Jak rozostřit přechod v aplikaci Photoshop

Stěžejní editační software Adobe aplikace Photoshop nabízí působivé nástroje pro rozostření a zastínění obrázku. V některých případech možná budete chtít použít efekt přirozeného rozostření pro určitou část fotografie se zvyšující se intenzitou rozostření v blízkosti nějakého objektu. 

Níže uvádíme postup při vytváření rozostřeného přechodu v aplikaci Photoshop. V tomto příkladu budeme editovat hypotetickou fotografii západu slunce na vzdáleném obzoru. 

  1. Nejprve otevřete nový projekt v aplikaci Photoshop a nahrajte fotografii západu slunce jako hlavní vrstvu. Pro vytvoření rozostřeného přechodu je zapotřebí v aplikaci Photoshop obrázek duplikovat a vytvořit masku vrstvy. Přejděte na panel s vrstvami, vyberte horní záložku Layers a klepnutím pravým tlačítkem myši na prázdné místo na panelu zobrazte několik možností. Potom klepněte na funkci Duplicate Layer.  
  2. V panelu Layers klepněte na ikonu ve tvaru oka vedle původní vrstvy a skryjte ji v hlavním okně pro úpravy. Dále můžete vytvořit masku vrstvy výběrem duplicitní vrstvy a klepnutím na šedou obdélníkovou ikonu s kruhem uvnitř, která se nachází v dolní části panelu Layers. O použití masky se přesvědčíte tak, že na duplicitní vrstvě uvidíte bílý obdélník.  
  3. Nyní když máte masku vrstvy, je čas vytvořit transparentní přechod. Nejprve vyberte nástroj Gradient z hlavního panelu nástrojů a podívejte se na nastavení přechodu v horní části obrazovky. Vyberte přechod z černé na bílou, ujistěte se, že jde o lineární styl a povolte funkci Transparency.     
  4. Pokud máte vybraný nástroj Gradient, klepněte v levém horním rohu obrázku na levý dolní roh a podržte stisknuté tlačítko Shift. Tímto způsobem použijete transparentní přechod na celou vrstvu pomocí nastavení, které jste právě vybrali. 
  5. Na naší fotografii západu slunce je slunce na pravé straně obrázku, takže nyní použijeme přechod, který bude rozostřený zleva doprava. Nejprve se vraťte zpět do panelu Layers a klepněte na ikonu ve tvaru oka na původní vrstvě a vrstvu odkryjte. Nyní, kdy máte duplicitní vrstvu stále zvýrazněnou, najděte záložku Filter v horní nabídce a zvolte funkce Blur > Gaussian Blur. 
  6. Zobrazí se nové dialogové okno s nastavením Radius, které stanoví intenzitu gaussovského efektu rozostření. Neváhejte experimentovat s různými hodnotami funkce Radius, prohlédněte si jejich vzhled v okně Preview a vyberte tu, která vám vyhovuje nejlépe. Nyní bude vzdálený západ slunce na fotografii rozmazaný a přechod rozostření bude při prohlížení popředí méně intenzivní. 
  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?