Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 740241994

Happy kids in school age playing together with jumping rope outdoors - Snímek