Patenty

Shutterstock má portfolio plné předních patentovaných řešení se zaměřením na zákazníky.

Tento seznam je poskytnut v souladu s ustanoveními zákona 35 U.S.C. § 287(a) o virtuálním označování patentů. Produkty, služby, funkce nebo vlastnosti jsou označeny na stránce seznamu patentů.

Patentový proces je dynamický a obsah tohoto seznamu a spojení mezi produkty a majetkovými právy se může měnit v důsledku událostí, jako jsou mimo jiné: evidování, publikování, vydání, licencování, změny produktu, funkce nebo vlastnosti, vypršení platnosti, odstoupení a další okolnosti.

Obsah tohoto seznamu je čas od času aktualizován, ale nemusí být aktuální v konkrétním okamžiku, kdy tuto stránku navštívíte. Patenty mohly být uděleny v USA i jinde. Patenty udělené jinde v tomto seznamu nejsou uvedeny. Tento seznam může být občas bez předchozího upozornění nedostupný v rámci údržby nebo neplánovaného výpadku. Bude vyvíjena snaha tuto stránku aktivně udržovat. Tento seznam nemusí být vyčerpávající a s jedním nebo více majetkovými právy v USA nebo jinde mohou být spojeny jiné produkty, které zde nejdou uvedeny. Neuvedení jakéhokoli majetkového práva na seznamu níže nebrání vynucení jakýchkoli zákonných práv spojených s takovým majetkovým právem.


Patent USA č.Funkce
9,183,215Ecommerce Images
9,582,517Ecommerce Images
9,652,558Ecommerce Images