Kdy si mohu stáhnout své snímky?

Časový rámec, během něhož si můžete obrázky stáhnout, závisí na typu licence, kterou máte zakoupenou.

Profesionální plány (měsíční předplatné)
Každý měsíc našeho profesionálního plánu zahrnuje jeden plný kalendářní měsíc, který začíná dnem aktivace. Pokud například zahájíte svůj plán 1. února, vyprší 1. března.

S našimi profesionálními plány budete mít jeden kalendářní měsíc na to, abyste si stáhli přidělené množství snímků, v závislosti na zakoupeném plánu. Pokud vyčerpáte počet stáhnutí během jednoho měsíce, budete muset počkat až do začátku následujícího měsíce, abyste mohli stahovat dále. Mějte na paměti, že předplatné se obnovují každý kalendářní měsíc v den, kdy byl plán aktivován (nebo poslední den následujícího měsíce). Například plán, který byl zakoupen 5. července, se obnoví 5. dne každého následujícího měsíce, zatímco plán zakoupený dne 31. ledna se obnoví 28., popř. 29. února.

Základní a rozšířené plány (Na vyžádání)
Máte-li plán Na vyžádání (obvykle balíček 2, 5 nebo 25 snímků), máte k dispozici jeden rok na stažení snímků. Rok se počítá od okamžiku aktivace. Na konci 365denní lhůty váš balíček snímků vyprší a budete si muset zakoupit nový plán, abyste mohli stahovat více snímků.

Datum expirace vašeho plánu najdete v záložce Plány na stránce Můj účet.

  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?