE SPOLEHNEME NA VAŠE KLAMNÉ TVRZENÍ. MŮŽETE BÝT TAKÉ VYSTAVENI TRESTNÍMU STÍHÁNÍ ZA KŘIVOU PŘÍSAHU.

Tyto informace není možné interpretovat jako právní rady. Další podrobnosti o informacích požadovaných pro platné oznámení na základě zákona DMCA najdete v 17 U.S.C. 512(c)(3).

POZNÁMKA: Tyto informace jsou poskytnuty výhradně za účelem informování společnosti Shutterstock, že mohlo dojít k porušení práv u vašich materiálů chráněných autorskými zákony. Na jakékoli další dotazy včetně žádostí o technickou podporu, dotazů k fakturaci, hlášení zneužití e-mailu a hlášení třetích stran o pirátství se prostřednictvím tohoto procesu nebude reagovat.