Identifikační číslo stock vektoru bez poplatků za každé další užití: 227019397

your vote counts seal stamp illustration design over a white background - Vektor