Identifikační číslo stock vektoru bez poplatků za každé další užití: 417251824

An image of a self driving car information slide. - Vektor