Aktuální­ Podmí­nky použití jsou vytištěny níže. Pro zobrazení předchozí verze Podmí­nek použití klikněte zde.
Tento [česky] překlad je pouze zdvořilostním překladem a nelze jej považovat za právní dokument. Odkazujeme vás na původní text v anglickém jazyce. Stažením libovolného snímku ze stránek Shutterstock souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami uvedenými v anglické jazykové verzi podmínek používání.
SHUTTERSTOCK
Podmínky používání
Licenční smlouva (smlouvy) Shutterstock

Vážený zákazníku Shutterstock:

Následující podmínky služby (dále jen „PS“) jsou právní smlouvou mezi vámi nebo zaměstnavatelem či jiným subjektem, jehož jménem tuto smlouvu uzavíráte (dále jen „vy“ nebo „zákazník“), a společností Shutterstock (jak je definována v sekci 22 níže) a stanovuje práva a povinnosti týkající se vámi licencovaného obsahu. Uzavřením těchto PS potvrzujete, že země vašeho trvalého pobytu je stejná jako země uvedená ve vaší fakturační adrese.

PS si pročtěte pokaždé, kdy budete nakupovat licenci na obsah. Shutterstock si vyhrazuje právo tyto PS kdykoliv upravit podle svého výhradního uvážení. Než takové změny vstoupí v platnost, Shutterstock vynaloží přiměřené úsilí, aby vás na jakoukoli změnu upozornil. Takové upozornění může být provedeno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu Shutterstock, oznámením na této stránce, vaší přihlašovací stránce nebo jiným způsobem. Změny těchto PS se budou týkat pouze nadcházejících nákupů (včetně všech automatických obnovení). Licencováním obsahu po jakékoli takové změně souhlasíte, že budete vázáni PS ve změněném znění.

TOTO JE LICENCE PRO JEDNOHO UŽIVATELE, OPRAVŇUJÍCÍ JEDNU FYZICKOU OSOBU K ZÍSKÁNÍ LICENCE NA OBSAH, JEHO STAŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ. POKUD NEPROVEDETE UPGRADE NA ÚČET S „TÝMOVÝM PŘEDPLATNÝM“ NEBO „PRÉMIOVOU PLATFORMOU“, NESMÍ K VAŠEMU ÚČTU PŘISTUPOVAT ANI OBSAH LICENCOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO ÚČTU POUŽÍVAT ŽÁDNÉ JINÉ OSOBY (VČETNĚ ZAMĚSTNANCŮ, SPOLUPRACOVNÍKŮ NEBO NEZÁVISLÝCH DODAVATELŮ).

V PŘÍPADĚ, ŽE SI ZAKOUPÍTE „TÝMOVÉ PŘEDPLATNÉ“, JE PRÁVO ZÍSKAT LICENCI NA OBSAH A TENTO OBSAH STAHOVAT A POUŽÍVAT OMEZENO NA POČET UŽIVATELŮ POVOLENÝ V RÁMCI UVEDENÉHO TÝMOVÉHO PŘEDPLATNÉHO. „PRÉMIOVÁ PLATFORMA" SHUTTERSTOCK POSKYTUJE KROMĚ DALŠÍCH PRÁVA TAKÉ PRÁVA K PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ NEOMEZNÉMU POČTU UŽIVATELŮ.

Pokud požadujete práva k přístupu a používání pro více než jednu fyzickou osobu, kontaktujte zákaznickou podporu (telefon: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora nebo náš Tým pro prémiovou platformu). Pro ujasnění uvádíme, že pokud uživatel jedná z pozice zaměstnance, bude pro účely této licence za jejího držitele považován zaměstnavatel.

 • Obsah“ znamená veškerý obsah licenčně dostupný z webových stránek Shutterstock, včetně snímků, videí, redakčního obsahu a hudby (jak jsou definovány v této smlouvě).

 • Video“ znamená jakékoli pohyblivé snímky, animace, filmy, videa nebo jiná zvuková/vizuální ztvárnění, video prvky, prvky vizuálních efektů, šablony, balíčky grafiky a projekty pohyblivého designu kromě statických snímků, zaznamenané v jakémkoli formátu.

 • Snímek/snímky“ znamená statické fotografie, vektory, kresby, grafiku a podobný obsah.

 • Hudba“ znamená jakoukoliv hudební skladbu, originální nahrávky a další nahrávky obsahující zvuky či série zvuků, a to ve všech formátech, ať jsou již známé, nebo budou teprve vyvinuté.

 • Redakční obsah“ znamená statické fotografie a videa nacházející se na kartě / v sekci Redakční.

 • Vizuální obsah“ znamená souhrnně redakční obsah, snímky a videa.

ČÁST I – LICENCE NA VIZUÁLNÍ OBSAH
 1. Shutterstock vám tímto uděluje nevýhradní, nepřenosné právo používat, upravovat (s výjimkou případů, kdy je to zde výslovně zakázáno) a reprodukovat vizuální obsah na celém světě, navždy, jak výslovně povoluje příslušná licence a na základě omezení zde uvedených:

  1. LICENCE NA SNÍMKY

   1. STANDARDNÍ LICENCE NA SNÍMKY vám poskytuje práva k používání snímků:

    1. Ve formě digitální reprodukce, včetně webových stránek, online reklamy, na sociálních médiích, v mobilní reklamě, v mobilních aplikacích, softwaru, na e-blahopřáních, v e-publikacích (e-knihách, e-časopisech, blozích apod.), v e-mailovém marketingu a v online médiích (včetně služeb sdílení videí jako jsou YouTube, Dailymotion, Vimeo apod., a to v rámci rozpočtových omezení uvedených níže v odstavci I.a.i.4);

    2. Vytištěných ve fyzické podobě jako součást balení a označení výrobku, hlavičkových papírů a vizitek, prodeje reklamy, billboardů, obalů CD a DVD nebo v reklamě a jako kopie hmotného média zahrnující časopisy, noviny a knihy a za předpokladu, že žádný snímek nebude v úhrnu reprodukován více než 500 000krát;

    3. Jako součást reklamní kampaně působící „mimo domov“ cílové skupiny, včetně billboardů, městského mobiliáře apod., a to za předpokladu, že zamýšlené publikum pro takovouto kampaň je menší než 500 000 kontaktů.

    4. Začleněných do filmu, videa, televizního seriálu, reklamy či jiných audiovizuálních produkcí pro distribuci v libovolném médiu nyní známém nebo v budoucnu stvořeném bez ohledu na velikost publika, pokud rozpočet na takovou produkci nepřesáhne 10 000 USD;

    5. Pro vaše osobní, nekomerční použití (nikoli za účelem dalšího prodeje, stažení, distribuce či jiného komerčního využití jakéhokoli druhu).

   2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE NA SNÍMKY vám poskytuje práva k používání snímků (tato práva platí společně s právy 1–5 výše a jsou platná výlučně pro rozšířené licence na snímky):

    1. V případě povoleném podle standardní licence na snímky, bez jakéhokoli omezení počtu reprodukcí, výtisků nebo rozpočtu;

    2. Začleněných do zboží určeného k prodeji nebo propagační distribuci (souhrnně „zboží“), včetně mimo jiné textilu, uměleckých děl, magnetů, tapet, kalendářů, hraček, psacích potřeb, pohlednic a dalších fyzických reprodukcí k dalšímu prodeji nebo distribuci za předpokladu, že takové zboží zahrnuje tvůrčí materiál nebo funkční prvky kromě snímku/snímků.

    3. Ve výzdobě stěn (a bez vyžadování dalších kreativních nebo funkčních prvků) pro dekorativní účely v komerčních prostorách, které vlastníte vy nebo váš klient, a nikoli k prodeji.

    4. Začleněných jako prvky digitálních šablon určených k prodeji nebo k distribuci.

   3. Pokud standardní nebo rozšířená licence na snímky neposkytuje práva, která požadujete, kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora)

  2. LICENCE NA VIDEO

   1. LICENCE NA POUŽÍVÁNÍ VIDEA vám uděluje práva na používání videa:

    1. v multimediální produkci zobrazené nebo distribuované prostřednictvím webu, v sociálních médiích, pomocí tzv. „aplikací“ nebo v jiném způsobu šíření v souladu s touto smlouvou (viz omezení distribuce) za předpokladu, že publikum pro takovou produkci nepřesáhne 500 000;

    2. ve spojení s živým představením za předpokladu, že publikum pro všechna taková představení nepřesáhne 500 000 lidí;

    3. na webových stránkách.

   2. Pokud licence na používání videa neposkytuje práva, která požadujete, kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora)

   3. LICENCE NA VOLNÉ VIDEO vám poskytuje právo používat video s vodoznakem, v nízkém rozlišení, jako volný snímek (dále jen „volné video“), a to výhradně v testovacích, vzorových, volných nebo hrubých hodnoticích sestřihových materiálech. Licence na volné video nepovoluje jeho veřejné zobrazování nebo distribuci či začleňování takového videa do jakýchkoli finálních materiálů. Volná videa lze upravit, ale nesmíte odebrat ani pozměnit vodoznak Shutterstock. Volná videa jsou k dispozici k licencování v rámci licence na používání videa v době, kdy jsou stažena jako volná videa, ale společnost Shutterstock neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou povinnost zajistit, že volná videa budou k dispozici pro licenci kdykoli poté.

  3. REDAKČNÍ LICENCE

   1. REDAKČNÍ LICENCE vám poskytuje právo k jednomu redakčnímu použití položky redakčního obsahu, přičemž toto jedno použití může být distribuováno celosvětově a po neomezenou dobu.

   2. „Jedno použití“ pro účely této licence povoluje použití redakčního obsahu jednou v jednom kontextu (např. zpravodajském článku, příspěvku na blogu, stránce publikace) za předpokladu, že budete mít práva k distribuci tohoto použití v kontextu v neomezeném počtu médií a distribučních kanálů. Například použití redakčního obsahu k ilustrování tištěného článku smí být opětovně použito na blogu, na sociální síti apod. za předpokladu, že je to v kontextu původního tištěného článku. Jakékoli použití mimo kontext původního tištěného článku by vyžadovalo další licenci.

   3. „Redakční použití“ pro účely této licence znamená použití pro popisné účely v kontextu, který je mediálně zajímavý nebo lidsky zajímavý, a výslovně vylučuje komerční použití, jako jsou reklamy nebo podpora prodeje.

   4. Jakékoli používání redakčního obsahu licencovaného na základě těchto podmínek dále podléhá výslovným omezením stanoveným v Části I, sekci 4 (zakazující jakékoli použití distribuované prostřednictvím vysílání/kabelu/OTT, na obálkách publikací a ve výtiscích překračujících počet 500 000).

   5. Veškerý redakční obsah musí být pro účely těchto PS považován za „pouze pro redakční použití“.

   6. Ne všechen redakční obsah je z webových stránek Shutterstock k licencování dostupný a stejně tak nemusí být dostupný ze všech předplatných. Berete na vědomí, že redakční obsah dostupný k licencování se může kdykoli změnit a nemáte právo požadovat licencování jakékoli konkrétní položky redakčního obsahu. Pokud chcete licencovat jakýkoli redakční obsah, který není dostupný k licencování z těchto webových stránek, kontaktujte zákaznickou podporu. (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora)

 2. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ VIZUÁLNÍHO OBSAHU

  NESMÍTE:

  1. Používat vizuální obsah jinak, než jak výslovně povoluje licence, kterou jste si zakoupili s ohledem na takový vizuální obsah.

  2. Zobrazovat jakoukoli osobu ve vizuálním obsahu („model“) způsobem, který by rozumný člověk považoval za urážlivý, jako je vyobrazení modelu: a) v souvislosti s pornografií, „videi pro dospělé“, zábavními podniky pro dospělé, eskortními službami, seznamovacími službami nebo podobně; b) v souvislosti s reklamou nebo propagací tabákových výrobků; c) v politickém kontextu, například při propagaci, reklamě nebo podpoře politické strany, kandidáta, zvoleného úředníka či funkcionáře nebo v souvislosti s jakýmkoli politickým nařízením či názorem; d) v roli člověka, který trpí nebo se léčí z fyzického nebo duševního onemocnění nebo e) v souvislosti s účastí na nemorální nebo trestní činnosti.

  3. Používat jakýkoliv vizuální obsah v pornografickém, hanlivém nebo klamavém kontextu nebo způsobem, který by mohl být považován za urážlivý, obscénní nebo nezákonný.

  4. Upravovat vizuální obsah označený „pouze pro redakční použití“ způsobem, který mění kontext toho, co je vyobrazeno.

  5. Používat vizuální obsah uvedený jako „Pouze pro redakční použití“ (včetně například redakčního obsahu) pro komerční účely, včetně použití pro referenční účely, v jakýchkoli reklamách, propagaci zboží nebo jiných neredakčních kontextech.

  6. Předprodávat, redistribuovat,sdílet nebo převádět jakýkoli vizuální obsah nebo k němu poskytovat přístup s výjimkou případů zde konkrétně uvedených. Například je mimo jiné zakázáno zobrazovat obsah jako „galerii” obsahu nebo její součást, ve které mohou třetí strany hledat a z obsahu vybírat.

  7. Používat vizuální obsah takovým způsobem, který porušuje práva ochranné známky nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví třetí strany, nebo by vedl ke vznesení nároku z důvodu klamavé reklamy nebo nekalé soutěže.

  8. Používat vizuální obsah (celý nebo část) jako obchodní značku, servisní značku, logo nebo jinou známku původu či jako jejich části.

  9. Nepravdivě uvádět, a to výslovně nebo způsobem, který vyvolává dojem, že vizuální obsah byl vytvořen vámi nebo osobou jinou, než je majitel autorských práv k danému vizuálnímu obsahu.

 3. OMEZENÍ SPECIÁLNĚ PRO VIDEA

  1. Používat jakákoli videa v multimediální produkci distribuované prostřednictvím vysílání, kabelové sítě, služby videa OTT (např. Netflix, Hulu, Amazon) nebo v kinech.

  2. Používat „statické snímky“ získané z videa s výjimkou použití v kontextu marketingu, propagace a reklamy vašich odvozených děl zahrnujících video.

 4. OMEZENÍ SPECIÁLNĚ PRO REDAKČNÍ OBSAH

  1. Používat jakýkoli redakční obsah v multimediální produkci distribuované prostřednictvím vysílání, kabelové sítě, služby videa OTT (např. Netflix, Hulu, Amazon) nebo v kinech či souvisejících propagačních materiálech.

  2. Používat jakýkoli redakční obsah na obálkách publikací, přebalech nebo jiném balení souvisejícím s předmětným použitím.

  3. Používat jakýkoli redakční obsah v publikaci s počtem výtisků přesahujícím 500 000 kopií.

 5. UVEDENÍ AUTORSTVÍ A UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

  1. Při použití snímků a videí v souvislosti se zpravodajstvím, komentáři, publikacemi či jiným „redakčním“ obsahem musí být v blízkosti uveden přispěvatel společnosti Shutterstock a společnost Shutterstock v podstatě v následující formě:

   „Jméno umělce / Shutterstock.com“

  2. Uvedení autora pro redakční použití musí být následující formu:

   „Jméno umělce / Agentura / Shutterstock“

  3. Tam, kde je to komerčně přijatelné, musí být použití snímků a videí na zboží nebo v audiovizuální produkci doplněno uvedením společnosti Shutterstock v podstatě v následující formě:

   „Snímek/snímky nebo video (podle situace) použity na základě licence od Shutterstock.com“

  4. Ve spojení s jiným použitím snímků nebo videí není uvedení autorství vyžadováno, pokud ve spojení se stejným použitím nevyžaduje uvedení autorství jiný stock obsah. Pro ujasnění uvádíme, že pro redakční použití je uvedení autorství vždy vyžadováno.

  5. Ve všech případech musí být informace o autorství uvedeny v takové velikosti, barvě a tak výrazně, aby byly jasně a snadno čitelné pouhým okem.

ČÁST II – LICENCE NA HUDBU
 1. „Produkce“ znamená všechny verze jediného audio-vizuálního projektu nebo všechny verze výhradně audio projektu, v nichž je hudba synchronizována s komentářem v kontextu podcastové epizody, rozhlasového dokumentu, rozhlasové reklamy či podobné výhradně audio produkce.

 2. LICENCE NA HUDBU

  Shutterstock vám poskytuje nevýhradní a nepřevoditelné právo synchronizovat hudbu v rámci produkce na základě licence, kterou si zakoupíte (ze dvou níže uvedených typů licencí), a to za podmínek omezení stanovených v Části II.3 těchto podmínek:

  1. STANDARDNÍ LICENCE NA HUDBU: Na základě standardní licence na hudbu získáváte nevýhradní právo synchronizovat hudbu v rámci produkce (a v kontextových upoutávkách a propagačních materiálech) šířené v rámci webových prohlížecích platforem nebo užívané v newebovém „průmyslovém“ kontextu, například na obchodních veletrzích, firemních akcích, v rámci podniku či prodejního místa.

  2. ROZŠÍŘENÁ LICENCE NA HUDBU: Na základě rozšířené licence na hudbu získáváte nevýhradní právo synchronizovat hudbu v rámci produkce (a v kontextových upoutávkách a propagačních materiálech) výhradně za podmínek omezení uvedených v Odstavci II.3 těchto podmínek.

  3. VOLNÁ LICENCE NA HUDBU: Na základě volné licence na hudbu získáváte právo synchronizovat hudbu s vodoznakem výhradně v testovacích, vzorových, autorských či hrubých verzích materiálů k posouzení souvisejících s produkcí. Volná licence na hudbu výslovně zakazuje distribuci hudby na veřejnosti v jakékoliv podobě či zakomponování hudby do jakékoliv konečné verze materiálu. Za žádných okolností není dovoleno odstraňovat či pozměňovat vodoznak Shutterstock z hudby.

 3. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ HUDBY.

  NESMÍTE:

  1. Sublicencovat, dále prodávat, půjčovat, postoupit, darovat či jinak převádět či distribuovat hudbu nebo práva na používání hudby třetí straně samostatně a odděleně od produkce, jejíž je součástí (v souladu s vaší licencí);

  2. Dále prodávat, distribuovat, zpřístupňovat, sdílet či převádět hudbu jinak než v souladu s ustanoveními těchto podmínek;

  3. Vyrábět, šířit, prodávat či jinak využívat „nahrávky“, CD, mp3 či jiné audio produkty zahrnující výhradně zvuk, které obsahují hudbu, mimo výhradně audio produkce výslovně popsané v definici „produkce“ výše. Pro účely tohoto odstavce se pojmem „nahrávky“ rozumí veškeré formy reprodukce, ať jsou známy, nebo budou teprve vynalezeny, výroby či distribuce primárně pro používání v domácnostech, při školní výuce či v hudebních automatech, které zahrnují výhradně hudbu (s vyloučením synchronizovaného materiálu);

  4. Používat hudbu společně s ostatními materiály pornografické, hanlivé, urážlivé, obscénní, nemorální či nezákonné povahy nebo způsobem, který jinak porušuje práva třetích stran;

  5. Porušovat exportní zákony, omezení či předpisy zasíláním, převodem či exportem hudby do kterékoliv země v rozporu s exportními zákony, omezeními či předpisy;

  6. Používat, prodávat, sublicencovat, reprodukovat, distribuovat, zobrazovat, začleňovat hudbu anebo ji jinak zcela nebo zčásti dávat k dispozici v podobě obsahu produkční knihovny či souborů ke stažení nebo jako součást takového obsahu anebo hudbu či jakékoliv dílo odvozené, do nějž je hudba začleněna, začleňovat do jiného standardního produktu, knihovny či sbírky;

  7. Provádět remixy, mashupy nebo jiné změny hudby, s výjimkou toho, že můžete provádět základní úpravy hudby (např. nastavit body spuštění/zastavení, určit body zesílení/zeslabení atd.) v souvislosti s využíváním licence udělené na základě této smlouvy;

  8. Používat hudbu ve výhradně audio produkcích, v nichž je hudba primárním obsahem.

 4. S výjimkou hudby označené jako „PRO-free“ jste povinni si na vlastní náklady opatřit příslušnou licenci v případě, že se v souvislosti s vaším použitím hudby povoleným na základě těchto PS vyžaduje licence pro veřejnou produkci. Bez ohledu na ustanovení těchto PS, v nichž se stanoví opak: (a) v případě, že právní předpisy kterékoliv jurisdikce vyžadují, s cílem předejít porušení práv třetích stran, získání licencí od inkasních společností nebo podobných subjektů na činnost nebo v souvislosti s činností povolenou těmito PS, jste povinni si opatřit takovou licenci a sami nést náklady na její pořízení a (b) tato smlouva nezahrnuje jakákoliv takzvaná „morální práva“ či práva jim podobná. Jste povinni předkládat příslušnému ochrannému autorskému svazu kompletní a přesné seznamy použité hudby a kopii každého takového seznamu zaslat společnosti Shutterstock e-mailem na adresu cuesheets@shutterstock.com. Tato povinnost platí pro veškerou hudbu kromě hudby označené jako „PRO-free“.

 5. Jste oprávněni zveřejňovat produkce zahrnující hudbu na distribučních platformách třetích stran s obsahem generovaným uživateli (např. YouTube) (dále jen „platformy uživatelsky generovaného obsahu“). Nejste oprávněni činit si nároky na vlastnictví hudby či hudbu jinak registrovat na jakékoliv platformě uživatelsky generovaného obsahu, a to ani v případě, že je synchronizována s vaší vlastní produkcí. Zjistíte-li, že si jakákoliv třetí strana nárokuje vlastnický podíl k hudbě, zavazujete se o každém takovém nároku neprodleně informovat společnost Shutterstock.

 6. Při začlenění hudby do druhu produkce, ve kterém je uvedení informací o autorských právech zvykem, musíte tyto informace uvést v podstatě v následující podobě:

  „[Název hudby] v podání [Umělce], použito v rámci licence od společnosti Shutterstock“

ČÁST III – ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ
 1. Společnost Shutterstock zaručuje a prohlašuje:

  1. Přispěvatelé společnosti Shutterstock jí udělili veškerá potřebná práva na vizuální obsah pro udělení práv stanovených v části I, podle potřeby.

  2. Vizuální obsah v původní nezměněné podobě, který je používán v plném souladu s těmito podmínkami a platnými právními předpisy, nepředstavuje: i) porušení autorského práva, ochranné známky nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví; ii) porušení práv třetích osob na ochranu soukromí a publicity; iii) porušování platných zákonů USA, předpisů, vyhlášek nebo nařízení a iv) nebude hanlivý, urážlivý, pornografický nebo obscénní.

  3. Redakční obsah v původní nezměněné formě a používaný v naprostém souladu s těmito PS a platnými zákony nebude porušovat autorská práva třetí strany, přičemž se rozumí, že výše uvedená záruka neplatí pro prvky znázorněné v redakčním obsahu.

 2. I když Shutterstock vyvíjí obchodně přiměřené úsilí k zajištění přesnosti klíčových slov a popisů, stejně jako integrity vizuálního obsahu označeného jako „pouze pro redakční použití“, SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE: I) KLÍČOVÝCH SLOV, NÁZVŮ NEBO POPISU NEBO II) ZVUKOVÝCH STOP VE VIDEU. Aby bylo jasno, Shutterstock neposkytne odškodnění ani nenese žádnou odpovědnost, pokud jde o jakékoli nároky vyplývající z nepřesného klíčového slova, názvů nebo popisů, jakéhokoli zvuku ve videu.

 3. SHUTTERSTOCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI JAKÉKOLIV ZÁRUKY, KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI „ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ“.

ČÁST IV – ODŠKODNĚNÍ A ODPOVĚDNOST
 1. V souladu s podmínkami této smlouvy a za předpokladu, že jste neporušil(a) podmínky této nebo jakékoli jiné smlouvy se společností Shutterstock, vás bude Shutterstock hájit, odškodní vás a zajistí vás v rámci příslušných „mezí odpovědnosti“, uvedených níže. Toto odškodnění se omezuje výhradně na přímou škodu, kterou zákazník utrpěl v důsledku nároku třetí strany, který lze přímo přičíst porušení výslovných záruk a prohlášení ze strany společnosti Shutterstock daných v Části III těchto podmínek, a na související výdaje (včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení). Odškodnění je podmíněno tím, že budete společnost Shutterstock o podané nebo hrozící žalobě informovat písemně, ne později než pět (5) pracovních dnů od data, kdy se o takové žalobě nebo hrozbě dozvíte. V tomto oznámení musejí být uvedeny veškeré podrobnosti o nároku, které jsou vám v dané době známy (např. dané užití obsahu, jméno a kontaktní informace osoby a/nebo subjektu, který nárok vznáší, kopie korespondence přijaté a/nebo odeslané v souvislosti s nárokem). Oznámení musí být zasláno e-mailem společnosti Shutterstock na legal-notices@shutterstock.com nebo v tištěné podobě na adresu Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Attention: Hlavní právní zástupce, doporučenou zásilkou s doručenkou; anebo ii) kurýrem s doručením do druhého dne oproti podpisu příjemce. Společnost Shutterstock má právo převzít řízení, vypořádání nebo obranu jakékoli žaloby nebo soudního řízení, na něž se odškodnění vztahuje. Souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se společností Shutterstock na obraně proti jakékoliv žalobě a máte právo podílet se na jakémkoli soudním sporu na vlastní náklady. Souhlasíte s tím, že společnost Shutterstock nenese odpovědnost za jakékoliv právní poplatky a/nebo jiné náklady, které vzniknou vám nebo vaším jménem dříve, než Shutterstock dostane přiměřenou příležitost prověřit si platnost takového nároku.

 2. Společnost Shutterstock neodpovídá za jakoukoliv škodu, náklady či ztrátu, která vznikne v důsledku pozměnění obsahu nebo v důsledku kontextu, v němž obsah použijete.

 3. Omezení odpovědnosti: Celkové maximální závazky a odpovědnost společnosti Shutterstock („omezení odpovědnosti“) ve vztahu ke každému zákazníkovi:

  1. U standardní licence ke snímkům činí 10 000 USD.

  2. U rozšířené licence ke snímkům činí 250 000 USD.

  3. U licence k použití videa činí 10 000 USD.

  4. U redakční licence činí 25 000 USD.

  5. U standardní nebo rozšířené licence na hudbu činí 10 000 USD.

 4. V případě dotazů k výše uvedenému kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora)

 5. Společnost Shutterstock, její funkcionáře, zaměstnance, akcionáře, ředitele, manažery, členy a dodavatele odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoliv škody vyplývající z použití vizuálního obsahu jiného, než je použití výslovně povolené těmito PS. Dále souhlasíte, že společnosti Shutterstock nahradíte všechny náklady a výdaje, které společnosti Shutterstock vzniknou v případě, že porušíte kteroukoli z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock.

ČÁST V – DALŠÍ PODMÍNKY
 1. Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení vašeho poplatku, není-li jinak stanoveno zákonem. Žádné poplatky nejsou vratné, a to ani v případě, že je vaše předplatné ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno. Povolujete společnosti Shutterstock, aby vám naúčtovala celý poplatek za předplatné za celé dohodnuté období k datu zakoupení předplatného. V případě, kdy společnost Shutterstock stanoví, že máte právo na vrácení celé výše poplatku nebo jeho části, lze takové vrácení peněz provést pomocí způsobu platby původně použitého k vašemu nákupu. Máte-li bydliště v Evropské unii a zrušíte svůj účet do čtrnácti (14) dnů od provedení platby ve prospěch společnosti Shutterstock Netherlands, B.V., a pokud jste si zatím nestáhli jakýkoliv vizuální obsah či nezískali na takový obsah licenci, společnost Shutterstock Netherlands, B.V. vám vrátí platbu uhrazenou v souvislosti s tímto zrušeným účtem. Chcete-li zrušit svůj účet, kontaktujte zákaznickou službu (tel.: v USA 1 866 663 3954, mimo USA +1 646 419 4452, e-mail: Zákaznická podpora).

 2. Po vypršení vašeho plánu předplatného se tento plán automaticky obnoví za stejných podmínek jako původní zakoupený plán. Automatické obnovení můžete kdykoli před obnovením zrušit prostřednictvím nastavení účtu. Výslovně společnosti Shutterstock poskytujete právo naúčtovat vám každé automatické obnovení, dokud automatické obnovení včas nezrušíte.

 3. Má-li společnost Shutterstock podle právních předpisů státu či země vašeho bydliště povinnost vybrat nepřímou daň (například daň z prodeje, daň z přidané hodnoty, daň ze zboží a služeb atd.), máte povinnost tuto nepřímou daň zaplatit. Má-li společnost Shutterstock nebo vy povinnost vybírat nebo odvádět přímé či nepřímé daně, může vám podle právních předpisů země vašeho bydliště vznikat povinnost tuto daň vypočíst sami.

 4. Zde použitý výraz „nepřenosný“ znamená, že s výjimkou případů výslovně stanovených v těchto PS nesmíte prodávat, pronajímat, nahrávat, dávat, sublicencovat ani jinak převádět vizuální obsah nebo práva na použití vizuálního obsahu. Nicméně můžete jednorázově převést vizuální obsah na třetí stranu výhradně tak, aby taková třetí strana vytiskla nebo zpracovala vaše zboží obsahující vizuální obsah za podmínek zde uvedených. Pokud zjistíte, že jakékoliv webové stránky sociálních médií používají jakýkoliv vizuální obsah způsobem, který přesahuje licenci podle této dohody, souhlasíte s tím, že odstraníte všechna odvozená díla obsahující vizuální obsah z takového stránky sociálních médií, a neprodleně informujete Shutterstock o každé takové webové stránce sociálních médií. Souhlasíte, že podniknete veškerá komerčně opodstatněná opatření, abyste zabránili třetím stranám jakýkoliv vizuální obsah duplikovat. Pokud se dozvíte o jakékoliv neoprávněné duplikaci vizuálního obsahu, informujte nás e-mailem na support@shutterstock.com.

 5. Na základě oznámení společnosti Shutterstock nebo v případě, že se dozvíte, že u jakéhokoliv obsahu hrozí nebo došlo ke vznesení nároku ze zásahu do práv, porušení jiného práva nebo jiného nároku, za nějž může nést odpovědnost společnost Shutterstock, anebo pokud společnost Shutterstock obsah z jakéhokoliv důvodu odstraní a o tomto odstranění vás informuje, tento obsah odstraníte ze svého počítačového systému a úložných zařízení (elektronických či fyzických) a, je-li to možné, upustíte od dalšího užívání odstraněného obsahu na vlastní náklady. Shutterstock vám poskytne srovnatelný obsah (o jehož srovnatelnosti rozhoduje Shutterstock podle svého přiměřeného obchodního úsudku) zdarma, avšak za podmínek stanovených těmito PS.

 6. Použijete-li jakýkoliv obsah v rámci pracovního produktu vytvořeného nebo dodávaného klientovi či zákazníkovi, na základě přiměřeného požadavku společnosti Shutterstock jí sdělíte totožnost těchto klientů či zákazníků.

 7. Jakýkoliv spor nebo nárok související s touto smlouvou nebo s jejím porušením nebo z nich vyplývající bude řešen závazným rozhodčím řízením vedeným podle pravidel obchodního rozhodčího řízení asociace American Arbitration Association nebo International Centre for Dispute Resolution s účinností v den zahájení rozhodčího řízení a nikoli u soudu a rozhodnutí arbitrážního soudu může být zapsáno u jakéhokoliv příslušného soudu nebo soudu příslušného pro danou stranu nebo její aktiva. Místem arbitráže bude stát a okres New York. Jazykem rozhodčího řízení bude anglický jazyk. Bude jmenován jeden rozhodce. Každá strana ponese vlastní náklady na arbitráž. Společnost Shutterstock má také právo zahájit a vést jakékoliv právní kroky nebo žalobu podle práva ekvity nebo řízení před jakýmkoliv příslušným soudem k získání soudního zákazu nebo jiného opatření proti vám v případě, že dle názoru společnosti Shutterstock je taková akce nutná nebo žádoucí.

 8. Tyto PS nesmí být vykládány proti ani ve prospěch žádné ze stran, ale spíše v souladu se správným významem v ní použitého jazyka. Tyto PS se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Státu New York, bez ohledu na střet se zákonnými principy.

 9. Pokud tyto PS uzavíráte jménem vašeho zaměstnavatele nebo jiné společnosti, zaručujete, že máte plné právo a oprávnění k takovému jednání. V případě, že takové oprávnění nemáte, souhlasíte, že ponesete osobní odpovědnost vůči společnosti Shutterstock za jakékoliv porušení těchto PS. Tímto udělujete společnosti Shutterstock celosvětovou, nevýlučnou, limitovanou licenci k používání vašich ochranných známek v propagačních materiálech společnosti Shutterstock, včetně veřejného seznamu zákazníků. Použití vašich ochranných známek společností Shutterstock bude vždy v souladu s vašimi v té době aktuálními zásadami používání ochranných známek, jak byly zpřístupněny společnosti Shutterstock, a budou vždy ve váš prospěch. Společnost Shutterstock dále souhlasí, že využije komerčně opodstatněných snah k ukončení jakéhokoliv specifického použití vašich ochranných známek ne později než třicet (30) dní od data přijetí vaší e-mailové žádosti společností Shutterstock na legal-notices@shutterstock.com.

 10. Počet stažení vizuálního obsahu, které máte k dispozici, je určen produktem, který si zakoupíte. Pro účely těchto PS je den definován jako doba dvaceti čtyř (24) hodin počínaje časem, kdy byl váš produkt zakoupen. Měsíc je definován jako kalendářní měsíc počínaje a včetně dne, kdy jste zakoupili svůj produkt, a konče v den, který je dřívější z následujících: (i) stejné datum jako váš nákup v následujícím měsíci nebo (ii) poslední den následujícího měsíce. Pokud například zakoupíte měsíční předplatné 5. března, obnoví se 5. dubna. Pokud měsíční předplatné zakoupíte 31. srpna, předplatné se obnoví 30. září.

 11. Pokud není na kuponu uvedeno jinak, platí kupon nebo slevový kód použitý na nákup v rámci této smlouvy pouze pro první platbu provedenou ve spojení s takovým nákupem.

 12. Bude-li zjištěno, že některé konkrétní ustanovení těchto PS je neplatné nebo nevymahatelné příslušným právním nebo regulačním orgánem, toto zjištění se omezuje výhradně na tuto neplatnou nebo nevymahatelnou část a nemá vliv na zbývající části uvedeného ustanovení ani na jiné části těchto PS, takže tyto PS zůstávají jinak plně platné a účinné.

 13. Výslovně se chápe a rozumí, že tyto PS se uzavírají výhradně za účelem vzájemného prospěchu zde uvedených stran a že žádné výhody, práva, povinnosti nebo závazky z těchto PS nepůsobí vůči třetím stranám.

 14. V případě, že porušíte kteroukoliv z podmínek této nebo jiné smlouvy se společností Shutterstock, má společnost Shutterstock právo ukončit váš účet bez dalšího upozornění, a dále může společnost Shutterstock uplatnit jiná práva vyplývající ze zákona a/nebo obyčejového práva. Společnost Shutterstock nenese za žádných okolností odpovědnost za vrácení jakýchkoliv vašich poplatků v případě, že je váš účet ukončen z důvodu porušení smlouvy.

 15. Není-li výslovně uvedeno v tomto dokumentu, Shutterstock neposkytuje žádná práva a záruky týkající se používání osobně identifikovatelných informací, které mohou být viditelné ve vizuálním obsahu, hudbě a jiných zvukových stopách ve videu, ochranné známce, firemním vzhledu či designu chráněném autorským právem či v uměleckém a architektonickém díle znázorněném ve vizuálním obsahu. Společnost Shutterstock má výhradní smlouvy s modelem a o vlastnictví, je-li to výslovně uvedeno na stránkách Shutterstock.

 16. Odpovědnost společnosti Shutterstock podle každé jednotlivé zde zakoupené licence nesmí překročit „hranice odpovědnosti“ vztahující se na licence platné v době, kdy zákazník věděl nebo měl vědět o takovém nároku, a to bez ohledu na počet udělení licence nebo použití vizuálního obsahu.

 17. Nestanoví-li se v Části IV těchto podmínek jinak, nepřekročí v žádném případě celková odpovědnost společnosti Shutterstock ve vztahu k vám nebo ke třetí straně, která vznáší svůj nárok vaším prostřednictvím, v důsledku nebo v souvislosti s užíváním nebo nemožností užívat webovou stránku společnosti Shutterstock a/nebo její obsah z vaší strany (smluvní, občanskoprávní nebo jiná), peněžitou částku, kterou od vás společnost Shutterstock skutečně obdržela za příslušnou licenci na obsah.

 18. Společnost Shutterstock ani žádný z jejich úředníků, zaměstnanců, manažerů, členů, akcionářů, ředitelů nebo dodavatelů nenese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné jiné osobě nebo subjektu za vznik obecných, trestných, speciálních, nepřímých, následných nebo náhodných škod či ušlého zisku nebo jakékoli jiné škody, nákladů nebo ztrát vyplývajících z vašeho používání vizuálního obsahu, porušení této smlouvy společností Shutterstock nebo jinak, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu, a to i v případě, že Shutterstock byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, nákladů nebo ztrát.

 19. Nestanoví-li se v Části III výslovně jinak, veškerý obsah se poskytuje „jak stojí a leží“, bez jakýchkoliv záruk, výslovných či implicitních, mimo jiné bez implicitní záruky neporušování práv, prodejnosti či vhodnosti pro určitý účel. Některý vizuální obsah může obsahovat prvky, které vyžadují další povolení v případě, že je vizuální obsah změněn nebo používán v určitém kontextu. Pokud provedete takovou změnu nebo použijete vizuální obsah v takovém kontextu, nesete výhradní odpovědnost za získání dodatečných povolení, která jsou tímto vyžadována.

 20. Shutterstock nezaručuje, že vizuální obsah, webové stránky Shutterstock nebo jiné materiály budou splňovat vaše požadavky nebo že použití bude nepřerušované či bez chyb. Celé riziko ohledně kvality, výkonu a používání vizuálního obsahu nesete výhradně vy.

 21. V případě, že použijete podvodné informace o kreditní kartě k otevření účtu nebo se jinak zapojíte do jakékoliv trestné činnosti poškozující Shutterstock, Shutterstock neprodleně podá stížnost na www.ic3.gov, což centrum stížností na internetovou kriminalitu, které vzniklo v rámci partnerství mezi Federal Bureau of Investigation (FBI) a National White Collar Crime Center (Národním centrem pro kriminalitu bílých límečků).

 22. Shutterstock jako smluvní strana:

  1. Vizuální obsah.

   • Pokud se nacházíte ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě nebo jste svůj účet vytvořili před 3. srpnem 2015, znamená „Shutterstock“ společnost Shutterstock, Inc., registrovanou ve státě Delaware, se sídlem Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Spojené státy americké.

   • Pokud se nenacházíte ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě anebo jste svůj účet vytvořili 3. srpna 2015 či později, znamená „Shutterstock“ společnost Shutterstock Netherlands, B.V., založenou podle práva Nizozemska, s hlavním místem obchodní činnosti na Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, Nizozemsko.

  2. Hudba. Pořizujete-li si licenci na hudbu, znamená „Shutterstock“ společnost Shutterstock Music Canada ULC, s adresou 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Kanada

DATUM ÚČINNOSTI: 15. říjen 2018