Jak zastínit obrázek v aplikaci Photoshop

Díky možnostem nástrojů aplikace Adobe Photoshop pro vytváření vrstev je snadné obrázky přirozeně kombinovat. Níže uvádíme, jak zastínit obrázek v aplikaci Photoshop, ať už jej chcete spojit s pozadím, kombinovat dva obrázky pomocí efektu přechodu anebo obrázek pouze poněkud zprůhlednit.


Potřebujete pro svůj projekt obrázky? Impozantní sbírka více než 70 milionů obrázků od společnosti Shutterstock vám může pomoci. Zjistěte, co vám naše knihovna nabízí.


Zastínění části obrázku

 1. Nejprve otevřete obrázek v aplikaci Photoshop. Pomocí nástroje Lasso nebo Quick Selection na hlavním panelu nástrojů obtáhněte část obrázku, kterou chcete zastínit Nástroj Lasso vám umožňuje obkreslit tuto část ručně a nástroj Quick Selection (který vypadá jako štětec a tečkovaná čára) provede výběr co nejblíže od okrajů obrázku. Klepněte na požadovaný nástroj a začněte obrázek obkreslovat.  

 2. Po dokončení tohoto kroku přejděte do hlavní nabídky a vyberte možnost Layers New a Layer Via Cut. Tím u vybrané části vytvoříte novou vrstvu. Dále přejděte na panel Layers (měl by být umístěn v pravém dolním rohu aplikace Photoshop) a zkontrolujte, zda je u funkce Screen aktivován režim Layer Mode. Tuto možnost naleznete v rozbalovací nabídce v horní části panelu.  

 3. Vedle možnosti Layer Mode se nachází posuvník Opacity. Zvyšováním procentické hodnoty funkce Opacity se začne zvyšovat průhlednost vybrané oblasti. Pokud však chcete vytvořit vícestupňový přechod, můžete také použít funkci Gaussian Blur. Dostane se k ní tak, že přejdete do hlavní nabídky Filter, vyberte funkci Blur a pak Gaussian Blur. V novém dialogovém okně můžete zvýšit hodnotu Radius a vybranou část obrázku ještě rozostřit. Pokud jste s výsledkem spokojeni, klepněte na tlačítko OK.


Zastínění obrázku do pozadí

 1. Obrázek se po načtení do aplikace Photoshop zobrazí jako vrstva Background v panelu Layers. Jako preventivní opatření vám aplikace Photoshop nedovolí do této vrstvy přesunout jiný obrázek, je však snadné jej přepsat. Stačí vytvořit další vrstvu klepnutím na ikonu New Layer ve spodní části panelu (vypadá jako kousek papíru s ohnutým rohem). Poté zkopírujte obrázek z vrstvy Background a vložte do vrstvy Layer 1.

 2. Nyní klepněte na ikonu New Adjustment Layer (vypadá jako napůl vybarvený kruh) v dolní části panelu Layers a poté vyberte ikonu s výplní Solid Color. Tato vrstva bude sloužit jako nové pozadí, proto si vyberete barvu, která ladí se stávajícím obrázkem.

 3. Pro zastínění obrázku vyberte nástroj Gradient (na černobílém nastavení), podržte klávesu Shift a přetáhněte celou část, kterou chcete zastínit.


Zastínění dvou obrázků současně

 1. Provedení kombinace dvou vrstev obrázků je stejně snadné jako spojení obrázku s vrstvou pozadí. Otevřete první obrázek v aplikaci Photoshop a klepněte na ikonu New Layer v dolní části panelu Layers. Nyní vložte druhý obrázek. 

 2. Potom vytvořte masku vrstvy na druhém obrázku klepnutím na ikonu na stejném panelu (vypadá jako čtvereček s kruhem). Vyberte nástroj Gradient na hlavním panelu nástrojů, podržte klávesu Shift a nakreslete čáru v oblasti, kterou chcete zastínit. Vytvoření delší čáry bude mít pozvolnější efekt. 

 3. Nakonec můžete přemístit jeden z obou obrázků, a to i poté, co použijete funkci Gradient. Chcete-li přesunout první obrázek, který se stále ještě nachází ve vrstvě pozadí, podržte klávesu Alt, poklepejte na pracovní plochu Background a proveďte úpravu. Zastínění můžete nastavovat také posuvníkem funkce Opacity v panelu Layer. Mějte však na paměti, že tímto krokem učiníte celou vrstvu průhlednější. 

 4. Pokud jste s přechodem zastíněním a kompozicí spokojeni, přejděte do hlavní nabídky File, vyberte funkci Save as a novou kopii projektu uložte. Nezapomeňte, že se můžete vždy vrátit a jakékoliv z těchto nastavení změnit. 

 • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?