Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 375172447

Portrait of happy young friends in inflatable rings floating on lake. Young people relaxing in water on a summer day. Enjoying their holidays at the lake. - Snímek