Jak mohu obrázek vektorovat?

Bitmapové versus vektorové obrázky 
Většina obrázků jsou ve svém původním stavu rastrovými neboli bitmapovými obrázky. Tyto obrázky využívají pro vykreslení obrazu řádky a sloupce grafických bodů (pixelů) různých barev. Bitmapové obrázky jsou poměrně běžné (JPEG, PNG, atd.) A jsou poměrně snadno srozumitelné.
 
Bitmapové obrázky jsou díky své expresi prostřednictvím bitmapy závislé na rozlišení. Pokud potřebujete změnit velikost bitmapového obrázku, snížíte kvalitu obrázku. Zmenšení velikosti obrázku vyžaduje odstranění grafických bodů a pokud zvětšíte velikost, řádky a křivky se stanou zubatými a budou definovány jasným přechodem.


Potřebujete editovatelnou vektorovou grafiku? Shutterstock jich má miliony!
Naše kolekce čeká na vás; začněte ji objevovat již nyní.

Vektorové obrázky tento problém při úpravě velikosti obrázků dokáží řešit. Vektorové obrázky fungují na základě stanovených cest - jsou vytvořeny z matematických rovnic, takže takovýto obrázek je sám o sobě snadno škálovatelný. Z tohoto důvodu jsou vektorové obrázky považovány za nezávislé na rozlišení. Vektorové obrázky působí poněkud nepřirozeně, protože jsou zcela generovány počítačem. Nikdy nebudou vypadat fotorealisticky. Nicméně je možné jednotlivě měnit velikost a obnovit konkrétní tvary a komponenty vektorových obrázků, aniž by došlo ke zničení samotného obrázku. Tím jsou vektorové obrázky pro grafické návrháře velmi užitečné.
 
Vektorizace 
Vlivem těchto faktorů se často návrháři rozhodnou nějaký obrázek vektorizovat nebo konvertovat jej z bitmapové verze na vektorovou. Opačný proces, který mění obrázek na bitmapový formát, se nazývá rasterizace. Dva nejběžnější programy používané k převodu bitmapových obrázků na vektorové obrázky jsou Photoshop a Illustrator.
 
Jak vektorizovat obrázek v aplikaci Photoshop
Když používáte aplikaci Adobe Photoshop, obrázky, které upravujete, jsou ve výchozím nastavení bitmapovými obrázky. Při konverzi bitmapových obrázků v aplikaci Photoshop na vektorové obrázky postupujte podle těchto kroků. 

 1. Otevřete nabídku Window, zvolte možnost Paths a otevřete odpovídající panel. V panelu nabídek máte tři možnosti: standardní nástroj Pen pro vytvoření přímek a Bezierových křivek. Možnost Freeform pro přirozenější a volnější kreslení v obrázku. Funkci Magnetic Pen pro sledování přechodů barev a jasu v obrázku.

 2. Nakreslete vektorové cesty nad obrázkem, dokud nebudete mít sledovanou konverzi cest a tvarů v obrázku. Po dokončení vykreslení cesty stiskněte klávesu Enter, a signalizuje tak konec cesty.

 3. Vyberte další cesty pomocí nástrojů pro výběr Lasso, Marquee a Magic Wand. Klepněte na tlačítko nabídky v pravém horním rohu panelu Paths a vyberte možnost Make Work Path, čímž každý výběr změníte na vektorovou cestu.

 4. Nastavte úroveň tolerance pro cesty. Menší úrovně vytvoří cestu pevně přesně kopírující to, co jste sledovali, zatímco větší úrovně zobrazují hladké přechody mezi kotevními body na dané cestě.

 5. Po vytvoření nové pracovní cesty nezapomeňte poklepat na název cesty, která se zobrazí na panelu Paths. Potvrďte výchozí název nebo pojmenujte každou cestu. V opačném případě budou vektorové výkresy na pracovní cestě nahrazeny novými úpravami a novou verzí.

 6. Exportujte vektorové cesty z aplikace Photoshop do aplikace Illustrator, abyste je mohli používat v jiných programech. Klepněte na funkci File à Export à Paths to Illustrator.

Jak vektorizovat obrázek v aplikaci Illustrator 
Illustrator je aplikace vytvořená pomocí programu Adobe, který se používá k vytváření vektorových obrázků. Vzhledem k tomu, že vektorové obrázky jsou původním formátem, vektorizace obrázků v aplikaci Illustrator je poměrně jednoduché. K vytvoření cest budete používat funkce Live Trace.

 1. Otevřete obrázek v aplikaci Illustrator a ujistěte se, že je vybrán.

 2. Přejděte na možnost Live Trace na ovládacím panelu. Vedle klepněte na ikonu nabídky Tracing Presets and Options.

 3. Projděte si možnosti stávajících přednastavených funkcí a vyberte obrázek pro vektorizaci. Například výběr možnosti 16 Colors bude vektorizovat obrázek v 16 oddělených barvách.

 4. Chcete-li vytvořit samostatnou cestu pro každou barvu, klepněte v nabídce možností na funkci Expand.

 5. Pro přizpůsobení nastavení pro každou cestu přejděte do nabídky Tracing Presets and Options a klepněte na Tracing Options. Zde můžete upravovat nastavení Mode, Blur a Threshold.

 6. Klepnutím na tlačítko Preview zobrazíte výsledné vektorové obrázky. Pomocí tohoto nástroje můžete před uložením obrázku cesty podle potřeby upravovat a experimentovat s nastavením.

 • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?