Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 776548324

Portrait of young and healthy woman in health care and cosmetics concept. Collage with word mosaic. - Snímek