Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 1011821737

sale, consumerism and people concept - happy young couple with shopping bags walking in mall - Snímek