Jak odstranit pozadí videa

Při úpravě videoklipu s jednoduchým pozadím nebo jednobarevným podkladem (např. zelená obrazovka) je snadné toto pozadí nahradit jiným obrázkem nebo videoklipem. Současné editační softwary umožňují pomocí operace zvané klíčování výstřižku odstranit vrstvy pozadí videa v několika krocích. Níže uvádíme podrobnosti o tom, jak klíčovat videa pomocí aplikace Final Cut Pro X. 


Potřebujete perfektní videoklip pro výrobu videa?
Shutterstock jich má miliony! Prohlédněte si naši kolekci.


  1. Nejprve se ujistěte, zda má videoklip rovnoměrně osvětlené, hladké a jednobarevné pozadí. Obvykle jsou nejlepšími barvami pro klíčování zelená a modrá, lze však odstranit také pozadí s jinými barvami.  
  2. Připravte náhradní videoklip v časové ose Final Cut. Přetáhněte jej ze sekce událostí do projektu, stisknutím tlačítka E přidejte videoklip a připojte svůj první videoklip tak, že jej vyberete a stisknete tlačítko Q. Nyní budou oba klipy propojeny.  

  3. Nyní přejděte do prohlížeče Effects (nebo jej otevřete stisknutím klávesy Cmd + 5), klepněte na sekci Keying a přetáhněte efekt Keyer z prohlížeče do svého původního videoklipu. 

  4. Po uvolnění tlačítka myš se efekt Keyer automaticky pokusí odstranit pozadí videoklipu. Pro ty, kteří mají profesionální nastavení zelené obrazovky, je to vše, co musejí udělat, amatéři si však budou muset vyladit nastavení efektu sami.     

  5. Chcete-li upravit parametry efektu Keyer, stiskněte klávesu Cmd + 4, otevřete okno Inspector a klepnutím na trojúhelník vedle záhlaví Keyer otevřete rozšířené nastavení efektu. Jedním z možných způsobů, jak zjistit výsledek práce efektu Keyer, je klepnout na tlačítko View v okně Inspector, které videoklip upraví videoklip do šedé masky. Tím zjistíte, kde přesně byly části pozadí pomocí softwaru odstraněny. Pokud popředí obsahuje znatelné černé části nebo pokud pozadí obsahuje bílé části, můžete nastavit funkci Keyer manuálně.  

  6. Postupujte tak, že se vrátíte zpět do nastavení efektu Keyer a nastavíte hodnotu Strength na hodnotu 0. Potom pro odstranění barvy pozadí videa zadejte, které barvy chcete eliminovat. Vyberte ikonu Sample Color a přetáhněte kurzor přes čistou část pozadí videoklipu, abyste získali vzorek. Pro ještě větší přesnost klepněte na ikonu Edges a přetáhněte řádek z pozadí na daný předmět. Tím zajistíte, že okraje předmětu zůstanou definovány a současně odstraníte co nejvíce barevného pozadí.     

  7. Nakonec můžete nastavit posuvník Spill Level a odstranit jakoukoli barvu pozadí, která se na předmětu objevila. Pokud nastavíte vysokou úroveň funkce Spill Level, získáte nežádoucí barvy obrázku a naopak - nízké nastavení způsobí to, že barva na pozadí bude stále viditelná.  

  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?