Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 552259924

Yoga group concept. Young couple meditating together, sitting back to back on windows background, copy space - Snímek