Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 570918034

Portrait of futuristic young woman touching reflection in mirror. Reflection of our mind and soul concept. Beautiful young multi-racial asian caucasian model cyber girl in silver urban clothes with - Snímek