Jak zakřivit text v aplikaci Illustrator

Při zadávání textu podél čáry v aplikaci Illustrator slova obvykle kopírují okraj čáry. Pokud používáte nástroj Type, zůstane text podél základní čáry; u funkce Vertical Type budou všechny znaky umístěny kolmo. Díky dalším možnostem pro úpravu textových efektů a mezer je vytváření textu podél čáry bez ohledu na použitý nástroj snadné.


Potřebujete editovatelnou vektorovou grafiku? Shutterstock jich má miliony!
Naše kolekce čeká na vás; začněte ji objevovat již nyní.

Umístění textu podél zakřivené cesty

 1. Zvolte funkci Text Style: Většinou budete potřebovat, aby text kopíroval linii cesty a nevyčníval kolmo. Pokud je to váš případ, vyberte nástroj Type/Type On A Path.  
 2. Zvolte funkci Path: Klepněte na cestu, kterou chcete následovat. Po dokončení psaní textu klepněte na nástroj Selection (černá šipka) a pokračujte v ladění nového objektu.   
 3. Proveďte úpravy: Aktivujte nástroj Selection. Nyní můžete přesouvat kotevní body a prodlužovat cesty pro případ úpravy délky textu. Pokud pracujete s uzavřenou cestou, můžete celý tvar zvětšit nebo zmenšit. 

Přesouvání / převrácení textu

 1. Vyberte funkci Path: Nejprve klepněte na text, který chcete přesunout. Na obou koncích cesty a ve středu se objeví závorky. 
 2. Přesunutí textu: Klepněte na střední závorku a táhněte ji po cestě v obou směrech. Text bude kopírovat závorku a zároveň zůstane ve středu. Pokud nechcete, aby se text převrátil, podržte příkaz Cmd (Mac) nebo Ctrl (Windows).
 3. Překlopení textu: Středová závorka cesty ukazuje směr umístění textu. Pro překlopení stačí přetáhnout závorku na druhou stranu. 

Úprava mezer textu

 1. Otevřete Možnosti cesty: Někdy cesty s extrémním zakřiveními text neúhledně roztáhnou, proto bude zapotřebí vyladit vzdálenost mezer. Nejprve otevřete okno s možnostmi cesty klepnutím na příkaz Psát, potom na Psát do cesty A a nakonec na Možnosti funkce Psát do cesty A. 
 2. Úprava mezer: Zadejte novou hodnotu mezery a uvidíte, jak se text změní. Čím vyšší hodnota, tím menší mezera mezi znaky na křivce.

Použití efektů

 1. Zvolte funkci Text: Efekty cesty neumí upravit typ písma ani jeho barvu. Tato funkce slouží k úpravě směru a šířky stávajících znaků. Možnosti efektů získáte klepnutím na text, který chcete upravit, potom z nabídky Psát vyberte možnost Psát do cesty A
 2. Výběr efektu: V této podnabídce si budete moci vybrat z pěti různých efektů - Duha, Zkosení, 3D stužka, Schod a Gravitace. 
 • Duha: Zakřivení textu přesně okolo cesty.
 • Zkosení: Některé znaky budou vyčnívat pod určitým úhlem podle toho, kde se na zakřivené cestě nacházejí.
 • 3D stužka: Funkce podobná funkci Duha, text však bude kopírovat také sklon zakřivené cesty. 
 • Schod: Text na křivce bude vzpřímený, jednotlivé znaky však budou rozloženy jako schodiště.
 • Gravitace: Extrémní zakřivení cesty způsobí vzhled padajícího textu.
 • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?