Srovnání našich nejoblíbenějších typů licencí

Fyzické reprodukce (např. knihy, časopisy, reklamní plakáty a obaly)
Diváci sledující TV, videa online a filmy
Právní odškodnění
Kopie webových nebo tiskových šablon
Použití ve zboží nebo propagační distribuci
Standardní
Až 500 000
Produkční rozpočty až do 10 000 USD
Až 10 000 USD za snímek
Nepovoleno
Nepovoleno
Rozšířená
Neomezeno
Neomezeno
Až 250 000 USD za snímek
Povoleno
Povoleno

Na naše licence se vztahují určitá omezení včetně používání s citlivými tématy. Přečtěte si celé podmínky používání.

Potřebujete dodatečnou právní ochranu a převod práv třetích stran?

Obraťte se na nás ohledně podnikové licence.

Rozšířená

Použití snímků na více místech pro více účelů.

Stažení snímků do jednoho roku.  Ceny zobrazeny v amerických dolarech

Větší právní ochrana
Neomezené fyzické reprodukce
Umožňuje použití na zboží, oblečení a v uměleckých dílech