Jak vytvořit průhledné pozadí v aplikaci Photoshop

V tomto praktickém průvodci uvádíme, jak vytvořit průhledné pozadí v aplikaci Photoshop a jak oddělit jakýkoli objekt a používat jej všestranněji.  

Jak vytvořit průhledné pozadí v aplikaci Photoshop
Rastrová ilustrace nebo logo má často nevzhledné bílé pozadí, což je nevhodné pro umístění objektu na webovou stránku nebo v brožurce. 

Chcete-li odstranit pozadí (tj. zprůhlednit jej), nejprve přejděte na panel Layers a zkopírujte vrstvu obrázku. Stačí vrstvu přetáhnout na ikonu New Layer (vypadá jako bílý čtverec s přeloženým rohem) ve spodní části panelu. 

Pak přejděte na panel Tools a vyberte Magic Wand (nebo stiskněte klávesu W). Klepněte na pozadí a objeví se přerušované čáry kolem objektu a okrajů obrázků. Nyní se vraťte zpět k původní vrstvě pozadí v panelu Layers a klepnutím na ikonu ve tvaru oka tuto vrstvu učiňte neviditelnou. Doporučujeme zachovat tuto původní vrstvu v projektu pro případ, že se k ní později budete chtít vrátit.  

Označte kopírovanou vrstvu a stiskněte klávesu Delete, pozadí bude odstraněno. Nyní se zobrazí šedobílá šachovnice namísto pozadí, což naznačuje, že pozadí je průhledné. 

Pokud chcete výběr objektu zrušit, stiskněte klávesy Ctrl + D (nebo příkaz Cmd + D v systému Mac) a odstraníte také přerušované čáry. Nyní můžete objekt použít jako samostatnou grafiku bez obav z pozadí. 

Jak izolovat komplexní logo z pozadí
Pokud provedete výše uvedené kroky, zjistíte, že po složitějším logu zůstávají stále fragmenty, které je zapotřebí odstranit. Aplikace Photoshop může například přehlédnout bílé mezery mezi písmeny nebo drobnými tvary, takže se o ně musíte postarat ručně. 

Nejprve vytvořte novou vrstvu pozadí tím, že vyberete nástroj Rectangle a nakreslíte tvar, který bude zahrnovat daný tvar. Vyberte barvu pozadí kontrastující s předchozím pozadím tak, abyste zřetelně viděli zbylé oblasti. Ujistěte se, že nové pozadí je uvedeno pod vrstvou loga v panelu Layers.

Po zvolení vrstvy loga klepněte na nástroj Zoom a přibližte si oblasti se zbytky pozadí, aby byly na obrazovce zřetelnější. Pak znovu vyberte funkci Magic Wand, klepněte na fragmenty a odstraňte je jeden po druhém.  
 
  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?