Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 1016157697

Group of friends laughing out loud outdoor, sharing good and positive mood. - Snímek