Jak nakreslit rovné čáry v aplikaci Photoshop

Neexistuje žádný „správný“ způsob, jak kreslit v aplikaci Photoshop - každý umělec a designér v průběhu času rozvíjí své vlastní metody a vybírá si takové nástroje, které mu vyhovují. Můžete k tvůrčímu projektu přistupovat různými způsoby a používat různé nástroje například Line, Pen nebo Brush, a přesto můžete dosáhnout podobných výsledků. V tomto praktickém průvodci uvádíme, jak nakreslit rovné čáry v aplikaci Photoshop, a to pomocí celé řady kreslicích nástrojů, jež jsou součástí tohoto softwaru. 

Nástroj Line

Nástroj Line naleznete tak, že klepnete a podržíte myš na nástroji Rectangle v hlavním panelu nástrojů. Zobrazí se podnabídka s různými nástroji pro tvar. Pokud máte některý z nástrojů pro tvar zapnutý, můžete také zvolit nástroj Line v horní nabídce.

A proč je funkce Line považována za nástroj pro tvar? Nástroj Line vlastně vytváří jen tenké obdélníky, které vypadají jako čáry, protože barvy Fill a Stroke jsou stejné. Pokud chcete, aby čára vypadala jako dutá (jako obdélník), stačí vypnout barvu Fill. 

Kreslení přímek je s pomocí nástroje Line snadné; stačí klepnout a táhnout kurzor libovolným směrem, a vytvořit tak novou čáru. Pokud chcete nakreslit dokonale vodorovnou nebo svislou čáru, můžete stisknout klávesu Shift a táhnout kurzor. Aplikace Photoshop se o ostatní postará. 

Jakmile se naučíte, jak nakreslit rovné čáry v aplikaci Photoshop, můžete začít testovat některé z dalších pokročilých možností a vytvářet tečkované nebo přerušované čáry. Pro přístup k těmto možnostem, klepněte na ikonu Stroke Options která se nachází na levé straně panelu možností, a poté vyberte možnost More Options. Zde můžete uložit vlastní přednastavené čáry, povolit přerušované čáry a zvolit, délku pomlček a mezer.   

Nástroj Brush

Při kreslení rovných čar je stejně efektivní nástroj Brush, který je univerzálnější než nástroj Line, pokud jde o vytvoření vlastních stylů štětce. Nástroj Brush naleznete v hlavním panelu nástrojů umístěném v samostatné části oddělené od nástrojů pro tvary. 

Dokonale rovné čáry v libovolném směru můžete vytvořit podržením klávesy Shift a kreslením pomocí nástroje Brush Pro vytvoření tvaru obsahujícího víc čar přidržte klávesu Shift a nakreslete čáru, pak uvolněte tlačítko myši, znovu podržte klávesu Shift a začněte kreslit z koncového bodu poslední čáry pro vytvoření nové části. 

Nástroj Brush má podobně jako nástroj Line různé možnosti tahu, které lze nastavit v horním panelu možností, včetně tvrdosti, průhlednosti a stylu štětce. Doporučujeme vyladit tato nastavení dříve, než začnete kreslit libovolné čáry, protože změny nelze aplikovat zpětně na žádné tahy štětce, které jste již provedli.

Nástroj Pen

Nástroj Pen je velmi užitečný pro kreslení přímých a zakřivených čar. Klepnutím na ikonu ve tvaru pera v hlavním panelu nástrojů vyberte políčko Pen a poté jednou klepněte na obrázek a nastavte výchozí bod. Dalším klepnutím nastavíte koncový bod. Aplikace Photoshop automaticky vytvoří přímku mezi těmito dvěma body, bez ohledu na to, kde se na obrázku nacházejí. Pokud při nastavování těchto bodů podržíte klávesu Shift, vytvoříte segmenty čáry s úhly 45 a 90 stupňů. 

  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?