Jak citovat fotografii

Existuje několik stylů pro citování fotografií v závislosti na jejich tématu a původu. Mezi tři nejběžnější patří MLA, APA a CMS.

Obecně platí, že MLA (Modern Language Association - moderní jazyková asociace) se používá pro výzkumné práce v humanitních oborech a zdůrazňuje autora konkrétní práce. Styl APA (American Psychological Association - americká psychologická asociace) se častěji využívá ve společenských vědách a klade důraz na datum vzniku. Styl formátování CMS (Chicago Manual of Style) používá dva různé styly citace: autor-datum (AD) a poznámky-bibliografie (ND). Druhý jmenovaný se často používá v historických dílech, neboť umožňuje autorům citovat jejich zdroj s poznámkami pod čarou na stejné stránce. Níže uvádíme jemné rozdíly ve formátování při citování fotografií a několik příkladů citace.


Potřebujete pro svůj projekt obrázky?
Impozantní sbírka více než 70 milionů obrázků od společnosti Shutterstock vám může pomoci. 
Zjistěte, co vám naše knihovna nabízí.

Citace fotografie z webové stránky
MLA: V závislosti na zdroji fotografie (např. muzeu, encyklopedii nebo fotobance) se informace obsažené v citátu MLA liší. Z důvodu srozumitelnosti předpokládejme, že všechny tyto fotografie pocházejí z digitálních zdrojů. MLA klade důraz na autory, takže citaci vždy začněte jménem fotografa (příjmení, křestní jméno a iniciály). Poté uveďte název fotografie. Vždy, když citujete digitální obrázek, budete muset v popisu napsat také formuli Digitální obrázek a poté název webu. Zde je základní šablona a příklad citace:

Příjmení, křestní jméno M. Název práce. Digitální obrázek. Název webové stránky. Vydavatel webových stránek, den, měsíc, rok zveřejnění. Web. Den, měsíc a rok získání.

Smith, Joe C. The Golfer’s Dream. Digitální obrázek. GolferWeek. Golfer Inc, 4. ledna 2002. Web. 16. března 2014. 

APA: Vzhledem k tomu, že formátování APA klade důraz na autory a datum, je třeba nejdříve uvést jméno fotografa a datum původního zveřejnění. Po vytvoření těchto informací můžete uvést název fotografie a zdroj webových stránek. Rozdíl od stylu MLA - je třeba uvést (Fotograf) a [digitální obrázek], abyste byli konkrétnější. Zde je šablona a příklad:

Příjmení, jméno M. (fotograf). (Rok, měsíc datum vydání). Název díla [digitální obrázek]. Citováno z http://www.xyz.com

Ballard, Brenda D. (fotograf), (1972, červen 18). Talk to Your Neighbors [digitální obrázek]. Citováno z http://www.picketfencephotos.com/brenda-ballard

CMS: Stejně jako ostatní citační styly musíte nejprve napsat jméno autora. Dále napište název fotografie, datum vytvoření a sbírku instituce/muzea, kde je fotografie umístěna. Zde je šablona a příklad:

Příjmení, křestní jméno M. Název práce. Den, měsíc a rok vytvoření. Sbírka, instituce/muzeum, místo. Den, měsíc a rok získání. www.xyz.com 

Burns, Cornelius F. Tribal Weaving. srpen 1967. Natural History Museum, Los Angeles. 5. prosince 2012. www.historicphotos.com

Citace fotografie z databáze
MLA: Namísto označení citace jako Digitální obrázek použijte Fotografie. Pokud je originální fotografie umístěna v určitém muzeu či instituci, můžete uvést také tuto 
informaci. 

Příjmení, křestní jméno M. Název práce. Rok vzniku. Fotograf. Muzeum/instituce, místo. Název databáze. Web. Den, měsíc a rok získání.

Smith, Joe C. The Golfer’s Dream. 2002. Fotograf. Shutterstock. Web. 16. března 2014. 

APA: Na rozdíl od MLA nebo CMS, APA styl nevyžaduje citaci databází. Použijte stejný formát pro citování fotografie webové stránky, uveďte však konkrétní zdroj uvedený v databázi. Pokud pochází z jiné adresy URL, použijte ji pro sekci „Retrieved from http://“ pokud ne, použijte adresu URL databáze. 

CMS: Většinou se při citování fotografie z databáze používá konkrétní adresa URL. Pokud se zdá být odkaz nejistý, uveďte raději název databáze. 

Příjmení, křestní jméno M. Název práce. Den, měsíc a rok vytvoření. Sbírka, muzeum/instituce, místo. Den, měsíc a rok získání. URL/Databáze.

Burns, Cornelius F. Tribal Weaving. srpen 1967. Natural History Museum, Los Angeles. 5. prosince 2012. Shutterstock.

  • Pomohl vám tento článek?

Nedaří se vám najít to, co hledáte?