Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 112784011

Remember detail of a war memorial. An expression of faith, hope, and disbelief of what lies behind us - Snímek