Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 138395006

Horror scene. Female ghost in a forest - Snímek