Následující licence upravuje váš nákup mezi 25. březen 2014 a 30. květen 2015. Chcete-li zobrazit poslední licenční smlouvu, klikněte zde , Chcete-li zjistit, která licenční smlouva se vás týká, klikněte zde.
Tento [česky] překlad je pouze zdvořilostním překladem a nelze jej považovat za právní dokument. Odkazujeme vás na původní text v anglickém jazyce. Stažením libovolného snímku ze stránek Shutterstock souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v anglické jazykové verzi podmínek používání.
SHUTTERSTOCK, INC.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
STANDARDNÍ LICENCE PRO JEDNOHO UŽIVATELE

Vážený zákazníku Shutterstock:

Toto je zákonná smlouva mezi vámi nebo zaměstnavatelem či jiným subjektem, jehož jménem tuto smlouvu uzavíráte (dále jen "vy" nebo "zákazník") a společností Shutterstock, Inc., delawarskou korporací s kanceláří na Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118 jako poskytovatelem licence za těchto podmínek (dále jen "Shutterstock"). Obchodní zástupce společnosti Shutterstock pro příjem plateb provedených v britských librách (GBP) nebo eurech musí být Shutterstock (UK) Limited, společnost s ručením omezeným působící v Anglii (společnost registrovaná pod číslem 08443009) se sídlem na adrese c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ (dále jen "Shutterstock UK").

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky používání ještě předtím, než začnete stahovat jakékoliv snímky nebo obsah Shutterstock (dále jen "snímek" nebo "snímky"). Stažením jakéhokoliv snímku souhlasíte, že jste vázáni podmínkami těchto Podmínek používání, Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Shutterstock a Podmínkami používání webových stránek společnosti Shutterstock, kteréžto dokumenty jsou zde obsaženy a tvoří součást této smlouvy na základě tohoto odkazu. Uzavřením této smlouvy potvrzujete, že země vašeho trvalého pobytu je stejná jako země uvedená ve fakturační adrese.

Shutterstock si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Podmínky používání a vy souhlasíte, že budete těmito změnami vázáni. Pokud dojde ke změnám těchto Podmínek, objeví se vám oznámení na vaší přihlašovací stránce. Ujistěte se prosím, že jste si všechny tyto změny přečetli a porozuměli jim. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, které se čas od času mohou pozměnit, nestahujte, ani nepoužívejte žádné snímky. Podmínky používání platné v době, kdy jste zaplatili fakturu, budou řídit vaše práva a povinnosti s ohledem na snímky stažené během každého zúčtovacího období. Pokud jste si vybrali produkt s volbou "Možnost automatického obnovení", datum účinnosti každého obnovení určí, podle kterých Podmínek používání se vaše používání snímků řídí. Pokud je pro váš produkt vybrána Možnost automatického obnovení, produkt se bude automaticky obnovovat a vám bude účtováno, jak je uvedeno v popisu vašeho produktu, když uděláte svůj první nákup, pokud nezakážete Automatické obnovení dříve, než dojde k dalšímu obnovení.

Pokud použití, které zvažujete, není těmito podmínkami používání povoleno, seznamte se s rozšířenou licencí Shutterstock, která poskytuje širší práva používání. Snímky stažené v rámci vašeho plánu se standardní licencí se smí používat pouze v souladu s těmito podmínkami používání standardní licence bez ohledu na jakékoli jiné produkty, které jste si mohli zakoupit.

TOTO JE LICENCE PRO JEDNOHO UŽIVATELE. OPRAVŇUJE JEDNU FYZICKOU OSOBU K LICENCOVÁNÍ, STAHOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ SNÍMKŮ. Vaše uživatelské jméno a heslo na Shutterstocku smíte používat pouze vy. Každá osoba, která chce získat přístup k webovým stránkám společnosti Shutterstock, musí mít své vlastní uživatelské jméno a heslo. Vyhrazujeme si právo monitorovat účty a používat takové prostředky, abychom zabránili uživatelům sdílet jejich přihlašovací údaje. Shutterstock nabízí také produkty upravené pro více uživatelů. Máte-li zájem o více podrobností, kontaktujte prosím podporu společnosti Shutterstock nebo si prohlédněte informace v části Shuterstock Multi-Share product .

Není-li výslovně uvedeno jinak, nesmíte přímo či nepřímo použít, kopírovat nebo reprodukovat žádný snímek (celý nebo z části) více než dvě stě padesát tisíc (250 000) krát.

Pokud jste obyvatelem Evropské unie a zrušíte svůj účet do sedmi (7) dnů od provedení platby společnosti Shutterstock UK, tak za předpokladu, že jste ještě nestáhli žádné snímky, vám Shutterstock UK vrátí platbu, kterou jste provedli v souvislosti s takto zrušeným účtem. Chcete-li zrušit svůj účet, kontaktujte support@shutterstock.com.

  ČÁST I
  OMEZENÁ LICENCE
 1. Všechny snímky na Shutterstock.com a souvisejících webových stránkách Shutterstock (společně nazvaných "Webové stránky Shutterstock") jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony a úmluvami o autorském právu. Shutterstock a/nebo různí umělci, kteří poskytují obsah a/nebo snímky Shutterstock ("přispěvatelé") vlastní všechna práva na snímky, včetně autorských práv k nim. Shutterstock a/nebo jeho přispěvatelé si vyhrazují všechna práva na snímky, která vám nejsou udělena podle těchto podmínek používání. Vaše práva na použití kteréhokoli snímku podléhají těmto podmínkám používání a vaše použití snímků závisí na vámi provedené platbě Shutterstock. Pokud neproplatíte žádnou platbu Shutterstock v termínu, nebo je-li některý šek nebo platba z kreditní karty odmítnuta, váš účet bude považován za nefunkční. Za předpokladu, že váš účet byl v době stažení snímku aktivní a pokud nijak neporušujete některou ze zde uvedených podmínek (nebo podmínek jakékoli jiné smlouvy mezi vámi a Shutterstock), máte právo na použití staženého snímku, nicméně za dodržení těchto podmínek použití. Jestliže váš účet přestane být aktivní, vaše práva na použití kterýchkoli snímků kdykoli stažených automaticky skončí, pokud nebudou do 15 dnů ode dne, kdy se Váš účet stal neaktivním zaplaceny společnosti Shutterstock všechny platby a s nimi spojené úroky a náklady Shutterstock na výběr, bankovní poplatky a poplatky za použití kreditní karty.

 2. Shutterstock vám tímto uděluje nevýhradní, nepřevoditelné, celosvětové a trvalé právo užívat, upravovat a reprodukovat snímky následujícími způsoby, s výhradou omezení stanovených zde a v Části II těchto podmínek:

  1. Na webových stránkách;

  2. V tištěných médiích, digitálních médiích, na obalech výrobků a v softwaru výrobků, včetně časopisů, novin, knih (včetně knih tištěných na vyžádání), e-knih, reklamních materiálů, hlavičkového papíru, vizitek, štítků jednotlivých produktů, uměleckých obalů CD a DVD, aplikací (včetně mobilních "aplikací") a vyžádaného e-mail marketingu, za předpokladu, že žádný snímek není celkem reprodukován více než čtvrt miliónkrát (250 000), a že snímky nelze z těchto digitálních médií nebo softwaru snadno vyjmout;

  3. Začleněny do filmu, videa, multimediální prezentace nebo reklamy pro vysílání, veřejného předvádění nebo streamingu za předpokladu, že se zamýšlené publikum skládá z méně než čtvrt milionu (250 000) diváků celkem;

  4. Začleněny do tiskových nebo digitálních materiálů určených ke zveřejnění, včetně propagačních materiálů pro veletržní stánky nebo prodejní místa, s výjimkou venkovní reklamy, za předpokladu, že zamýšlené publikum tvoří méně než čtvrt milionu (250 000) diváků celkem;

  5. Pouze pro dekorační účely pro vaše osobní, nekomerční použití, nikoli za účelem dalšího prodeje, stažení nebo distribuce či jiného komerčního využití

  6. Pokud požadované použití není uvedeno výše, nebo pokud potřebujete reprodukovat snímek více než 250 000 krát, podívejte se na naši Rozšířenou licenci, nebo kontaktujte zákaznickou podporu.

 3. V případě, že vytvoříte nepůvodní dílo založené na zahrnutí jednoho nebo více snímků, všechna práva na takové snímky budou i nadále vlastněna společností Shutterstock nebo jejími přispěvateli, přičemž se aplikují vaše práva k použití takových snímků v souladu se zde stanovenými obchodními podmínkami.

 4. Všechna ostatní práva na snímky si výslovně vyhrazuje Shutterstock pro sebe a své přispěvatele.

 5. ČÁST II
  OMEZENÍ

  NESMÍTE:

 6. Použití snímku jiné, než je specifikováno v ČÁSTI I.

 7. Zpřístupnit snímky třetí straně v systému správy digitálních mediálních dat, na sdíleném disku nebo podobně za účelem sdílení či přenosu takového snímku(ů).

 8. Přeprodej, redistribuce, poskytnutí přístupu, sdílení nebo převod jakéhokoli snímku s výjimkou zde specificky uvedenou. Nahrávání jakéhokoli snímku na webové stránky v rozlišení, které přesahuje rozlišení displeje zamýšleného zobrazovacího zařízení, se považuje za pokus o redistribuci snímku.

 9. Zveřejnit snímek: (a) jako samostatný souboru v jakémkoli digitálním formátu na Internetu; nebo (b) v jakémkoli digitálním formátu bez technických či písemných omezení za účelem zabránění použití těchto snímků třetími stranami, pokud není snímek začleněn do návrhu s textem či jiného obsahu a překrytý nebo vložený text nebo jiný takový obsah pokrývá plochu alespoň 33% zobrazené velikosti snímku. Pokud to není výslovně povoleno touto smlouvou, nesmí žádná jiná osoba používat snímky, které jste tímto licencovali.

 10. Zhotovovat nebo jinak vytvářet tištěné reprodukce jakéhokoli snímku, pro další prodej nebo distribuci, jako tapetu nebo nástěnné umění, na billboardy nebo na plátno, papír, plast či jiný materiál, není-li taková reprodukce výslovně povolena v ČÁSTI I.

 11. Použití nebo zobrazení jakéhokoli snímku na webových stránkách nebo ve spojení s jakoukoli službou určenou k prodeji nebo nabízení uživatelsky přizpůsobených produktů na vyžádání jakéhokoli druhu k prodeji, využívajících nebo zahrnujících snímek (snímky), například pohlednice, hrnečky, trička, plakáty, tisky, tapety, umělecká díla a ostatní položky.

 12. Použití snímku společně s pornografickým, hanlivým nebo jinak nezákonným či nemorálním obsahem.

 13. Použití snímku takovým způsobem, který porušuje práva ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetí strany, nebo by vedlo ke vznesení nároku z důvodu klamavé reklamy nebo nekalé soutěže.

 14. Použití snímků způsobem, který vykresluje jakoukoli zde zobrazenou osobu způsobem, který rozumná osoba může shledat urážlivým - to zahrnuje mimo jiné použití snímků: a) v pornografii, videích pro dospělé a podobně b) v reklamách na tabákové produkty; c) v reklamách nebo propagačních materiálech týkajících se klubů pro dospělé a podobných zařízení, nebo eskortních, seznamovacích a podobných služeb; d) ve spojení s propagací politických stran; e) v reklamách nebo propagačních materiálech pro farmaceutické nebo zdravotnické, bylinné nebo zdravotní produkty nebo služby, včetně - kromě jiného - potravinových doplňků, přípravků na zažívání, přípravků osobní hygieny nebo produktů pro kontrolu početí; a f) použití, která jsou urážlivá nebo obsahují jiný nezákonný, urážlivý nebo nemorální obsah. Nesmíte používat snímek obsahující zpodobnění osoby, pokud to znamená, že se model zabývá nemorální nebo nelegální aktivitou nebo trpí fyzickou či duševní slabostí nebo onemocněním. Shutterstock nabízí licence, které umožňují určité "citlivé" použití zakázané touto Standardní licencí. Pro více informací prosím kontaktujte podporu Shutterstock.

 15. Použít jakýkoli snímek na platformě sociálních sítí nebo webových stránkách další třetí strany, která tvrdí, že nabyla práva ke snímku v rozporu s těmito Podmínkami používání v důsledku takového použití. Na žádost společnosti Shutterstock musíte okamžitě odstranit všechny snímky z takové platformy nebo webové stránky. Požadujete-li takové použití, kontaktujte prosím podporu společnosti Shutterstock.

 16. Použití snímků Shutterstock způsobem, který konkuruje obchodní činnosti Shutterstock. To zahrnuje, např., ne však pouze, zobrazení snímků v libovolném formátu (včetně ikon) ke stažení na webové stránce, nabízení snímků Shutterstock k prodeji, nebo jejich nabízení v šablonách jakékoli povahy, včetně šablon pro webové stránky, šablon dokumentů, projektů nebo jiné distribuce a/nebo prodeje třetím stranám.

 17. Použijte snímky jako základ pro jednotlivé kusy nebo kolekci fyzického nebo digitálního zboží nebo propagačních předmětů, které nabízíte k prodeji, včetně vytvoření digitální nebo tištěné série blahopřání na základě snímků ze Shutterstocku.

 18. Použití jakéhokoli snímku označeného "Pouze pro redakční použití" pro komerční účely.

 19. Použití libovolného snímku (celého nebo z části) jako obchodní značky, servisní značky, loga nebo jiného označení původu či k jiné propagaci nebo vyplývající propagaci libovolného zboží a/nebo služeb.

 20. Nepravdivě uvedeno, výslovně nebo způsobem, který vyvolává dojem, že jakýkoli snímek byl vytvořen vámi nebo osobou jinou, než je majitel autorských práv k danému snímku.

 21. Skladujte nebo si jinak uložte stažené snímky nepoužité během dvanácti (12) měsíců od data, kdy jste si takový snímek poprvé stáhli. Pokud snímek nepoužijete do dvanácti (12) měsíců od data, kdy jste si daný snímek poprvé stáhli, ztratíte všechna práva na užití daného snímku.

 22. Použití automatizovaných programů, appletů, bootovacích a podobných programů k přístupu na webové stránky Shutterstock nebo k jakémukoli obsahu v nich obsaženému za jakýmkoli účelem, zejména mimo jiné stahování snímků, označování obsahu nebo skrývání obsahu webových stránek Shutterstock.

 23. ČÁST III
  RŮZNÉ
 24. Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení vašeho poplatku, pokud to nevyžaduje zákon. V případě, kdy společnost Shutterstock stanoví, že máte právo na vrácení celé výše poplatku nebo jeho části, lze takové vrácení peněz provést pouze na účet kreditní karty původně použité k zakoupení vašeho produktu. Jestliže byl váš produkt uhrazen šekem, vrácení proběhne formou šeku.

 25. Zde použitý výraz "nepřenosný" znamená, že s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto podmínkách, nesmíte prodávat, pronajímat, nahrávat, dávat, sublicencovat ani jinak převádět snímek nebo práva na použití snímku. Nicméně můžete jednorázově převést snímky na třetí stranu výhradně tak, aby taková třetí strana vytiskla a/nebo zpracovala vaše zboží obsahující snímky za podmínek zde uvedených. Kromě toho, dílo, které se snímkem vytvoříte, musí být použito pouze vámi, vaším přímým zaměstnavatelem, klientem nebo zákazníkem, který musí být koncovým uživatelem vašeho díla. Souhlasíte, že podniknete veškerá komerčně odpovědná opatření, abyste zabránil(a) třetím stranám jakékoli snímky duplikovat. Pokud se dozvíte o jakékoli neoprávněné duplikaci snímku(ů) Shutterstock, informujte nás prosím e-mailem na <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com">support@shutterstock.com</a>.

 26. Pokud plánujete použití nebo používáte snímky jako součást práce pro klienta nebo zákazníka, musíte uchovat přesné a podrobné záznamy o použití každého snímku. Tyto záznamy musí obsahovat jméno/název každého klienta nebo zákazníka, číslo snímku Shutterstock, stejně jako datum nebo data, k nimž byly snímky použity. Na žádost společnosti Shutterstock musíte kopie takových záznamů společnosti Shutterstock dodat.

 27. Souhlasíte, že společnost Shutterstock, její úředníky, zaměstnance, akcionáře, ředitele, manažery, členy a dodavatele odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli škody vyplývající z použití snímku jiného než je použití výslovně povolené těmito podmínkami. Dále souhlasíte, že společnosti Shutterstock nahradíte všechny náklady a výdaje, které společnosti Shutterstock vzniknou v případě, že porušíte kteroukoli z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock.

 28. Záruky a prohlášení

  1. Shutterstock zaručuje a prohlašuje, že:

   1. Nepozměněné snímky stažené a použité v souladu s těmito podmínkami a platnými zákony nenarušují žádná autorská práva, obchodní známky či jiná práva duševního vlastnictví, ani takové nepozměněné snímky nenarušují práva třetích stran na ochranu soukromí nebo publicitu;

   2. Nepozměněné snímky neporušují a nebudou porušovat žádné zákony, ustanovení, nařízení nebo předpisy USA;

   3. Nepozměněné snímky nejsou a nebudou hanlivé, urážlivé, pornografické nebo obscénní.

  2. Shutterstock vyvíjí komerčně rozumné úsilí k zajištění přesnosti klíčových slov a popisu snímku, jakož i jako integritu Redakčních snímků Shutterstock, neposkytuje však žádnou záruku anebo interpretaci týkající se takových klíčových slov, popisu snímku nebo snímků označených "Pouze pro redakční použití".

  3. SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI JAKÉKOLIV ZÁRUKY, KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TOMTO ODSTAVCI.

 29. V souladu s podmínkami této smlouvy, a za předpokladu, že jste neporušil podmínky této nebo jakékoli jiné smlouvy se společností Shutterstock, musí vás Shutterstock hájit, odškodnit a zajistit vás v rámci "Mezí odpovědnosti za škody" (uvedených níže). Takové odškodnění se vztahuje pouze na náhradu škody přímo související s porušením výše uvedených záruk a prohlášení ze strany Shutterstock, společně s náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), vyplývajících z nebo přímo souvisejících s probíhajícím nebo hrozícím soudním řízením, žalobou nebo právním řízením za předpokladu, že držení, distribuce nebo použití snímků stažených a použitých vámi v souladu s těmito podmínkami porušují záruky společnosti Shutterstock obsažené v tomto dokumentu. Toto odškodnění je podmíněno tím, že budete společnost Shutterstock o podané nebo hrozící žalobě informovat písemně, ne později než pět pracovních dnů od data, kdy se o takové žalobě nebo hrozící žalobě dozvíte. Příslušné oznámení musí obsahovat všechny údaje týkající se žaloby, které jsou vám v daném okamžiku známy (tj. číslo snímku Shutterstock, kopie použitého snímku, jméno a kontaktní údaje osoby a/nebo společnosti vznášející žalobu, povahu a datum žaloby, kopie veškeré korespondence přijaté a/nebo zaslané v souvislosti se žalobou). Oznámení musí být zasláno e-mailem nebo faxem společnosti Shutterstock <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com"> na counsel@shutterstock.com </a> nebo 1-646-786-4782 a v tištěné podobě na Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, K rukám: Generální ředitel, doporučenou poštu, vyžádaným potvrzení o převzetí, nebo v případě kurýrní služby je nutné získat podpis příjemce. Společnost Shutterstock má právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu proti jakékoli žalobě či účast v soudním řízení, na něž se odškodnění vztahuje. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností Shutterstock na obraně proti jakékoliv žalobě a máte právo podílet se na jakémkoli soudním sporu na vlastní náklady. Společnost Shutterstock nenese odpovědnost za jakékoli právní poplatky a/nebo jiné náklady vynaložené před obdržením úplného oznámení o žalobě, jak je stanoveno v tomto dokumentu.

 30. Bez ohledu na kteroukoli ze zde uvedených podmínek, společnost Shutterstock nenese zodpovědnost za jakékoli škody, náklady nebo ztráty vyplývající v důsledku úprav provedených na snímcích nebo za kontext, v kterém snímky použijete.

 31. Celková maximální povinnost a odpovědnost společnosti Shutterstock za jakékoli náhrady škod vůči kterémukoli zákazníkovi je omezena výší částky deset tisíc amerických dolarů 10 000 USD - ("omezení odpovědnosti").

 32. Všechny soudní žaloby a řízení spojené s platností, výkladem a vynutitelností těchto podmínek používání, se záležitostmi vyplývajícími nebo týkajícími se těchto podmínek používání či jejich vytvoření, plnění nebo porušení nebo se souvisejícími záležitostmi budou výhradně řešeny před soudem státu New York v okrese New York, nebo před soudy USA pro jižní část New Yorku, přičemž všechny strany souhlasí s výhradní jurisdikcí těchto soudů a vzdávají se námitek proti správnosti či vhodnosti této příslušnosti. Na tyto podmínky používání se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, ani ji tato Úmluva nijak neovlivňuje. Platnost, výklad a vynutitelnost těchto podmínek používání a záležitosti vyplývající nebo spojené s těmito podmínkami používání či jejich vytvořením, plněním nebo porušením a související otázky se budou řídit místními zákony státu New York (bez ohledu na volbu právní soustavy). Souhlasíte, že doručení soudních písemností v kterýchkoli řízeních, sporech nebo soudních řízeních vyplývajících nebo souvisejících s těmito podmínkami použití, může být provedeno zasláním kopie protistraně prostřednictvím doporučené pošty (nebo podobnou formou pošty), prostřednictvím předplaceného poštovného, nicméně, nic zde uvedeného neovlivňuje právo na doručení soudních písemností jakýmkoli jiným zákonným způsobem.

 33. Tyto Podmínky používání se neinterpretují proti, ani ve prospěch žádné ze stran, ale v souladu se skutečným smyslem formulace tohoto dokumentu. Neplatnost nebo nevymahatelnost jakékoliv části těchto Podmínek používání neovlivní platnost nebo vymahatelnost zbylých částí.

 34. Pokud přistupujete k těmto podmínám používání jménem vašeho zaměstnavatele nebo jiné společnosti, zaručujete, že máte plné právo a oprávnění k takovému jednání. V případě, že takové oprávnění nemáte, souhlasíte, že ponesete osobní odpovědnost vůči společnosti Shutterstock za jakékoli porušení těchto podmínek používání.

 35. Počet stažení snímků, které máte k dispozici, je určen produktem, který si zakoupíte. Pro účely této dohody je den definován jako doba dvaceti čtyř (24) hodin počínaje časem, kdy byl váš produkt zakoupen. Měsíc je definován jako třicet (30) po sobě jdoucích dnů počínaje a včetně dnem, kdy jste zakoupili svůj produkt.

 36. Práva na uznání a oznámení o autorských právech pro redakční použití snímů

  1. Pro www.shutterstock.com jste povinni uvést zpětný odkaz (v příslušných případech), nebo poskytnout přispěvateli Shutterstock kredit v souvislosti s redakčním použitím jakéhokoliv snímku. Příslušný kredit musí mít následující formu: "Jméno umělce/Shutterstock.com"

  2. V případě, že je snímek použitý v souvislosti s filmem, televizním vysílání, dokumentárním nebo jiném audio-video nebo multimediálním projektu, musíte vyvinout rozumné komerční úsilí k zajištění souhlasu přispěvatele Shutterstock a uvést Shutterstock, jak je uvedeno výše.

  3. Neúmyslné opomenutí výše uvedeného kreditu nebude porušením podmínek této smlouvy za předpokladu, že zákazník takové opomenutí po e-mailovém upozornění od společnosti Shutterstock napraví.

V PŘÍPADĚ, ŽE PORUŠÍTE NĚKTEROU Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO JINOU SMLOUVU SE SPOLEČNOSTÍ SHUTTERSTOCK, SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK MÁ PRÁVO UKONČIT VÁŠ ÚČET BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ. TAKOVÉ UKONČENÍ MUSÍ BÝT VEDLE OSTATNÍCH PRÁV SPOLEČNOSTI SHUTTERSTOCK ZÁKONNÉ A SPRAVEDLIVÉ. SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK NEBUDE POVINNA VRÁTIT JAKÉKOLI POPLATKY, KTERÉ JSTE UHRADILI, POKUD JE VÁŠ ÚČET UKONČEN Z DŮVODU TAKOVÉHO PORUŠENÍ.

SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V ODSTAVCI 26 TÉTO SMLOUVY, POKUD JDE O LEGITIMITU NEBO PLATNOST VAŠEHO POUŽITÍ KTERÉHOKOLI SNÍMKU NEBO JAKÉHOKOLI ZVEŘEJNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE SNÍMKU SNÍMKY A JAKÁKOLI PAMĚŤOVÁ MÉDIA A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY (V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH) JSOU POSKYTNUTY "TAK JAK JSOU" BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÉ NEBO DOMNĚLÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, DOMNĚLÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU.

SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PRÁVA ANI PROHLÁŠENÍ S OHLEDEM NA POUŽITÍ JAKÝCHKOLI NÁZVŮ, OBCHODNÍCH ZNAČEK, SERVISNÍCH ZNAČEK, LOGOTYPŮ, NÁVRHŮ V RÁMCI AUTORSKÉHO PRÁVA NEBO UMĚLECKÝCH DĚL NEBO ARCHITEKTURY ZOBRAZENÉ NA KTERÉMKOLI SNÍMKU. ZAJIŠTĚNÍ VŠECH NEZBYTNÝCH PRÁV, OBSAHU NEBO POVOLENÍ, KTERÁ LZE VYŽADOVAT K POUŽITÍ SNÍMKU, JE VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTÍ. PŘISPĚVATELÉ NAHRÁVAJÍ SNÍMKY NA WEBOVÉ STRÁNKY SHUTTERSTOCK A PROHLAŠUJÍ, ŽE MAJÍ VŠECHNA PRÁVA K TOMU POTŘEBNÁ, A ŽE OPRAVŇUJÍ SHUTTERSTOCK K UDĚLENÍ TAKOVÝCH PRÁV V RÁMCI TÉTO DOHODY.

SHUTTERSTOCK NEZARUČUJE, ŽE SNÍMEK (SNÍMKY), WEBOVÉ STRÁNKY SHUTTERSTOCK NEBO JINÉ MATERIÁLY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE POUŽITÍ NEBUDE PŘERUŠENO NEBO BEZCHYBNÉ. CELÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE KVALITY, VÝKONU A POUŽITÍ SNÍMKU (SNÍMKŮ) JE VÝHRADNĚ NA VÁS.

JSTE SROZUMĚNI S TÍM, ŽE MUSÍTE VYHLEDAT KOMPETENTNÍ RADU PŘED POUŽITÍM SNÍMKU V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI NEBO K JAKÝMKOLI JINÝM KOMERČNÍM ÚČELŮM.

KROMĚ PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V ODSTAVCI 27 TÉTO SMLOUVY, CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SHUTTERSTOCK VŮČI VÁM NEBO JINÉ TŘETÍ OSOBĚ, VZNÁŠEJÍCÍ ŽÁDOST VAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ S VAŠÍM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT WEBOVÉ STRÁNKY SHUTTERSTOCK A/NEBO SNÍMEK/Y V NICH OBSAŽENÝ/É (AŤ JIŽ SMLUVNĚ, V ROZPORU SE SMLOUVU, NEBO JINAK) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ FINANČNÍ ČÁSTKU, KTEROU OD VÁS SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK OBDRŽELA ZA POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÉHO SNÍMKU/PŘÍSLUŠNÝCH SNÍMKŮ.

SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK, ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, MANAŽERŮ, ČLENŮ, AKCIONÁŘŮ, ŘEDITELŮ NEBO DODAVATELŮ NENESE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI JINÉ OSOBĚ NEBO SUBJKETU ZA ŽÁDNÉ OBECNÉ, TRESTAJÍCÍ, SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ODŠKODNĚNÍ NEBO UŠLÉ ZISKY ČI JINÉ ŠKODY, NÁKLADY ČI ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ SNÍMKU(Ů), PORUŠENÍ TÉTO DOHODY ZE STRANY SHUTTERSTOCKU NEBO JINAK, NENÍ-LI ZDE VÝSLOVNĚ UVEDENO, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SHUTTERSTOCK BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO ODŠKODNĚNÍ, NÁKLADŮ NEBO ZTRÁT. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SHUTTERSTOCK VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANĚ, KTERÁ UPLATŇUJE VAŠÍM PROSTŘEDNICTVÍM NÁROK VYPLÝVAJÍCÍ NEBO SPOJENÝ S VAŠÍM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SNÍMKU(Ů) SHUTTERSTOCK NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘEKROČIT LIMITY ODPOVĚDNOSTI.

V PŘÍPADĚ, ŽE K OTEVŘENÍ ÚČTU POUŽÍVÁTE KREDITNÍ KARTU S NEPRAVDIVÝMI ÚDAJI NEBO SE JINAK ÚČASTNÍTE TRESTNÉ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK, SPOLEČNOST SHUTTERSTOCK OKAMŽITĚ PODÁ STÍŽNOST U www.ic3.gov, CENTRA STÍŽNOSTÍ NA INTERNETOVOU KRIMINALITU, PARTNERSTVÍ MEZI FEDERÁLNÍM ÚŘADEM VYŠETŘOVÁNÍ (FBI) A NÁRODNÍM STŘEDISKEM PRO BOJ S HOSPODÁŘSKOU A HI-TECH KRIMINALITOU.

V účinnosti od 25. března 2014