Jsou licence převoditelné?

Obsah ze stránek Shutterstock můžete použít pro své klienty, nicméně naše standardní ani rozšířená licence nedovoluje, aby byl obsah jako celek převáděn další straně. To znamená, že práva k používání obsahu vám zůstávají zachována. Pokud váš klient chce nový design nebo výrobek, v němž je využit obsah, na který máte licenci, bude vás muset o vytvoření designu požádat nebo získat licenci nezávisle. 

Licence Premier služby Shutterstock nedovoluje převádění obsahu. Více o Licenci Premier se dozvíte zde.

Obecné informace ohledně použití obsahu z archivu v designech
Designéři, kteří používají obsah z archivu pro nový a původní design, se ve většině situací nemusí o převod licence na své klienty vůbec starat. Což znamená, že pokud je obsah z archivu jednou součástí nového designu, už není potřeba si pro svého klienta zakoupit dodatečnou licenci. Bude-li chtít klient použít obsah samostatně, bude si muset na fotografii nebo videoklip zakoupit svou vlastní licenci. Jedná se o typické ujednání pro designéry, kteří stahují obsah z archivu. Některé agentury zaměřené na práci s obsahem však mohou mít jiný druh ujednání, takže vám doporučujeme si jej prostudovat, než svůj design pošlete klientovi ke kontrole.  

Prostudujte si licenční smlouvu
Kdykoli si stáhnete nebo použijete jakýkoli druh obsahu z archivu, ujistěte se, že jste si pečlivě prostudovali licenční smlouvu, než jej umístíte do některého ze svých designů. Většina společností nabízejících obsah v archivu poskytují dva druhy licencí: rozšířenou a standardní. Zvolíte-li si standardní licenci, většinou nebudete mít možnost převádět licenční obsah na klienta. Rozšířená licence vám může poskytnout více možností, jak licenci převádět svým klientům. Rozšířenou licenci můžete použít na snímky nebo obsah pro komerční projekty a účely.

Licencování pro vaše klienty
V některých případech může váš klient výslovně vyžadovat snímek nebo jiný druh obsahu k použití v propagačních materiálech nebo k jinému obchodnímu účelu. Designér si musí zakoupit licenci na daný projekt, ale nebude moci tuto licenci převést na svého klienta. Místo toho si klient musí zakoupit dodatečnou licenci. Pokud opomenete podmínky licenční smlouvy, můžete svého klienta vystavit nebezpečí vážných a nákladných právních potíží. Proto vám doporučujeme v tomto ohledu dodržovat veškerá pravidla. Vyplácí se klientům vysvětlit, jak obsah z archivu funguje, ještě než se pustíte do nového designového projektu.   

Pokud použijete obsah z archivu, seznamte se s pravidly licencování. Pokud si nepořídíte některou z rozšířených licencí, jako je například licence Premier služby Shutterstock, nebudete mít možnost převádět licence na své klienty.
  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?