Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 538206076

Stunning young woman straightening her hair with an iron - Beautiful woman with makeup getting ready in the bathroom - Snímek