Jak vytvořit průhledný přechod v aplikaci Photoshop

Průhledné přechody jsou mimořádně užitečné, pokud chcete obraz na pozadí zastínit nebo získat dva prolínající se obrázky. Obvykle mohou mít tyto přechody intenzitu od úplné viditelnosti až po úplnou průhlednost, ale je možné vytvořit efekt s jakýmkoli nastavením, které se vám líbí.  

Níže uvádíme postup při vytváření průhledného přechodu v aplikaci Photoshop. V tomto příkladu budeme zastiňovat fotografii večerní pouliční scény do zcela černé barvy.

  1. Nejprve otevřete nový projekt aplikace Photoshop a načtěte původní obrázek tak, aby byl v panelu Layers uveden jako vrstva Background. Pak vyberte nástroj tvaru Rectangle z hlavního panelu nástrojů a zvolte kontrastní odstín jako barvu popředí tak, aby se lišil od pouliční scény na fotografii. 
  2. Nyní na fotografii nakreslete obdélník v místě, kde chcete mít průhledný přechod. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl obdélník pokrýt přibližně 50 % fotografie. Pro vyladění velikosti obdélníku můžete použít nástroj Direct Selection a povytažením rohů obrázek zvětšit. Ikona nástroje Direct Selection vypadá jako obyčejný kurzor myši.   
  3. Jakmile obdélník nakreslíte a umístíte, klepněte na ikonu „fx“ ve spodní části palety Layers. Zobrazí se políčko Layer Style s různými možnostmi. Zvolte záložku Gradient Overlay na levé straně obrazovky a zobrazí se nastavení pro použití přechodu pro tento obdélník.      
  4. V záložce Gradient Overlay vyberte přechod, který se mění z černé na bílou. Pro naši večerní pouliční scénu chceme, aby se městské budovy zastínily černou barvou, takže pro náš konkrétní příklad si zvolíme Angle s hodnotou „90“. Tím zastínění přechodu upravíme zdola nahoru. Pokud však chcete použít přechod zleva doprava, zvolte úhel „0“ a zleva doprava zvolte „-180“.      
  5. Potom klepněte na volbu Gradient Color na stejné záložce a otevřete možnost Gradient Editor. Zde můžete změnit přechod z černé na bílou až do průsvitného přechodu. Zvolte nastavení funkce Opacity v dolní části Editoru a změňte její hodnotu na „0“, potom klepněte na tlačítko OK. Tím se propojí přechod s původní barvou tvaru. 
  6. Nyní se vraťte zpět do programu Gradient Editor (fx > Gradient Overlay > Gradient) a tentokrát klepněte na nastavení Color a změňte je na černou barvu. Potom klepněte na tlačítko OK. Při vytváření obdélníku jste jej původně měli vyplnit kontrastní barvou, ale nyní, po použití průhledného přechodu můžete barvu odstranit. Provedete to tak, že vyberte obdélník z palety Layers a potom zadáte hodnotu „0 %“ do sekce Fill, která je umístěna ve stejné paletě.  
  7. Polohu obdélníku nastavíte tak, že většinu obrázku překryjete průhledným přechodem, klepnete na horní rohy obdélníku, podržte stisknuté tlačítko Shift a přetažením kurzoru tvar zvětšíte. Můžete také použít nástroj Direct Selection a přesunout celý tvar, aniž by došlo k jeho zvětšení - stačí klepnout na obdélník a přetáhnout ho (klávesu Shift nyní nestisknete).  
  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?