Podepsaná smlouva s modelem uložená u společnosti Shutterstock, Inc.

Identifikační číslo stock fotografie bez poplatků za každé další užití: 599762690

An elderly man calculates the family budget at night. Trying to find a way out of financial problems. - Snímek