Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 345605207

Solar panel technician with drill installing solar panels on roof - Snímek