Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 530654533

Female doctor explaining situation to patient in hospital office during regular medical exam, healthcare and prevention concept - Snímek