Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 189988664

Young girl at window (in partial silhouette) hands pressed against window, pensive or wanting out? - Snímek