Podepsaná smlouva s modelem a smlouva o vlastnictví uložená u společnosti Shutterstock, Inc

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 1054012055

Teenager girl in math class overwhelmed by the math formula. Pressure, Education, Success concept. - Snímek