Podepsaná smlouva s modelem a smlouva o vlastnictví uložená u společnosti Shutterstock, Inc

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 228783766

Mid adult female nurse comforting tensed pregnant woman leaning on window sill in hospital room - Snímek